סגור

הריבית הנמוכה אי פעם - הרכבת גייסה אג"ח בריבית שלילית של 0.8%

רכבת ישראל גייסה 100 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של אג"ח. מדובר בתשואה הנמוכה אי פעם בהנפקת סדרת אג"ח בבורסה

רכבת ישראל הבטיחה גיוס של 100 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של אג"ח. הסדרה, במח"מ של 5.5 שנים, צמודה למדד תונפק בתשואה שלילית של 0.8%. מדובר בתשואה הנמוכה אי פעם בהנפקת סדרת אג"ח בבורסה.


הביקושים בהנפקה עמדו על 380 מיליון שקל. החברה, שחתמה על תוספת להסכם סובסידיה בגובה ההנפקה, מבקשת לגייס 100 מיליון שקל אשר ישמשו אותה לשיפור ההון החוזר, כפי שסוכם מול גורמי המדינה שאישרו את ההנפקה.
אגרות החוב של רכבת ישראל מדורגות בדירוג AA+ על ידי מעלות S&P ובדירוג 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב. מדובר באג"ח צמודות למדד ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של חמש שנים וחצי.

1 צפייה בגלריה
רכבת ישראל נוסעת
רכבת ישראל נוסעת
רכבת ישראל
(צילום: דוברות רכבת ישראל)

לרכבת שתי סדרות נוספות של אגרות חוב שעומדות להיפרע בסוף החודש, כך שסדרה ג' תהיה הסדרה היחידה של החברה הנסחרת בבורסה.
כיו"ר הרכבת מכהן משה שמעוני והמנכ"ל הוא מיכאל מייקסנר.
ההנפקה לוותה ע"י צוות מרשות החברות בראשם לירון זינגר וחביב קטן. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום בהובלת טל רובינשטיין ומשרד עורכי הדין גרוס חודק בהובלת יפעת שפטל, אסתר קורן ושלי ברד לוי.