סגור

מספנות ישראל נהנית מהעומס בנמלים: ההכנסות צמחו ב-13.5%

החברה סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 234 מיליון שקל והוצאות של 189 מיליון שקל; הרווח הנקי זינק ב-41.3% - שיעור גבוה יותר מזה של הצמיחה בהכנסות - ועמד על 26.2 מיליון שקל

חברת תעשיית מספנות ישראל פרסמה הבוקר (חמישי) את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2021.
הכנסות החברה טיפסו ברבעון ב-13.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועמדו על 234 מיליון שקל. הוצאות החברה (עלות העבודות) עלו בהתאם וברבעון השלישי של 2021 עמדו על 189 מיליון שקל, עלייה של 17.3% לעומת הרבעון המקביל של 2020.
הרווח הגולמי עמד על 45.5 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל. עם זאת, סעיף הוצאות אחרות הקפיץ את הרווח התפעולי ב-34% ל-33 מיליון שקל.
בהמשך ישיר לכך, הרווח הנקי של החברה זינק ב-41.3% ל-26.2 מיליון שקל.
התוצאות הכספיות של מספנות ישראל נוטות לתנודתיות רבה בשל עסקאות חד-פעמיות בהיקפים גבוהים במגזר המספנה. ברבעון השלישי של שנה שעברה רשמה החברה "הוצאות אחרות" בגובה 53 מיליון שקל, ואילו ברבעון הנוכחי רשמה "הכנסות אחרות" בגובה 53 אלף שקל.
1 צפייה בגלריה
ספינת שלדג סימן 5 חיל הים מספנות ישראל
ספינת שלדג סימן 5 חיל הים מספנות ישראל
ספינת שלדג של מספנות ישראל
(מספנות ישראל)
תעשיית מספנות ישראל עוסקת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ימי, העוסק בתכנון, ייצור ותחזוקה של כלי שיט; מגזר הנמל, המספק שירותי נמל ואחסון; ומגזר מלט.
לאלו יש להוסיף את "המגזר האחר", העוסק בפעילויות שונות של החברה, כמו הפעלת אוניות מטען והענקת שירותים לוגיסטיים לחברה בתחום קידוחי הגז והוצאות פיתוח עסקי. הכנסות החברה עלו בשלושת המגזרים בהם היא פועלת, אך לאו דווקא הרווחים.
במגזר הימי צמחו ההכנסות ב-10.6% ל-52 מיליון שקל, אך הרווח ירד ברבעון השלישי של 2021 לעומת 47 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2020. עם זאת, ה-EBITDA - הרווח לפני ריבית, מסים, מס והפחתות, נחלש ב-34.2% ל-8.1 מיליון שקל.
במגזר הנמל ההכנסות טיפסו ב-11.8% ל-40 מיליון שקל, וה-EBITDA טיפס ב-18.2% ל-13 מיליון שקל. המגזר נהנה מהעומס בנמלים שקיים בישראל בשנה האחרונה, כשהתור התפעולי מחוץ לנמל מספנות ישראל היה ארוך במיוחד. מחוץ לנמל מספנות ישראל עומדות כעת 16 אוניות, כשמספר האוניות שמחכות מחוץ לנמלים השונים בישראל עומד על 38.
במגזר המלט ההכנסות עלו בשיעור קל של 2% והסתכמו ב-115 מיליון שקל. עם זאת, גם כאן ה-EBITDA המגזרי דווקא נחלש, ורשם ירידה של 3.3% ל-14.8 מיליון שקל. לפי החברה, הקיטון ברווחיות נובע מעלייה בעלות חומר הגלם הממוצע לטון וכן מצמיחה בעלות ההובלה, בעוד מחיר המכירה הממוצע נותר כמעט ללא שינוי.
יתרת המזומנים של החברה הצטמצמה, ובסוף הרבעון השלישי של 2021 עמדה על 335 מיליון שקל, לעומת 535 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי של 2020. בחברה מסבירים זאת בכך שהכסף עבר לפיקדונות, ואין שינוי אמיתי בהון של החברה.
במהלך הרבעון השלישי של 2021 קיבלה החברה מספר הזמנות של אוניות בעשרות מיליוני שקלים מגופים שונים. בין היתר משרד הביטחון הזמין מהחברה ספינות שלדג בעלות של 96 מיליון שקל, שיסופקו לאורך ארבע שנים. משרד הביטחון הזמין מהחברה תכנון של ספינת סער בסכום של 43 מיליון שקל, שתבוצע לאורך שנתיים. החברה גם חתמה על עסקה עם מדינה אפריקאית להחכרת ספינות סיור לחמש שנים בסכום של 102 מיליון שקל. ספינות אלו יגיעו מיצרן שלישי הממוקם במזרח אסיה.
באוקטובר החברה ביצעה רכישה של חברת המלט ISCO, מה שצפוי להגדיל את פעילות מגזר המלט של החברה.
מספנות ישראל, בשליטת שלומי פוגל (20%), סמי קצב (20%), משפחת שמלצר (20%) וחברת גולד (20%), הפכה לחברה ציבורית בספטמבר 2020. מנכ"ל החברה הוא צביקה שכטרמן.