סגור

מנכ"ל טיב טעם מבקש תוספת של 50% במענק השנתי וצמצום בהיקף המשרה

חגי שלום, שהוא גם בעל השליטה ברשת המזון, מעוניין באישור בעלי המניות להקפיץ את תקרת המענק ל-1.5 מיליון שקל; בנוסף מבקש שלום לקצץ את היקף משרתו ל-80%; בבעלותו חברה פרטית "הארגז" שמייצרת אוטובוסים

חגי שלום, מנכ"ל ובעל השליטה בטיב טעם, מבקש מאספת בעלי המניות לאשר את הגדלת התגמול שלו, לצד צמצום היקף המשרה. חברת המזון הלא כשר זימנה אספת בעלי מניות, כשעל הפרק עדכון הסכם הניהול עם קבוצת "הארגז" (מייצרת אוטובוסים), שבבעלותו הפרטית של שלום, ואשר דרכה הוא מעניק לטיב טעם שירותי ניהול כמנכ"ל, לצד שירותי ייעוץ נוספים על ידי עובדי הארגז.


שלום, שמכהן זה שלוש שנים כמנכ"ל טיב טעם, לאחר שהדיח מהתפקיד את עדי כהן, חתנו לשעבר, מבקש לצמצם את היקף המשרה שלו ל-80% לעומת משרה מלאה היום. במקביל מבקש שלום להעלות את דמי הניהול מ-170 אלף שקל בתוספת מע"מ בחודש ל-175 אלף שקל בתוספת מע"מ. מתוך סכום זה יעלה התגמול האישי של שלום ל-124 אלף שקל, לעומת 120 עד כה, והתמורה עבור שאר שירותי הניהול תעלה ל-51 אלף שקל, לעומת 50 אלף שקל עד כה.

1 צפייה בגלריה
סניף רשת סופרמרקט טיב טעם
סניף רשת סופרמרקט טיב טעם
סניף רשת סופרמרקט טיב טעם
(צילום: אלעד גוטמן )

בעקבות כך תעלה תקרת עלות השכר של שלום מ-160 אלף שקל ל-180 אלף שקל בחודש. אישור הבקשה יוביל להגדלת הפער ביחס לשכר הממוצע בחברה לפי 21.9, לעומת פי 17.4 עד כה, ולפי 26.6 ביחס לשכר החציוני לעומת 19.1 עד כה. אלא שמלבד התגמול החודשי, מבקש שלום להזניק את תקרת המענק השנתי שלו ב-50% ל- 1.5 מיליון שקל.
בנוסף מבקשת החברה כי נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים למענק שימור בהיקף של עד 4 משכורות לכל שנת עבודה בחברה, כדי לשמור על מנהליה הבכירים לטווח ארוך. עוד תידרש האספה לאשר לחברה להעניק לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בה, כולל בעל השליטה וקרוביו, תגמול הוני "לעידוד שיפור התהליכים העסקיים' ההתנהלות העסקית והרווחיות של החברה לטווח ארוך, להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ועם פעילותה, להגברת שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם ולשימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה לאורך זמן".
בהתאם מבקשת החברה כי יותר לה להציע לנושאי משרה להשתתף בתוכניות להקצאת אופציות למניות החברה. מחיר מימוש האופציות ייקבע בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אך לא יפחת מממוצע מחיר הסגירה המתואם של המניה בבורסה בחודש שיקדם למועד אישור הענקת האופציות.
בחברה מסבירים את שדרוג תנאיו של שלום בתרומתו להבראת החברה. שירותי הניהול ניתנים לטיב טעם על ידי הארגז, באמצעות שלום ששימש ממועד רכישת השליטה ועד לפני עשור כמנכ"ל הקבוצה ומאותו מועד, אז מינה את כהן והמשיך לשמש כיועץ בחברה.
בינואר 2019 שב שלום לכהן כמנכ"ל והוביל תהליך התייעלות מקיף, כולל סגירת פעילויות הפסדיות, אשר תרם לצמצום ניכר בהפסדים של זרוע התעשייה של החברה. במקביל קידם מהלכי צמיחה בזרוע הקמעונאות שהגדילו את פעילותה, דוגמת הקמת פעילות אונליין ומהלך הוזלת אלפי מוצרים וביטול גביית דמי חבר ללקוחות מועדון הרשת, שהגדילו את מסד הלקוחות והיקפי הקנייה. את הרבעון השלישי השנה חתמה החברה עם עלייה במכירות ועם זינוק של 39% ברווח הנקי, שהסתכם ב-19 מיליון שקל.