סגור
בעלת השליטה בתורפז קרן כהן חזון
קרן כהן חזון. עלות השכר השנתית היתה מזנקת ל־11 מיליון שקל ( )

המוסדיים שוב טרפדו שיפור תגמול: הפעם למנכ"לית תורפז

הדירקטוריון ביקש לאשר לקרן כהן חזון, שהיא גם היו"רית ובעלת השליטה (44.3%) בחברת תמציות הריח, חבילת אופציות בשווי של 10.2 מיליון שקל. המוסדיים התנגדו בטענה שכבעלת השליטה היא אינה זקוקה לתמרוץ — וזאת על חשבון בעלי מניות המיעוט

המוסדיים ממשיכים להילחם בהעלאות שכר לבכירים בחברות הציבוריות. חברת תורפז הודיעה שלשום כי היא מבטלת את אסיפת בעלי המניות שזומנה ליום שני הקרוב והיתה אמורה לדון בהגדלת התגמול למנכ"לית החברה קרן כהן חזון.
בחודש האחרון ניסו נציגי תורפז, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות ריח לבשמים ולמוצרי מזון, לשכנע את המוסדיים להצביע בעד חבילת אופציות בשווי 10.2 מיליון שקל עבורה, והסבירו כי תורפז נבנתה בדמותה, בעודה מכהנת בכפל תפקידים — יו"רית ומנכ"לית. לנוכח היכרותה רבת־השנים עם החברה ופעילותה, כך אמרו, הרי שתרומתה להצלחת החברה ותחומי האחריות המוטלים עליה הם משמעותיים.
גם שווי המניה תומך, לכאורה, בהחלטת ועדת התגמול. בניגוד למגמה השלילית בשוק ההון, מניית תורפז עלתה ב־87.7% במהלך 12 החודשים האחרונים לעומת מדד ת"א־תעשייה, שהחברה נכללת בו ואשר ירד ב־12% באותה תקופה. לאחר העלייה החדה במניה נסחרת החברה כיום בשווי של כ־2.3 מיליארד שקל.
אולם, כהן חזון — בדומה לבכירים אחרים לפניה בחברות כמו שיכון ובינוי, פועלים אי.בי.אי, מטריקס, קבוצת דלק וארד — גילתה כי המוסדיים אינם מוכנים לחרוג מכללי ההצבעה בקביעת מדיניות התגמול כפי שנקבעו מראש. חבילת האופציות היתה מקפיצה את עלות השכר השנתי של המנכ"לית ל־11 מיליון שקל, מעט יותר משנה לאחר שהחברה הונפקה בשוק ההון, ובעוד היא עדיין אינה נכללת במדדים המובילים של בורסת תל אביב. כללי ההצבעה של המוסדיים הם יישום מדיניות רשות שוק ההון, שמאפשרת להם להחליט בצורה עקבית יחסית באסיפות הכלליות.
בכירים מוסדיים הבהירו אתמול ל"כלכליסט" כי התנגדותם אף מתחדדת לנוכח מעמדה של כהן חזון בחברה, שכן היא גם בעלת השליטה בחברה עם אחזקה בשיעור של 44.3%. לכן ההנחה היא כי היא אינה זקוקה לתמריצים מיוחדים בדמות תגמולים הוניים, כדי להוביל את החברה להצלחות, וזאת תוך דילול בעלי מניות המיעוט. במימושה המלא היתה אמורה חבילת האופציות לכהן חזון להוות 2.05% ממניות תורפז.
חוץ מהמנכ"לית, בעל מניות נוסף בתורפז הוא ד"ר ישראל (רלי) לשם (19.52% ערב ההנפקה, בחלקים שווים עם אשתו נורית לשם), שותף במשרד עורכי הדין מיתר, המשמש כדירקטור. הציבור מחזיק בחברה בשיעור של 32.1%. המוסדיים עם האחזקה המובילה הם כלל (3.4%), מגדל (3.3%) וילין לפידות (2.1%).
סעיף נוסף שהמוסדיים התנגדו לו הוא תקופת הבשלתן של האופציות. אלה אמורות להבשיל במשך ארבע שנים, כאשר 25% מהן יבשילו כבר שנה לאחר ההענקה, ושאר החבילה יבשיל מדי חצי שנה בחלקים שווים. רוב המוסדיים מעדיפים כי תקופת ההבשלה תתפרס על פני תקופה מינימלית של שלוש שנים, על מנת למנוע חשיבה לטווח קצר. האופציות שביקשה החברה להעניק לכהן חזון היו מחוץ לכסף, מאחר שמחיר מימוש המניות עמד על 23.51 שקל למניה, אשר היה גבוה ב־10.8% מממוצע מחיר המניה ב־30 הימים שקדמו למועד אישור הדירקטוריון.
בהתאם לחוק החברות, יש לוועדת התגמול ולדירקטוריון זכות לבצע אובר־רולינג ולאמץ אותו גם ללא אישור האסיפה הכללית. מגמת השימוש באובר־רולינג צברה תאוצה בחודשים האחרונים, כאשר ארבעה דירקטוריונים בחברות ציבוריות בחרו לבטל את החלטת בעלי המניות — ולשדרג בכל זאת את שכר הבכירים. כך שודרג שכרם של המנכ"לים עופר גרינבאום (פועלים אי.בי.אי), מוטי גוטמן (מטריקס), עידן וולס (קבוצת דלק) וגבי ינקוביץ' (ארד). אולם, מאחר שכהן חזון היא בעלת השליטה בתורפז, הצבעות בנוגע לשכרה נחשבות לעסקה של החברה עם בעלי שליטה, ולא כהצבעה על מדיניות תגמול. על כן דירקטוריון תורפז אינו יכול לבצע אובר־רולינג מתוקף חוק החברות.
מתורפז נמסר: "בעלת השליטה החליטה לוותר על התגמול ההוני המדובר ולהתרכז בניהול החברה".