סגור

פרסום ראשון
בית המשפט אישר הסדר חוב בגובה 104 מיליון שקל לקבוצת ברוש

על פי ההסדר שאושר, קרן טנא תשלם 41 מיליון שקל עבור רכישת מניות החברה של האחים שרגא ויריב ברוש. בנוסף, יתקבלו 63 מיליון שקל, הכוללים את תמורת הדירות של האחים ובני משפחותיהם ששועבדו, מניות עושרד ששועבדו לבנק לאומי, ו-5 מיליון שקל שישולמו באופן אישי על ידי האחים

בית המשפט המחוזי בירושלים לפני זמן קצר את הסדר החוב של קבוצת מפעלי י.ברוש של האחים שרגא ברוש, לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים, ואחיו יריב ברוש. על פי ההסדר שאושר, קרן טנא המיוצגת על ידי עו"ד קרן רייכבך סגל תשלם כ-41 מיליון שקל עבור רכישת מניות החברה.


בנוסף, יתקבלו כספים בסדר גודל של כ-63 מיליון שקל, הכוללים את תמורת מימוש הדירות אשר שועבדו להבטחת אשראי שניתן לחברות או באמצעות הלוואות אישיות שנלקחו על ידי בעלי השליטה והוזרמו לחברות וכן על ידי מימוש מניות עושרד ששועבדו לטובת בנק לאומי (המוערכות בכ-30 מיליון שקל) ובתוספת תשלום של 5 מיליון שקל שתשולם על ידי בעלי השליטה.
2 צפייה בגלריה
שרגא ברוש בית משפט 16 בדצמבר 2021
שרגא ברוש בית משפט 16 בדצמבר 2021
שרגא ברוש בדיון בבית המשפט, 16 בדצמבר 2021
(צילום: יואב דודקביץ)
בשבוע שעבר הוגש דיווח מטעם מנהל ההסדר בדבר תוצאות הצבעות הנושים. מנהל ההסדר סבר כי חלופת השיקום באמצעות מכירת מלוא מניותיה של החברה לקרן טנא היא החלופה היחידה אשר יכולה להביא להעמדת שיעור דיבידנד לכלל נושי החברה. בתחילה, הצעת הסדר החוב לא זכתה לרוב הנדרש למעט באספת הנושים המובטחים. בשבוע שעבר ציינו החברות ובעלי השליטה באמצעות עוה"ד גיל הירשמן ועדי בראונשטיין כי אם הצעת הסדר החוב לא תאושר אז תחת חלופה של פירוק יקבלו הנושים תמורה נמוכה באופן משמעותי מהתמורה המוצעת במסגרת הצעת הסדר החוב.
לאחר דיון שהתקיים בשבוע שעבר הודיע בנק מזרחי טפחות (שהוא נושה מובטח ומרכזי) באמצעות עו"ד חגי אולמן כי יסכים להסדר אך ורק בכפוף לתיקונים. בין השאר, הסכמת הבנק הותנתה בהוספת סעיף התעשרות להסדר על פיו כתנאי למתן ההפטר לבעלי השליטה יימסר תצהיר נכסים והתחייבויות מצדם וכן תצהיר הכנסות מדי שנה עד תום 6 שנים ממועד אישור ההסדר.
היום (א') לפני הדיון, הודיע מנהל ההסדר כי במהלך השעה שקדמה לדיון הושגו הבנות ביחס לסעיף ההתעשרות. כתוצאה מכך תמכו בהסדר נושים שסכום נשייתם הכולל מגיע לכ-208 מיליון שקל, בעוד המתנגדים הינם בסכום נשייה כולל של כ-45 מיליון שקל, ומכאן שתומכים בהסדר מעל ל-75 אחוז, שהם הרוב הנדרש.
על פי הצעת ההסדר נקבע כי החברה תגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים ואישור תוכנית לשיקום כלכלי. השופט אביגדור דורות קבע כי "יש סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה". עוד קבע השופט כי "אין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע בנושים. ניתן בזאת אישור להסדר החוב כפי שתוקן".
השופט קבע כי ההסדר מותנה בקבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית, לאור כוונת קרן טנא לרכוש מפעל נוסף בתחום בו עוסקת החברה. כמו כן, מינה השופט את עו"ד צוריאל לביא המיוצג על ידי עו"ד יוסי מנדלבאום כנאמן ליישום התכנית לשיקום כלכלי.
2 צפייה בגלריה
אריאל הלפרין מנהל קרן טנא
אריאל הלפרין מנהל קרן טנא
אריאל הלפרין, מנהל קרן טנא
(צילום: אתר קרן טנא)
קבוצת י.ברוש מפעילה שני מפעלים יצרניים, האחד בברקן והשני בנוף הגליל. המפעל בברקן מייצר ומשווק חוטים סינטטיים המשמשים את תעשיית השטיחים. המפעל בנוף הגליל מייצר אריזות גמישות. הקבוצה פנתה לפני כחצי שנה לבית משפט לאחר שצברה חובות בסך של כ-248 מיליון שקל.
בשלב זה מועסקים בכל הקבוצה כ-130 עובדים שחלקם (בנוף הגליל) מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. עובדים נוספים מיוצגים על ידי עו"ד רחל סובול. את בנק דיסקונט ייצג בהליך עו"ד מור נרדיה, את בנק הפועלים ייצג עו"ד גונן קסטנבאום ואת הבינלאומי עו"ד יניב אזרן.
עו"ד שירלי יפרח-אזור ייצגה את הנאמן שמונה לחברה.