סגור

כלל דוחה טענות אקירוב: היום תתקיים ההנפקה שתקשה עליו לרכוש את השליטה

במכתב ששלחה לאלרוב נדל"ן והציגה לבורסה, דוחה החברה-האם של כלל ביטוח את דרישת בעל השליטה באלרוב - שלא לבצע הנפקת מניות בהיקף של 500 מיליון שקל; המהלך ייקר לאקירוב את רכישת כלל בשל דילול מניותיו. בכלכליסט נחשף כי ההנפקה תתבצע היום

כלל החזקות, החברה-האם הציבורית של כלל ביטוח הפרטית, שיגרה לפני זמן קצר לבורסה דיווח על אודות המכתב ששלחה לאלרוב נדל"ן (שבשליטת אלפרד אקירוב), בעלת המניות הגדולה בכלל החזקות (15%). במכתב החברה דוחה את הדרישה של אקירוב שלא לבצע הנפקת מניות בהיקף של 500 מיליון שקל שמתוכננת להיום.


כמו כן, כלל החזקות דוחה את ההצעה של אקירוב לדון איתו על מתווה גיוס חלופי, לאחר שיקבל מרשות שוק ההון היתר שליטה בחברת הביטוח. וזאת משום שמבחינתה אין ודאות שהדבר אכן יקרה, ואם יקרה, לא ידוע מתי.

1 צפייה בגלריה
אלפרד אקירוב
אלפרד אקירוב
אלפרד אקירוב
(יונתן בלום)

"החברה השיבה לאלרוב כי ערכה הליך מובנה וסדור בקשר להנפקה. ההליך הינו לטובת החברה ומטרתו אינה לדלל את בעלי המניות, ואין בכוונתה להשהותו. כמו כן, החברה ציינה כי הצעת אלרוב נבחנה אף היא ונדחתה בשלב זה, בין היתר נוכח אי-הוודאות הגלומה בה, כאשר לא ברור, אם, מתי, ובאילו תנאים תתבהר, וזאת לרבות נוכח הסוגיות הרגולטוריות והמשפטיות הנלוות לה, והנזק שיכול להיגרם לחברה בשל השהיית ההליך בשלב זה, בהתאם לבקשת אלרוב", לשון הדיווח.
אתמול דיווחה כלל החזקות כי היא בוחנת אפשרות לגייס הון באמצעות הנפקת מניות. כפי שנחשף ב"כלכליסט", זמן קצר לאחר ההודעה הפור כבר נפל וכלל החזקות החליטה לגייס חצי מיליארד שקל, בהובלת דיסקונט קפיטל חיתום.
ההנפקה הזו מהווה בעיה עבור אקירוב שכן היא הופכת את האפשרות שירכוש את השליטה בכלל החזקות לקשה יותר, או לכל הפחות ליקרה יותר, למימוש. בתחילת דצמבר האחרון החליט דירקטוריון אלרוב נדל"ן להגיש בקשה לרשות ההון לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, כך שירכוש 15% נוספים מכלל החזקות ויגיע לנתח של 30% מהחברה. האישור טרם התקבל.
אם היום אקירוב מקבל את היתר השליטה ומצליח לרכוש עוד 15% ממניות כלל החזקות במחיר שוק, הרי שעליו לשלם עבורן 785 מיליון שקל, משום ששווי השוק של כלל החזקות עומד על 5.2 מיליארד שקל. אולם, גיוס של 500 מיליון שקל במניות יגדיל את שווי השוק של החברה באותו הסכום, ואף ידלל את בעלי המניות הקיימים בכ־9% אם לא ישתתפו בהנפקה.
אם לא ישתתף בהנפקה היום - ידוללו מניותיו של אקירוב בכלל החזקות ב-9%
כמו כן, מכיוון שלא מדובר בהנפקת זכויות - שבמסגרתה המניות מונפקות רק לבעלי המניות הקיימים, מה שמבטיח שאם כולם משתתפים בה, חלקם היחסי של כלל המחזיקים נשמר - אין ודאות שכל בעל מניות יוכל לקבל את הכמות שהזמין.
אם אקירוב יחליט להשתתף בהנפקה, יזמין כמות מניות שתשמור על חלקו היחסי (בהשקעה של כ־75 מיליון שקל) וגם יקבל אותה - הרי שעל מנת לרכוש 15% נוספים מכלל החזקות ולהגיע לשליטה עם החזקה של 30%, ביום שלאחר ההנפקה הוא יידרש לשלם 860 מיליון שקל.
כלומר, ככל שההנפקה של כלל החזקות תצא לפועל כמתוכנן, ההשקעה הנדרשת מאקירוב כדי להגיע לשליטה תגדל ב־150 מיליון שקל ותגיע בפועל לכ־935 מיליון שקל (הסכום שנדרש על מנת לשמור על חלקו בהנפקה והסכום הכולל שישלם על 15% נוספים מכלל ביטוח). סכום זה קרוב ליתרת הנזילות של אלרוב נכון לסוף הרבעון השלישי.
לכן שלח אקירוב לדירקטוריון כלל החזקות מכתב, עם עותק לרשות שוק ההון, שבו הוא קרא לחברה להשהות את ההנפקה ולדון איתו על מתווה חלופי. כמו כן, אקירוב רמז לכך שההנפקה מתרחשת ממניעים לא ענייניים. אקירוב דרש לדעת "האם נכללו שיקולים זרים, חלילה, בהנפקה. נוכח הפרסומים בתקשורת, ועל מנת להסיר את העננה בנושא, נבקש לקבל את הפרוטוקולים של הדיונים בעניין זה", לשון המכתב ששלח.