סגור
שלו חוליו על רקע משרדי NSO במושב ספיר
שלו חוליו על רקע משרדי NSO במושב ספיר ( )

הנאמן של קונווקסום שהצליחה להתנתק מ-NSO: "גורמים בקבוצה הערימו קשיים"

הנאמן שמונה לחברת קונווקסום, מקבוצת NSO, הודיע לבית המשפט שמצא קונה לחברה - הקרן שמחזיקה ב־NSO, והגיש דו"ח חריף על התנהלות הקבוצה בהליך: "ניסיון להכשיל בעל תפקיד". NSO: "מדובר בשקרים. אנחנו מברכים על העסקה"

הנאמן לחברת קונווקסום (Convexum), חברת סייבר הגנתי מקבוצת NSO, הודיע היום לבית המשפט, כי לאחר הבראת החברה ושיקומה, עלה בידו לקבל הצעה לרכישת כלל מניותיה בתמורה ל־30 מיליון דולר וכי "הושלם תהליך ההפרדה מקבוצת NSO". ההודעה של הנאמן מלווה בביקורת חריפה על התנהלות קבוצת NSO במסגרת התהליך.
הנאמן עו"ד אורי גאון ממשרד ב. לוינבוק ושות' ובא כוחו עו"ד יניב אזרן, מבקשים מבית המשפט שיורה על כינוס אסיפות נושים של החברה על מנת להביא בפניהם ולאישורם את התוכנית לשיקום כלכלי המוצעת על ידם, שהתגבשה על יסוד הסכם לרכישת מלא מניות קונווקסום, שהתקבלה מתאגיד זר לוקסמבורגי שבשליטה מלאה של NOAL SCSP, שהיא בעלת שליטה בשרשור בחברת קונווקסום. את הקרן מייצג עו"ד אהוד גינדס.
בין היתר מציין הנאמן בדו"ח, כי הם "נאלצו להתמודד זמן קצר לאחר מינויו כנאמן קבוע גם עם פניות ישירות ועקיפות שנעשו לעובדי קונווקסום על ידי נציגי קבוצת NSO, תוך שנמסר לראשונים כי הנאמן פועל שלא לטובת החברה ואף נגד האינטרס של העובדים... לנאמן נודע, כי נציגי קבוצת NSO הגדילו לעשות ואף פנו לספקים ו/או נותני שירותים של החברה כדי לשכנעם להפסיק לעבוד עם החברה".
בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא בפברואר האחרון צו פתיחת הליכים לשיקומן של שלוש חברות מקבוצת NSO. מדובר בחברות גאוטילב, קונווקסום ו־Way Out, אשר עוסקות בפיתוח מוצרי סייבר הגנתי. שלוש החברות שמונה להן נאמן פנו בינואר לבית משפט במטרה שימונה להן נאמן זמני. מדובר בחברות העוסקות בפיתוח מוצרי סייבר הגנתי בעוד שחברות אחרות באשכול, הידוע כקבוצת NSO, עוסקות בפיתוח ובשיווק מוצרי סייבר התקפי. אשכול החברות כולל עשרות חברות, שהשליטה בהן נתונה בידי חברת אחזקות זרה, טריאנגל הולדינגס.
הבעלות בטריאנגל (בשרשור) נחלקת בין קרן זרה בשם NOAL SCSP (המוחזקת על ידי הקרן האמריקאית BRG) אשר מחזיקה 70.33% ממניותיה של טריאנגל לבין קבוצה בראשותו של שלו חוליו (קבוצת ההנהלה) אשר מחזיקה ביתרת מניותיה של טריאנגל (29.67%).
במסגרת הבקשה שהגישו שלוש החברות לבית המשפט בינואר נטען, כי יש להפריד בינן לבין החברות העוסקות בסייבר התקפי. הבקשה חשפה חילוקי דעות בין קרן NOAL לבין הקבוצה בראשות שלו חוליו. NSO טענה כי מאחורי הבקשה עומדים מניעים זרים, ניסיון לאלץ את קבוצת NSO "לפדות אותה"; כי החברות הן חלק אינטגרלי מקבוצת NSO וכי קיימים קשרי גומלין חזקים בין החברות לבין קבוצת NSO, אשר מתנהלות כאשכול חברות אחד.
בדו"ח שהגיש הנאמן נטען כי בפברואר התחוור לו כי "גורמים שונים בקבוצת NSO נוקטים טקטיקות פסולות המגיעות לכדי ניסיון להכשיל בעל תפקיד במילוי תפקידו, ובניסיון להכביד על פעילותו ולהצר את צעדיו". עוד נטען, כי "חלק ניכר מהגורמים שאליהם פנו על מנת לעניינם ברכישה/השקעה בחברה, הביעו הסתייגות מכך, וזאת נוכח תיוגה כחלק מקבוצת NSO. סיבה זו, כמו גם הקשיים שגורמים שונים בקבוצת NSO הערימו על הנאמן וצוותו בעניינים שונים הקשורים עם הפעלת החברה, לרבות חוסר שיתוף פעולה ופערים שהתגלו בנתונים במידע שנמסרו על ידי אנשי קבוצת NSO, הם שהביאו את הנאמן וצוותו לכלל מסקנה, שהלכה והתחזקה ככל שחלף הזמן, כי רצוי ועדיף להשלים במהירות האפשרית את היפרדות החברה מקבוצת NSO, כך שהחברה תוכל לעמוד ולהתנהל ברשות עצמה, ללא כל תלות בקבוצת NSO".
הנאמן ממשיך וטוען בדו"ח שהגיש, כי "לשם המחשת דרך התנהלותה של קבוצת NSO נציין, כי זמן קצר לאחר מינוי הנאמן כנאמן קבוע לחברה התחוור, כי למצגים שהוצגו על ידי נציגה בפני הנאמן וצוותו באשר להיקף ההזמנות שנעשו מהחברה לשנת 2021 (כ־14 מיליון דולר) אין כל אחיזה במציאות, וכי בפועל ההזמנות שנעשו בשנה זו עומד על כ־10% בלבד מהסכום שעליו הצהירה. חרף בקשות חוזרות ונשנות מצד נציגי הנאמן, נציגיה השונים של קבוצת NSO נמנעו מלספק להם הסברים ראויים לגבי הפערים האמורים, ואף לתת תמונת מצב עסקית מהימנה באשר להיקפי ההזמנות. בפועל, ככל שחלף הזמן, התחוור לנאמן ולצוותו, כי הנתונים שנמסרו לו על ידי קבוצת NSO באשר לתחזיות היקפי ההזמנות, ואשר עליהם דווח על ידו לבית המשפט עוד בדו"ח הראשוני שהגיש, נעדרי כל בסיס. בפועל, אנשי קבוצת NSO, שהיו אמונים על הפעילות העסקית של החברה, לא ביצעו שום עסקה אמיתית. עובדה זו, לא מנעה מהם לפנות תוך כדי ההליך לגורמים שונים בחברה ולבקשם לייצר בדחיפות מערכות נוספות, הגם שלבקשה זו לא היה כל ביסוס. למותר לציין, כי פעולה זו, שנבלמה על ידי הנאמן וצוותו בזמן אמת, הייתה עלולה להיות, לו לא הייתה נבלמת, הרת אסון מבחינת אפשרות המשך הפעלת החברה כ"עסק חי"".
הנאמן מציין בדו"ח, כי "נכון למועד זה, הושלם תהליך ההפרדה מקבוצת NSO מכל היבט שהוא, לרבות בהיבטי הרכש, תשתיות, רגולציה, כח האדם, ייעוץ משפטי וביתר העניינים העסקיים".
2 צפייה בגלריה
אורי גאון ויניב אזרן
אורי גאון ויניב אזרן
אורי גאון ויניב אזרן
(צילומים: יעקב מהגר)
עוד נטען בדו"ח, כי "בעקבות חוסר שיתוף פעולה מצד קבוצת NSO, הנאמן וצוותו נאלצו לפנות ישירות לכל ערוצי השיווק והלוקחות הידועים, ולבצע מולם תהליך מקיף של עדכון ו'יישור קו', תיאום ציפיות, לרבות ביחס לתוכניות עתידיות. במסגרת בירורים אלה, התחוורו פערים מהותיים בין הדיווחים והתחזיות שניתנו על ידי קבוצת NSO באשר להיקפי ההזמנות לבין המצב האמיתי בפועל. עוד התברר, כי מערך התמיכה שאמור היה להיות מסופק ללקוחות על ידי אנשי קבוצת NSO לא סיפק תמיכה ראויה ולא פתר בעיות; כן ניתנו על ידי אנשי המכירות בקבוצת NSO ללקוחות הבטחות ללא כיסוי, לרבות ביחס לספציפיקציות מוצר ולוחות זמנים. בנסיבות האמורות, בעת האחרונה דאגו הנאמן וצוותו לשיפור מערכות היחסים מול לקוחות שונים, לרבות תיאום ציפיות ומחירים. תהליך זה נמצא עדיין בעיצומו".
יצוין כי טרם ניתן אישור בית משפט למכירה.
מ־NSO נמסר: "על אף האשמות רצופות בדיות, שקרים וסילופי אמיתות אשר נגיב עליהם בנחרצות בבית המשפט, החברה מברכת על העסקה ושמחה כי בעל המניות הגדול ביותר ב־NSO החליט לרכוש את קונווקסום. אנו מקווים שלמרות הטענות שהועלו נגד החברה הרוכשת בהליך משפטי בלוקסמבורג, על כך שהיא פועלת ללא סמכות, תצא עסקה זאת לפועל".