סגור

אלקטרה: הרחבת הפעילות בתחום התחבורה שיפרה את תוצאות החברה

במהלך הרבעון איחדה הקבוצה את פעילותה עם חברת ההיסעים אלקטרה אפיקים, ויחד עם גידול בסקטור יזמות הנדל"ן שיפרה את הכנסותיה בכ-30%; החברה חתמה על המכרז להקמה ותפעול הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב

קבוצת אלקטרה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם עלייה של כ-56 מיליון שקל ברווח הנקי, 11.8% לעומת הרבעון המקביל ב-2021, ועם שיפור בתוצאות חמשת המגזרים שבהם עוסקת הקבוצה: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, מגזר הפעלה שירות ואחזקה, פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום וזכיינות.
התוצאות של אלקטרה לרבעון זה כוללות גם את תוצאותיה של חברת ההיסעים אלקטרה אפיקים, שרכישתה הושלמה ב-1 באפריל 2021, ושבאמצעותה נכנסה אלקטרה לפעילות זכיינות והפעלה בתחום התחבורה הציבורית וההיסעים. התוצאות כוללות גם את תוצאותיה של חברת אגד תעבורה, שרכישתה באמצעות אלקטרה אפיקים הושלמה בסוף אוגוסט 2021.
1 צפייה בגלריה
איתמר דויטשר מנכל אלקטרה
איתמר דויטשר מנכל אלקטרה
מנכ"ל אלקטרה איתמר דויטשר
(צילום: טל גבעוני)
הכנסות אלקטרה לרבעון צמחו בכ-29.6% לכ-2.6 מיליארד שקל, לעומת כ-2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הן מיוחסות לאיחוד עם אלקטרה אפיקים, שלא נכללו בתקופה המקבילה, וכן לגידול בהכנסות מגזר הנדל"ן בייזום בעקבות עלייה בכמות הפרויקטים, גידול במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל וגידול במגזר ההפעלה, שירות ואחזקה.
בחלוקה לפרויקטים, ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו בכ-13.7% לכ-1.25 מיליארד שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לבנייה. הרווח התפעולי ירד בכ-6.5% והסתכם ב-25.7 מיליון שקל. במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל עלו ההכנסות בכ-10.4% לכ-345.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-313.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. במגזר זה נרשם הפסד תפעולי של כ-9.8 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח נבע בעיקר מירידה ברווחי החברות-הבנות בארצות הברית לאור משבר הקורונה.
במגזר ההפעלה, שירות ואחזקה עלו ההכנסות בתקופה בכ-28% לכ-639.2 מיליון שקל, והגידול נבע מהאיחוד עם אלקטרה אפיקים ומעלייה בהכנסות במספר תחומי פעילות במגזר זה. במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום גדלו ההכנסות בכ-43.1% לכ-171.4 מיליון שקל, הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הפרויקטים שמבצעת הקבוצה בתחום יזמות נדל"ן למגורים. הרווח התפעולי במגזר זה קפץ בכ-181% לכ-23.2 מיליון שקל, בעיקר בזכות גידול בהיקפי הפרויקטים בתחום יזמות נדל"ן למגורים. במגזר הזכיינות רשמה החברה גידול משמעותי בהכנסות ברבעון לכ-252.6 מיליון שקל, לעומת כ-35.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את הגידול מייחסים בחברה לתוצאות אלקטרה אפיקים.
בין האירועים המשמעותיים שהתרחשו בתקופת הדו"ח ניתן לציין את חתימתה של חברת טי.אם.טי, המוחזקת על ידי אלקטרה בשיעור של 40.05%, על הסכם הזיכיון עם נ.ת.ע למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, זאת בהמשך לזכייתה במכרז בחודש ינואר השנה. הפרויקט נאמד ב-9 מיליארד שקל, ותקופת הזיכיון היא 25 שנה.
איתמר דויטשר, מנכ"ל הקבוצה: "אנחנו ממשיכים ליהנות מההשפעה החיובית של תחום התחבורה הציבורית, אליו נכנסנו אשתקד, ואשר משתלב היטב באסטרטגיית מעגל החיים של החברה. בהתאם לכך אנו פועלים להמשיך ולהרחיב את פעילות אלקטרה בתחום זה גם בהמשך".