סגור

המדינה דוחה את טענות ההסתדרות: מותר לפרוק מטען כללי בנמלים הפרטיים

במכתב התשובה של אגף התקציבים ומשרד התחבורה נאמר כי פריקה של אונייה הנושאת מטען כללי בנמל המפרץ נעשית בהתאם לדין. עוד נטען כי המצב המשפטי הזה היה ידוע לכלל הגורמים המעורבים בהליכים לאורך השנים. אבי אדרי, יו"ר איגוד התחבורה בהסתדרות: "המכתב שלהם מנותק מהמציאות"

מותר לפרוק מטען כללי בנמלים הפרטיים, ומעולם לא ניתנה התחייבות של המדינה לא לעשות זאת – כך טוענים איליה כץ, ממלא מקום סגן הממונה על התקציבים, ומיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה, במענה לאיום ההסתדרות להשבית את נמלי הים באשדוד ובחיפה.

כץ ופרנק הגיבו היום, באיחור של מספר ימים, להודעת ההסתדרות שעליה חתום עו"ד אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בארגון, על הכוונה להשבית את הנמלים מתחילת פברואר, וזאת לאור כוונת המדינה לאפשר לנמלים הפרטיים – נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד – לפרוק מטען כללי.
מטען כללי כולל למשל חומרי גלם כמו תבואה, ברזל וכדומה. לטענת הנמלים הוותיקים, ההבנות שהנמלים החדשים לא יפרקו מטען כללי "היוו את הנחת העבודה בעת המשא ומתן לחתימת הסכמי הרפורמה בנמלי הים". עם זאת, ההסתדרות מודה שההתחייבות כביכול שניתנה להם לא הוסדרה בהסכמים בכתב מול העובדים. לטענת ההסתדרות, מדובר בהתנהלות בחוסר תום לב קיצוני, בניגוד למתחייב ביחסי עבודה קיבוציים.

1 צפייה בגלריה
נמל המפרץ
נמל המפרץ
נמל המפרץ
(צילום: אלעד גרשגורן)

במכתב התשובה של אגף התקציבים ומשרד התחבורה נאמר כי בכתב ההסכמה שניתן לחברת SIPG (החברה הסינית שמפעילה את נמל המפרץ) נקבעו שירותי רשות אותם החברה רשאית לתת' ובהם שירותי ניטול ואחסנה למטענים שאינם מכולות. לפי מכתב התשובה, פריקה של אונייה הנושאת מטען כללי בנמל המפרץ נעשית בהתאם לדין, להוראות כתב ההסכמה של החברה ולמסמכי המכרז.
עוד נטען במכתב כי המצב המשפטי הזה היה ידוע לכלל הגורמים המעורבים בהליכים לאורך השנים, ולכן המדינה דוחה את הטענות. "אין אנו סוברים כי קיים בסיס משפטי או מקצועי למנוע מהחברה לבצע פעולה כאמור".
לפי המכתב, "המדינה לא נתנה כל התחייבות לכך שנמל המפרץ יעסוק רק במתן שירותי נמל למכולות. כך גם במסגרת המו"מ שהתנהל וגם במסגרת ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין החברות לבין העובדים ואושרו על ידי הממונה על השכר".
עוד נטען כי במהלך ההידברות והמו"מ שהתקיים בזמנו עם נציגות עובדי נמל אשדוד ונמל חיפה ביקשה הנציגות לא פעם שהמדינה תתחייב להגביל את המפעיל החדש למתן שירותים רק למכולות. "בקשות אלה שבו ונדחו פעם אחר פעם תוך שהובהר כי לא תוטל כל הגבלה. כל זאת על רקע הזכויות שהוקנו לחברה בכתב ההסמכה".
לכן נטען כי אין כל בסיס לנקיטת ההכרזה על סכסוך עבודה, ונקיטת צעדים ארגוניים שאין להם שום בסיס משפטי, ובפרט בתקופה בה השוק הנמלי בישראל סובל מעומסים כבדים, "תהווה צעד לא אחראי והפרה חמורה ובוטה של התחייבותכם לשקט תעשייתי, כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים. אנו רואים בחומרה רבה הפרה של התחייבויות אלו, שיש בה כדי להוסיף ולהכביד על הנזק המשקי הכבד ועל יוקר המחיה לצרכן הישראלי".
במענה למכתב אמר ל"כלכליסט" אבי אדרי, יו"ר איגוד התחבורה בהסתדרות: "המכתב שלהם מנותק מהמציאות, ואני מוכן לעמוד בכל ערכאה שיפוטית ולהעיד מה הבטיחה המדינה במו"מ. במשך שמונה שנים המדינה הבטיחה לנו שלא ייכנסו מטענים לנמלים החדשים, חוץ ממכולות".
בהתייחסו לטענת המדינה שדברים אלו לא מופיעים בכתב ההסמכה של הנמלים החדשים, אמר אדרי: "מדינת ישראל היא הריבון, ולכן היא לא יכולה לכבול את עצמה בהסכם. זה מה שנאמר לנו פעם אחר פעם כששאלנו למה המדינה לא מתחייבת לכך. אני האמנתי לנציגי המדינה, מנכ"לים, שרים, כולם עמדו מולנו ואמרו 'אין לכם מה לדאוג, לא ייכנס מטען כללי לנמלים החדשים'. אין לי שום בעיה לבחון את זה, נביא את כל העדים שהיו במו"מ, והם עשרות רבות, ונעיד אותם אחד-אחד מה אמרה לנו המדינה בחדרי המו"מ. במו"מ בזמנו לא הגנתי בכלל על עובדי המטענים, אלא רק על עובדי המכולות, כי היה ברור שרק הם ייפגעו מהנמלים החדשים".
לגבי הטענה על העומסים הכבדים של אוניות הממתינות בכניסה לנמלים והצורך המתעורר עקב כך להפנות חלק מהן לנמלים החדשים, אמר אדרי: "אם היו אומרים 'יש מצוקה – בואו נסדיר את זה', אני לא אפנה עורף לאף אחד. אבל לעשות מה שרוצים ולהגיד 'לא חייבים לכם כלום'? זה כבר לנצל את הקורונה והפקקים כדי לשנות את הכללים".