סגור

בלעדי
"מהלך לא מתקבל על הדעת מצד בעלי השליטה": גיזה נסוגה משותפות ביונט

חברת הדירוג ויתרה על העסקה לרכישת כ-20% ממניות חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, לאחר שבעלי השליטה ביונט העמידו צ'קים של 10 מיליון שקל כדי לכסות על חור במאזן; בגיזה טענו שהירתמות בעלי מניות באופן חד-צדדי עשויה להצביע על בעיות נוספות בחברה

התפוצץ המשא ומתן בין חברת הדירוג גיזה לבין חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, וגיזה נסוגה מהעסקה לרכישת כמעט 20% ממניות יונט.
הסיבה לביטול העסקה היא ההחלטה של בעלי השליטה שלמה אייזיק, שי פנסו וצחי אזר להעמיד צ'קים בהיקף של 10 מיליון שקל כדי לכסות על הפערים במאזן בספרי החברה. בגיזה הסבירו כי מהלך שבו בעלי מניות בוחרים להיות ערבים באופן חד-צדדי עבור חוב של גורם שלישי לחברה אינו מתקבל על הדעת ועשוי להצביע על בעיות נוספות בחברה.
בעלי השליטה החליטו להעמיד את הצ'קים לאחר הגילוי כי החברה חשופה להלוואות של עשרות מיליוני שקלים ללא רישום, גילוי שהוביל למינוי בודק חיצוני, התפטרות היו"ר משה כחלון והרחקת המנכ"ל צחי אזר.
מי שאחראי על משיכת גיזה לחברה היו אייזיק ופנסו, שחתמו בסוף השבוע שעבר על נייר עקרונות עם גיזה במסגרתו ימכרו 18% ממניותיהם בתמורה ל-10 מיליון שקל. חתימה על ההסכם והכנסת גיזה כשותפה היו אמורות להביא לסיום כהונתו של מנכ"ל החברה אזר, שנמצא כעת בחופשה כפויה, והחלפתו במנכ"ל גיזה יריב פילוסוף.
ביטול רכישת המניות על ידי גיזה מותירה את החברה ללא יו"ר וללא מנכ"ל מתפקד. היו"ר לשעבר כחלון התפטר לאחר שבדיקה של בודק חיצוני גילתה כי בתחילת 2021 העמידה החברה לקבוצת לווים הלוואות בהיקף של 37.2 מיליון שקל לתקופה של חמש שנים. המנכ"ל אזר מורחק מהחברה כבר יותר משבוע לאחר שנטען בחברה כי העביר לבתו בניו יורק חלק מהמענק שלו עבור עבודתו בחברה ב-2021, טרם אישור בעלי מניות החברה.
היום הודיעה החברה על כוונת בעלי השליטה לספק צ'קים בהיקף של 10 מיליון שקל כדי לכסות על פערי המאזן בספרי החברה. במסגרת זו התחייבו בעלי השליטה להפקיד בתוך 45 יום ממועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של 25 מיליון שקל. ערבות זו מתווספת לערבות קודמת של בעלי השליטה בעקבות צ'קים שנעלמו בסניף החברה בנצרת בהיקף של 10.6 מיליון שקל.
הפערים בספרי יונט הובילו להפסקת המסחר במניית יונט, שלא נסחרת בבורסת תל אביב כבר כמעט שבוע ונחשבת למושעית, ובנוסף לכך היא הוצאה ממדד הפיננסים. אתמול אישרה הבורסה בצעד חריג לבעלי המניות להגיש פקודות קנייה ומכירה לפרק זמן קצר של 20 דקות לאחר שעות המסחר הסדיר. בסיום המסחר הקצר צללה יונט ב-55% לשווי שוק של 19.7 מיליון שקל בלבד. לפני שנה נסחרה יונט בשווי שוק של קרוב ל-300 מיליון שקל.