סגור

ביהמ"ש העלה את הסכום שעל מיטב דש להחזיר לעמיתים ל-400 מיליון שקל

זאת כחלק מפסק דין משלים לזה שניתן בסוף חודש אוגוסט, אז עמד הסכום על כ-290 מיליון שקל; עוד נקבע, כי מתוך הסכום האמור יקבלו עורכי הדין שמייצגים את התובעים כ-16 מיליון שקל, והתובעים עצמם יקבלו 2.3 מיליון שקל. השופטת אגמון: "אין תקדים לסכום זה בתובענות ייצוגיות"

פיצוי תקדימי בתובענות ייצוגיות: השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, הורתה היום (ב') כי על מיטב דש להחזיר לעמיתים זכאים סכום כולל של כ-400 מיליון שקל. מדובר בפסק דין משלים לזה שניתן בסוף אוגוסט, הכולל עדכון בנוגע לסכום שעל מיטב דש לשלם.
כמו כן, נקבע כי עורכי הדין שמייצגים את התובעים יקבלו כ-15 מיליון שקל, בעוד שהתובעים עצמם יקבלו 2.3 מיליון שקל. השופטת אגמון ציינה בהחלטתה כי "תובענה זו הביאה לחברי הקבוצה תועלת כלכלית משמעותית, העומדת על קרוב ל-400 מיליוני שקלים. אין תקדים לסכום זה בתובענות ייצוגיות. בנוסף, תובענה ייצוגית זו הינה בין הבודדות שהסתיימו בפסק דין לאחר הוכחות, היינו הפיצוי ניתן לאחר ניהול ההליך במלואו".
כאמור, בסוף אוגוסט פסקה השופטת גנון כי חברת מיטב דש גבתה דמי ניהול מחלק מהעמיתים בניגוד להסכמים ביניהם. בפסק הדין נקבע כי על מיטב דש להשיב לחברי הקבוצה המיוצגת דמי ניהול שגבתה ביתר - כ-289 מיליון שקל נכון ליום 1.1.16. כן נקבע כי תיתנן חוות דעת משלימה בנוגע לתקופה החל ממועד זה, וכי הסכום הסופי יחושב בהמשך. היום, כאמור, ניתן פסק הדין המשלים.
שינוי אחד בוצע בנוגע לקביעת גובה ההשבה המעודכן לחברי הקבוצה, שכן חוות הדעת של המומחה היתה מעודכנת למועד הגשתה, ומיטב דש המשיכה לגבות דמי ניהול גם לאחר מכן. כן היה צורך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לסכומים שנגבו ביתר. לכן, בפסק הדין המשלים נקבע כי הסכום הכולל שעל מיטב דש לשלם עומד על 400 מיליון שקל.
בנוסף עוסק פסק הדין המשלים בגמול לתובעים המייצגים ושכר הטרחה לבאי כוחם. כך, לבאי הכוח המייצגים נפסק שכר טרחה בסכום כולל של 16 מיליון שקל. בנוסף נפסק גמול לתובעים המייצגים (שניים במספר) בסכום של 2.3 מיליון שקל, היינו 1.15 מיליון שקל לכל אחד. עוד נקבעף כי מכיון שחברי הקבוצה קיבלו תמורה משמעותית מההליך, שכר הטרחה לבאי הכוח המייצגים והגמול לתובעים המייצגים ישולם מתוך הסכום הכולל שעל מיטב דש להעביר לחברי הקבוצה.
2 צפייה בגלריה
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב
(צילום: עמית שעל)
לאור העובדה שמדובר בסכום משמעותי, וכדי לאפשר למיטב דש להתארגן לצורך התשלום ולאתר את חברי הקבוצה שאינם עוד עמיתים במיטב דש, נקבע כי מיטב דש תעביר את הסכום לחברי הקבוצה ביום ה-1 במרץ 2022.
יש לזכור כי מיטב דש ביצעה הפרשה בגין הפיצוי וערערה לאחרונה לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי, וכי טרם התקיים דיון בערעור. לפי הערכות, כל חבר זכאי צפוי לקבל סכום של עד 3,200 שקל.
פסק הדין ניתן במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו שני עמיתים בקופת הגמל של מיטב דש גמל ופנסיה, בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהו, בניגוד למה שהוסכם עמם עת הצטרפו לקופה. התובענה אושרה כייצוגית בשנת 2015. התובעים המייצגים, שהיו המבקשים בשתי בקשות האישור, הם עמיתים בקופת הגמל "תגמולים" שהיתה, קודם לרכישתה על ידי הנתבעת, חברה בת של בנק הפועלים. בשנת 2005 מוזגה תגמולים לתוך חברת גד גמולים, גם היא חברה בת של הבנק. מיטס דש רכשה ב-2007 מגד גמולים את זכויות ניהול הקופה.
2 צפייה בגלריה
מוסף שבועי 16.2.17 מיכל אגמון גונן שופטת בית משפט מחוזי ב תל אביב
מוסף שבועי 16.2.17 מיכל אגמון גונן שופטת בית משפט מחוזי ב תל אביב
השופטת מיכל אגמון גונן
(צילום: אוראל כהן)
עו"ד חגי נצר, ממשרד איבצן נצר וולצקי, שייצג את התובעים ביחד עם עו"ד אמיר איבצן, ציין כאשר התקבל פסק הדין הראשוני כי הקבוצה הזכאית מורכבת מאנשי צבא קבע שהיו עמיתים בתגמולים, כאשר זו נרכשה בשעתו על ידי דש. בנוסף להם הקבוצה מורכבת משכירים ועצמאיים שגם היו עמיתים בקופת תגמולים.
גם מיטב דש הגיבה לאחר מתן פסק הדין הראשוני, וציינה כי "לפי ההחלטה, על החברה להעניק שירותים איכותיים, מקצועיים ויקרים ללא כל תמורה, חינם ולנצח, למאות אלפי לקוחות, בהתבסס על מסמכים משנות ה-60 של המאה הקודמת שכבר אין להם כל נפקות כיום. החלטה זו עלולה לסלול את הדרך לתביעות ענק כנגד בתי ההשקעות וחברות ביטוח בישראל, על ידי לקוחות אשר שילמו 'דמי ניהול' נמוכים עד אפסיים אצל הבנקים, אך 'זכו' לתשואות נמוכות ושילמו עלויות בנקאיות גבוהות בגין פעילות בנקאית כגון עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך, ועוד עמלות בנקאיות והוצאות רבות".
לפסק הדין המשלים מהיום לא התקבלו תגובות בשלב זה.