סגור

פרסום ראשון
תוכנית אגרות הגודש של האוצר נחשפת

לפי התוכנית, גוש דן יחולק לשלוש טבעות שישמשו כאזורי תשלום שונים, כאשר האכיפה תתבצע באמצעות מצלמות. התוכנית כפופה לאישור שרת התחבורה מיכאלי, שמתנגדת לקידומה בחוק ההסדרים הקרוב

טיוטת חוק ההסדרים של משרד האוצר חושפת לראשונה כיצד צפויה להיראות רפורמת אגרות הגודש שמקדם אגף התקציבים. התוכנית כפופה לאישור שרת התחבורה מיכאלי, שמתנגדת לקידומה בחוק ההסדרים הקרוב.


לפי התוכנית יחולק גוש דן לשלוש טבעות וירטואליות (פנימית, תיכונה וחיצונית) שישמשו כאזורי תשלום שונים. אכיפת התשלום תתבצע על ידי רשת מצלמות, ובעלי הרכבים יורשו להתקין רכיב שיזהה את הרכב שלהם לטובת גביית תשלום מוזל. התשלום על אגרות הגודש ייגבה מכל האזרחים ללא קשר למקום מגוריהם, וגם תושבי גוש דן צפויים לשלם את האגרה על נסיעות ברכב פרטי.

3 צפייה בגלריה
אביגדור ליברמן חדש
אביגדור ליברמן חדש
אביגדור ליברמן
(המכון הישראלי לדמוקרטיה)

שיעורי התשלום יקבעו ביחס לחצייה של כל טבעת, כאשר התשלום יושפע משעות העומס:
1. בנסיעה לעבר הטבעת הפנימית בין השעות 10:00-6:30 יגבה תשלום של 5 שקלים על נסיעה לטבעת החיצונית, 10 שקל לטבעת התיכונה ו-10 שקל נוספים לטבעת הפנימית.
2. בנסיעה לכל כיוון בין השעות 19:00-15:00 יגבה תשלום של 2.5 שקלים על נסיעה בטבעת החיצונית, 5 שקלים לטבעת התיכונה ו-5 שקלים נוספים לטבעת הפנימית.
3. מי שיתקין את רכיב הזיהוי יזכה להנחה: במקום תשלום של 10 שקל יתבצע תשלום של 7 שקלים, במקום 5 שקלים ישלם 3.5 שקלים, ובמקום 2.5 שקלים ישלם 2 שקלים.
לדוגמה, רכב שייסע מירושלים למרכז תל אביב בשעות הבוקר ישלם כ-25 שקל על מעבר בכל אחת מן הטבעות. התשלום המקסימלי ליום לרכב פרטי יעמוד על 37.5 שקל, אך מגבלה זו לא תחול על מוניות רגילות ומשאיות שצפויות לנסוע ללא תקרת חיוב יומית.

3 צפייה בגלריה
פקקים בכבישי ישראל מכוניות בכבישים
פקקים בכבישי ישראל מכוניות בכבישים
פקקים בכבישי ישראל מכוניות בכבישים

תשלומי אגרות הגודש לא יוטלו על אוטובוסים, רכבי חירום ומוניות שירות. אופנועים צפויים לשלם מחצית משיעור התשלום ומשאיות צפויות לשלם תשלום כפול. בחוק ההסדרים מתואר כי שר האוצר יהיה רשאי בעתיד לתת הנחה או פטור מתשלום גם על רכבים פרטיים בעלי תפוסה מלאה, אבל הנחה זו תהיה כפופה ליכולת הטכנולוגית שתוכל לוודא את כמות הנוסעים ברכב.
לפי נוסח החוק, החל מחודש דצמבר 2025 יתבצע עדכון של ההסדר, בהתאם לשינויים בהיקף הגודש בגוש דן. בהנחה והמצב יחמיר, שעות העומס בחוק יורחבו בחצי שעה לכל כיוון.
ועדת מעקב בין משרדית תבחן את הצלחת הרפורמה ובה יישבו נציגים מהאוצר (תקציבים ורשות המיסים) ומשרד התחבורה. הוועדה היא זו שתכריעה לגבי עדכונים במתווה כמו שינוי הטבעות, הוספת אזורים נוספים למתווה ועדכונים אפשריים בצורת התשלום כמו גבייה על בסיס מרחק נסיעה.
עצמאים יוכלו לכלול את האגרה תחת הוצאות אחזקת רכב
אגרות הגודש יוכרו כמס לכל דבר, ועצמאים יוכלו לכלול אותם תחת הוצאות החזקת רכב. כמו כן, מעסיקים יוכלו לזקוף את ההוצאות על אגרות הגודש כהטבות מעסיק לצרכי מס.
במסגרת החוק מתואר כי רשויות התמרור הן אלו שיהיו אחראיות על פריסת המצלמות שינטרו את נסיעת הרכבים ויגבו את התשלום על הנסיעות. רשות המיסים תהיה אחראית על הגבייה, וחברה ממשלתית או תאגיד ממשלתי ישמשו כזרוע הביצוע של הרשות ויתפעלו ויתכננו את מנגנון הגבייה והפיקוח. העלות החד פעמית של פריסת המצלמות מוערכת בכ-550 מיליון שקל.

3 צפייה בגלריה
מרב מיכאלי שרת התחבורה
מרב מיכאלי שרת התחבורה
מרב מיכאלי שרת התחבורה
(אביגיל עוזי)

מבחינת פרטיות, המצלמות יעבירו לרשויות הגבייה את הפרטים הבאים: תאריך הנסיעה, שעת הנסיעה, מיקום המעבר בטבעת וצילום הרכב. לפי נוסח החוק, המידע שייאסף באמצעות המצלמות ותגי החיוב יישמר אך ורק לצורך חיוב בעל הרכב בתשלום הדרך, אך יתאפשר "שימוש משני" במידע, שאינו למטרות גבייה ואכיפה, "בכפוף לכך שהמידע עבר התממה ובאופן מצטבר של למעלה מ- 500 בעלי רכב".
בחוק ההסדרים, האוצר מבקש למסגר את אגרות הגודש כ"אגרות תחבורה ציבורית". לפי נוסח החוק, ההכנסות מאגרות הגודש מוערכות בכ1.3 מיליארד שקלים בשנה. חלק מאותן הכנסות יופנו לטובת תוכנית לשדרוג התחבורה הציבורית בגוש דן שתכלול שיפור בתדירות קווים קיימים, הפעלת קווים מהירים חדשים, ויצירה של קווים עם מוצא או יעד גמישים. שאר ההכנסות יופנו לטובת מימון פרויקט המטרו בגוש דן.