סגור

תודה לעלייה במחירי הדיור: אקרו הכפילה את ההכנסות ועברה לרווח

חברת הנדל"ן סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 231 מיליון שקל; המחיר הממוצע לדירה עלה ל-5.1 מיליון שקל לעומת 3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

מניית אקרו זינקה בבורסת תל אביב היום (ה') לאחר שדיווחה על שיפור של יותר מפי שניים בהכנסות הרבעון הראשון של 2022 ומעבר לרווח.
חברת הנדל"ן היזמי והמניב סיכמה את השלושת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של 231 מיליון שקל - פי 2.2 ביחס לרבעון המקביל ב-2021.
אקרו, שפועלת בעיקר במרכז הארץ, מכרה ברבעון 38 דירות בהיקף כולל של 193 מיליון שקל, המשקף מחיר ממוצע של 5.1 מיליון שקל לדירה. מדובר בצמיחה של 86% לעומת 32 דירות שמכרה ברבעון המקביל, תמורת 104 מיליון שקל המשקפים מחיר ממוצע של 3.3 מיליון שקל לדירה.
בנוסף מכרה כ-4,607 מ"ר שטחי משרדים בהיקף של כ-55 מיליון שקל, לעומת 2,783 מ"ר בשווי של 32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
1 צפייה בגלריה
צחי ארבוב קבוצת אקרו
צחי ארבוב קבוצת אקרו
צחי ארבוב, בעל השליטה ויו"ר קבוצת אקרו
(צילום: אלכס פרגמנט)
הוצאות ההנהלה וכלליות של אקרו זינקו פי 2.5 ל-27 מיליון שקל, בעיקר בשל רישום אופציות שהוענקו לגורמים המועסקים בה בהיקף של 11 מיליון שקל.
בשורה התחתונה רשמה אקרו רווח נקי של 25 מיליון שקל לעומת הפסד של מיליון שקל ברבעון המקביל.
מניית אקרו, שהונפקה בבורסה בתל אביב בתחילת חודש מרץ לפי שווי של כ-4 מיליארד שקל וירדה מתחילת החודש ב-20% (בדומה לירידה של 19% במדד ת"א נדל"ן), הגיבה לפרסום הדוח בקפיצה של 10.5%.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הגיע בסוף מרץ 2022 להיקף של 1.5 מיליארד שקל, לעומת כמיליארד שקל בסוף שנת 2021. סך נכסיה של החברה הסתכמו ב-4.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-3.9 מיליארד בסוף 2021. היחס בין ההון העצמי למאזנה של החברה עמד בסוף הרבעון הראשון לשנת 2022 על 39%.
אקרו החזיקה נכון לסוף מרץ 2022 במזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 289 מיליון שקל. עלייה של 221 מיליון שקל לעומת סוף שנת 2021 (68 מיליון שקל), שנובעת בעיקר מהתמורה בסך 487 מיליון שקל שהתקבלה בתחילת חודש מרץ מהנפקת מניותיה. בנוסף החזיקה אקרו בכ-248 מיליון שקל במזומנים ופקדונות בחשבונות בנק מיועדים, לעומת 232 מיליון בסוף 2021.
במהלך הרבעון התקשרה אקרו בהסכמים לרכישת מלאי ונדל"ן להשקעה בהיקף של 265 מיליון שקל.
אקרו נוסדה על ידי צחי ארבוב שמחזיק כיום ב-25.5% ממניותיה ומכהן כיו"ר החברה. מנכ"ל החברה הוא זיו יעקובי שמחזיק ב-5% ממניותיה. עלות התגמולים שקיבל יעקובי בשנת 2021 הייתה כ-76 מיליון שקל.
אקרו חילקה באפריל האחרון דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 25 מיליון שקל.
באפריל האחרון הודיעה אקרו כי זכתה במכרז של רמ"י לרכישת זכויות בקרקע ברמת גן בתמורה ל-137 מיליון שקל (מהם 41 מיליון שקל הוצאות פיתוח). בנוסף הודיעה על התקשרות בהסכם עם בעלי זכויות מקרקעין ברחוב הופיין בתל אביב לביצוע פרויקט פינוי בינוי במסגרתו יוקצו לה 64 יחידות דיור, כשעלות ההשקעה הצפויה בפרויקט היא 216 מיליון שקל והיקף ההכנסות הצפוי מגיע ל-260 מיליון שקל.