סגור

מניבים איכלסה 45% מהמגדל בכפר סבא - דיווחה על צמיחה בהכנסות

ההכנסות מדמי שכירות של קרן הריט עלו ב-9.2% ברבעון השלישי והסתכמו ב-32.1 מיליון שקל; ללא מגדל מניבים, התפוסה בנכסי הקרן עומדת על 98.7%

ההכנסות מדמי שכירות של קרן הריט מניבים צמחו ב-9.2% ברבעון השלישי והסתכמו ב-32.1 מיליון שקל - צמיחה שנבעה בעיקר מתחילת הנבה של מגדל מניבים בכפר סבא, לצד העלייה בשיעורי התפוסה בנכסי הקרן.

מגמת הביקוש במשק לשטחי משרדים תומכת בביצועי קרן הריט. מניבים מאכלסת בימים אלה את מגדל המשרדים הנושא את שמה בכפר סבא. נכון לסוף הרבעון השלישי השכירה החברה 45% מהמגדל, שנמסר לה בסוף אוגוסט אשתקד - ערב הכניסה לסגר השני.
מניבים מחזיקה כיום ב-15 נכסים בשטח כולל של כ-207 אלף מ"ר וכ-38 אלף מ"ר שטחי חניה. שיעור התפוסה בנכסים עומד על 92.3%, כולל המגדל בכפר סבא שכאמור חציו מושכר. בניכוי המגדל עומד שיעור התפוסה בנכסים על 98.7%.
דמי השכירות נטו, או ה-NOI, של קרן הריט הסתכמו ברבעון השלישי ב-28.7 מיליון שקל, עלייה של 6.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שמיוחס כאמור למהתחלת השכרת השטחים במגדל. כשבוחנים את ה-NOI בנכסים זהים בשתי התקופות (Same Property NOI), מדובר בעלייה של 3% בכ-27.8 מיליון שקל. הרווח התזרימי התפעולי, ה-FFO, עלה בשיעור קל ל-19.7 מיליון שקל ברבעון השלישי. הרווח הנקי הוכפל ועמד על 10.5 מיליון שקל, לעומת כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
העלייה ברווח הנקי נבעה מהשיפור בהכנסות וכן בשל הוצאות חד פעמיות שנרשמו ברבעון המקביל המיוחסות לעלויות רכישת מלוא הזכויות במגדל מניבים בכפר סבא. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח הנקי בכ-50.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2020.
מניבים מאשררת את תחזיותיה לשנה הקרובה: החברה מעריכה כי אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים יעמוד על 110 מיליון שקל. אומדן ה-FFO הריאלי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2021 עומד עתה על 75 מיליון שקל.
לפי תחזית הקרן, היא צפויה לחלק דיבידנד של 55-50 מיליון שקל על הפעילות בשנת 2021, מתוכו שילמה כבר ב-1 בספטמבר סכום של 27 מיליון; עוד העריכה הקרן, כי ה-NOI מנכסיה בתפוסה מלאה, כולל מגדל מניבים שאכלוסו טרם הושלם, צפוי לעמוד על 138-135 מיליון שקל בשנה, בעוד שה-FFO השנתי צפוי לעמוד בתפוסה מלאה על 105-102 מיליון שקל.
עופר אברם, מנכ"ל מניבים ציין עם פרסום התוצאות כי "אנו ממשיכים לחתום על חוזי שכירות במגדל מניבים ושואפים להשלים את שיווק מרבית שטחי המגדל במהלך הרבעונים הקרובים".
שווי כלל נכסי הנדל"ן המניב של הקרן עומד על כ-1.88 מיליארד שקל, בעוד שההון העצמי מסתכם בכ-1.21 מיליארד שקל.
מניית מניבים ריט עלתה ב-24.6% מתחילת השנה. שווי השוק של קרן הריט הבוקר עומד על 1.4 מיליארד שקל. מאז ההנפקה ב-9 באפריל 2017 זינקה המניה ב-47%, כשנתון זה אינו כולל את חלוקות הדיבידנד שביצעה הקרן.
1 צפייה בגלריה
מגדל מניבים צומת רעננה כפר סבא
מגדל מניבים צומת רעננה כפר סבא
מגדל מניבים בכפר סבא
(צילום: גיא ודרונס)