סגור
חיפוש

תחזית הלמ"ס: החינוך החרדי יהווה שליש ממערכת החינוך עד 2050

בתוך כ-30 שנה החינוך החרדי צפוי לגדול ביותר מ-200%, והחינוך הערבי יקטן ל-19%; המשקל היחסי של החינוך העברי (ללא חרדים) צפוי לרדת מ-58% כיום ל-46% עד 2050


החינוך החרדי, שמהווה היום 18% ממערכת החינוך, צפוי לגדול עד 2050 ב-211% ויהווה 35%, ממערכת החינוך. החינוך הערבי, שמהווה 24%, יירד ל-19%. כך עולה מתחזית התלמידים למערכת החינוך של הלמ"ס.
בשנת 2050 צפוי מספר התלמידים בבתי הספר להגיע לכ-3.1 מיליון, לעומת כ-1.8 מיליון תלמידים ב-2020. זו תוספת של כ-1.2 מיליון תלמידים ועלייה של 71%.
לפי התחזית, ב-2050 מספר התלמידים בחינוך העברי (כולל חרדים) צפוי להגיע לכ-2.5 מיליון, עלייה של 79% (1.1 מיליון) לעומת 2020. בחינוך העברי (ללא חרדים) מספר התלמידים צפוי להגיע לכ-1.4 מיליון, עלייה של 35% (כ-350 אלף).
3 צפייה בגלריה
תלמידי ישיבה חרדים
תלמידי ישיבה חרדים
תלמידי ישיבה חרדים
(שאול גולן)
בחינוך החרדי מספר התלמידים צפוי להגיע בעוד כ-30 שנה לכ-1.1 מיליון, עלייה של 211% (כ-750 אלף).
בחינוך הערבי מספר התלמידים צפוי להגיע ב-2050 לכ-550 אלף, עלייה של 31% (כ-150 אלף תלמידים), הנובעת מהירידה הגדולה בפריון במגזר זה.
במהלך השנים 2020-2001 המשקל היחסי של החינוך העברי (ללא חרדים) ירד מ-66% ל-58%, ועל פי התחזית הוא צפוי לרדת ל-46% עד שנת 2050.
3 צפייה בגלריה
בית ספר ערבים חינוך ב כפר מנשיה זבדה
בית ספר ערבים חינוך ב כפר מנשיה זבדה
בית ספר בכפר מנשיה זבדה
(צילום: עמית מגל)
החינוך החרדי גדל בשנים 2020-2001 מ-12% ל-18%. הוא צפוי כאמור להמשיך לגדול ל-35% עד 2050.
המשקל היחסי של החינוך הערבי גדל מ-22% ב-2001 ל-24% בשנת 2020. על פי התחזית הוא צפוי לרדת כאמור ל-19% עד 2050.


setTimeout(function() { let button = document.querySelector(".ArticleImageGalleryShareButtons .fbBtn") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Facebook" }); }) button = document.querySelector(".ArticleImageGalleryShareButtons .twBtn") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Twitter" }); }) button = document.querySelector(".ArticleImageGalleryShareButtons .mlBtn") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Mail" }); }) button = document.querySelector(".share-icon.facebook") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Facebook" }); }) button = document.querySelector(".share-icon.twitter") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Twitter" }); }) button = document.querySelector(".share-icon.email") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Mail" }); }) button = document.querySelector(".share-icon.print") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Print" }); }) button = document.querySelector(".calcalistShare.fb") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Facebook" }); }) button = document.querySelector(".calcalistShare.tw") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Twitter" }); }) button = document.querySelector(".calcalistShare.mail") button && button.addEventListener('click', function(event) { window.dataLayer.push({ event: "Share_Events", Category: "Share", Action: "Photo Gallery", Label: "Mail" }); }) }, 3000);