סגור

"לא קיבלנו מידע": אנטרופי מאשרת במחאה את כל המועמדים לתפקיד הדח"צ בכלל

בעלי המניות יכריעו בין אמיר חייק, מועמדו של אלפרד אקירוב, לאוסאמה חסן ושמואל שוורץ; חברת היעוץ מציינת כי "לאור הקושי בהכרעה בין גישת הדירקטוריון לגישת בעל המניות הגדול בחברה, ולקבל את המידע על הפערים, הוחלט להמליץ על כל הדירקטורים"

אנטרופי מאשרת את מועמדותו של אמיר חייק, נציגו של אלפרד אקירוב, לתפקיד דח"צ בכלל ביטוח. חברת הייעוץ אישרה למעשה כמעין אקט מחאה את שלושת המועמדים לתפקיד - וללא העדפה של אף אחד מהם.


בדוח שמפרסמת החברה למוסדיים היא מציינת כי "לאור הקושי שלנו בהכרעה בין גישת הדירקטוריון לגישת בעל המניות הגדול בחברה, וזאת לאור חוסר היכולת שלנו לקבל את המידע הקיים בנוגע לפערים הקיימים כיום בחברה, הוחלט על ידינו להמליץ על כולם והלשאיר החלטה זו בידי בעלי המניות".
כלל היא חברה ללא גרעין שליטה, היחידה מבין קבוצות הביטוח הציבוריות בישראל. בעל המניות הגדול ביותר הוא אלפרד אקירוב עם אחזקה של 8.5%.
הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת קבע כי בעלי המניות יוכלו להציע מועמדים לדירקטוריון, אך לא תינתן אפשרות כזו לגופים המוסדיים המתחרים בכלל. החיפוש אחרי דירקטורים חדשים החל בכלל עוד בשנה שעברה, אז רואינו 11 מועמדים לתפקיד של 5 דירקטורים. לאחר פרישת הדח"צ המכהן פרופ' יוסף יגיל הוחלט למצוא צמד מועמדים להחליפו מקרב הדירקטורים שלא נבחרו אשתקד.
באנטרופי תמכו בהחלטה זו וסברו "כי ישנו היגיון בהחלטת הדירקטוריון, לאור ההליך המורכב שבוצעה החברה למינוי הדירקטורים, לעניין העובדה כי אין לבצע הליך חוזר לאיתור מועמדים פוטנציאליים לתפקיד הדירקטור החיצוני"
עם זאת, בחודש אפריל בחר אקירוב, שמחזיק 8.5% בחברה להציע מועמד נוסף לתפקיד הדח"צ - את חייק כאמור. ועדת הביקורת אישרה את מועמדתו, אף שהוגשה באיחור, והאסיפה הכללית נדחתה ל-17 ביוני.
על פי אנטרופי "אקירוב הציג 'אמירה' שבה, לכאורה, אינו סומך ידיו על ועדת האיתור של הדירקטוריון בהקשר זה ולפיכך הציג את המועמד מטעמו מחוץ לתהליך הוועדה. או בדרך אחרת נאמר כי הינו מעוניין להחליף את הדירקטוריון הקיים ולא לשמרו".
פרט לחייק, על החלפתו של יוסי יגיל לתפקיד הדירקטור החיצוני בכלל מתמודדים רו"ח אוסאמה חסן ושמואל שוורץ. שני המתמודדים הללו בעלי עבר בענף הביטוח - חסן בכלל ושוורץ במנורה מבטחים. חייק מגיע מהמגזר העסקי כנשיא התאחדות המלונות ויו"ר תאגיד אל"ה.

1 צפייה בגלריה
אלפרד אקירוב דצמבר 2019
אלפרד אקירוב דצמבר 2019
אלפרד אקירוב
(צילום: אוראל כהן)