סגור

בלעדי
חוסר הביטחון התזונתי בקרב הערבים גדול פי 4 מאשר אצל היהודים

נתונים שיציג היום ביטוח לאומי לכנסת מגלים שבחברה הערבית 43% מהמשפחות סובלות מחוסר ביטחון תזונתי לעומת 11% בקרב היהודים

שיעור חוסר הביטחון התזונתי בציבור הערבי גבוה פי 2.7 מאשר בציבור החרדי וגבוה פי 4 מאשר בציבורי היהודי הלא חרדי. כך עולה מנתונים שיציג היום ביטוח לאומי בישיבה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא חוסר ביטחון תזונתי במגזר הערבי.

הנתונים לקוחים מסקר הביטחון התזונתי שערך ביטוח לאומי ב־2021 אחרי חמש שנים שבהן לא נערך סקר כזה. הסקר נערך במחצית הראשונה של השנה, כלומר בתקופת הסגר השלישי של מגפת הקורונה וההתאוששות ממנו. הוא גילה במפתיע שמצב הביטחון התזונתי בכלל האוכלוסייה השתפר לעומת 2016. אם ב־2016 היו 18.2% מהמשפחות במצב של חוסר ביטחון תזונתי (מהן 8.9% במצב חמור, הנחשב לרעב), הרי ב־2021 חלה ירידה ל־16.2% מהמשפחות, מהן 8.2% במצב חמור. סביר להניח שתרמו לכך מאוד דמי האבטלה הנדיבים ששולמו בשנה וחצי הראשונות של משבר הקורונה. עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שגם נתוני 2021 קשים ביותר.

הערבים דורכים במקום

אלא שמתברר שדווקא השיפור החמיר מאוד את הפערים בין יהודים לערבים. אם בקרב היהודים — לא חרדים וחרדים — המצב השתפר באופן משמעותי, הרי שבקרב הערבים הוא דרך במקום. בקרב כלל הציבור היהודי ירד שיעור חוסר הביטחון התזונתי מ־13.7% ב־2016 ל־11.1% ב־2021. בקרב החרדים הוא ירד בצורה דרמטית עוד יותר מ־22.6% ל־15.8%. לעומת זאת, אצל הערבים שיעור חוסר הביטחון התזונתי ירד ב־2021 בפחות מ־1%, מ־43.3% ל־42.4%.

1 צפייה בגלריה
ניצה קסיר סמנכלית מחקר ותכנון של הביטוח הלאומי
ניצה קסיר סמנכלית מחקר ותכנון של הביטוח הלאומי
ניצה קסיר סמנכלית מחקר ותכנון של הביטוח הלאומי
(צילום: יואב דודקביץ)
התוצאה: אם הפער בין היהודים לערבים עמד על פי 3 ב־2016, הוא זינק לפי 4 ב־2021. אם החרדים מוקמו ב־2016 בין היהודים הלא־חרדים לערבים, הרי שהיום הם הרבה יותר קרובים ליהודים האחרים.
בביטוח לאומי מציינים שאצל הערבים יש חפיפה בין שיעור העוני של משפחות (39%) לשיעור חוסר הביטחון התזונתי. לעומת זאת, אצל חרדים שיעור המשפחות העניות עמד על 35% ב־2020, כלומר יותר מכפול משיעור חוסר הביטחון התזונתי. בביטוח לאומי מסבירים זאת במפעלי העזרה ההדדית החרדיים. ביטוח לאומי טרם פרסם את נתוני חוסר הביטחון התזונתי החמור לפי לאום.

מפעלי ההזנה: שליש ערבים

מחקר של עמותת סיכוי-אופוק לקידום שוויון אזרחי, שיוצג גם הוא בוועדה, חישב (על פי נתוני 2016) שמספר הילדים הערבים והיהודים בחוסר ביטחון תזונתי כמעט זהה — 350 אלף בכל חברה. על פי הנתונים החדשים, סביר שאצל הערבים יש יותר. למרות זאת רק שליש מהילדים במפעלי ההזנה הם ערבים, 130 אלף מתוך כ־400 אלף משתתפים.