סגור

רשימת הלקוחות של מנכ"ל האוצר נחשפת: הפועלים, אל על, ותאגיד אל"ה

הסכם ניגוד העניינים של רם בלינקוב מגלה כי הוא יוכל להמשיך לכהן כדירקטור בנת"ע בחודשיים הקרובים. בנוסף, תיקי ההשקעות שלו ושל החברות בבעלותו יועברו לנאמנות

מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב, ששימש עד למינויו כיו"ר חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים), ימשיך לכהן כדירקטור בחברה עד ה־10 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת היתר לעבודה פרטית. במידה ולא יקבל אותו יתפטר ממשרת הדירקטור.


בלניקוב יימנע מקבלת החלטות שיש בהן כדי להשפיע ישירות על החברה ותאגידים בשליטתה למשך חצי שנה מהיום שבו יפסיק לכהן בחברה. כך עולה מההסכם למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם בלינקוב. בנוסף, בלינקוב התחייב שחברת מירבלין יעוץ שבבעלותו לא תעניק שירותים ורק תיגבה חובות על עבודות שבוצעו עד למינויו לפני מספר שבועות לתפקיד.

2 צפייה בגלריה
שר האוצר אביגדור ליברמן יו"ר ישראל ביתנו
שר האוצר אביגדור ליברמן יו"ר ישראל ביתנו
שר האוצר אביגדור ליברמן
(צילום: אלכס קולומויסקי)

בלינקוב, שצמח באגף תקציבים באוצר, ועמד בראש המשרד בהמשך, נחשב למינוי מקצועי. הוא חשף את רשימת הלקוחות אשר שירותי הייעוץ להן הסתיימו בשנה שקדמה לכניסתו לתפקיד, וכן רשימה של לקוחות בחברות ציבוריות שהתשלום האחרון בשל הייעוץ לא הושלם עד לכניסתו לתפקיד: בנק הפועלים, אל על, אל"ה תאגיד המחזור, הסוכנות היהודית, קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית. כמו כן, צירף רשימה דומה של חברות פרטיות שלא נחשפה. לכלכליסט נודע שבלינקוב כתב חוות דעת לבנק הפועלים ואיל״ה - ואין מדובר בהתקשרות לפי ריטיינר חודשי.
עוד נקבע כי בתוך 30 ימים, תיק ניירות הערך של מירבלין השקעות יועבר לנאמנות עיוורת. במשך כל תקופת כהונתו באוצר התחייב בלניקוב לא להיות מעורב בפעילות כלשהי של חברת מירבלין, לרבות גביית חובותיה.
בלינקוב מחזיק בבעלות מלאה בחברות שאין להן זיקה למשרד האוצר. אחת מהן היא מירבלין השקעות בע"מ שמחזיקה ב־56% בחברת מירבלין תעשיות (2021) שמחזיקה ב־50% ממניות חברת אינטל טק. החברה שותפה באיגוד מקרקעין שמחזיק בקרקעות עליהן יש מבנים למסחר ושירותים. החברה מחזיקה בתיק השקעות בניירות ערך וכן השקעות בנדל"ן, ומתן אשראי חוץ בנקאי בחו"ל. החברה השנייה: מירבלין יעוץ והשקעות.

2 צפייה בגלריה
רם בלינקוב מנכ"ל משרד האוצר החדש
רם בלינקוב מנכ"ל משרד האוצר החדש
רם בלינקוב מנכ"ל משרד האוצר החדש
(צילום: גיא אסיאג)

בלינקוב הצהיר כי למירבלין אין זיקה או קשר למשרד האוצר, ובכלל זה לחברות ממשלתיות, לתאגידים, או לגופים אחרים המצויים באחריות המשרד, ושהוא עשוי לעסוק בעניינם ואין מתקיימים בין החברות הללו לבין משרד האוצר יחסים מסוג כלשהו.
בלינקוב מסר עוד כי הוא מחזיק בשיעור של 50% בחברת עמרב השקעות והאחזקות יועברו לידי נאמן בתום 30 ימים ממינויו. גם המניות שהוא מחזיק באופן פרטי יעברו לנאמנות עיוורת.
בנוסף, הוסדר הסכם ניגוד העניינים בנושאים הקשורים לבני משפחתו. בלניקוב הודיע שהוא ורעייתו מחזיקים מניות בעריב השקעות בע"מ, שהיא חברה שאינה פעילה זה 10 שנים. רעייתו עובדת כמורה בבי"ס לחינוך מיוחד, בן אחד מועסק במירבלין יעוץ, ובן נוסף עובד בחברת סטארטאפ 121A. לפי ההסדר בלינקוב לא יעסוק בעניינים שעלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים, ובהם בסוגיות שהוזכרו.
בלינקוב מסר עוד כי לפני כחודשיים העניק שירותי יעוץ בהיקף קטן, למרכז השלטון המקומי, בכתיבת חוות דעת רובד איזורי בתחום השלטון, המקומי מעל הרשויות, המקומיות. הוא התחייב להודיע ליועץ המשפטי של המשרד אם יוודע לו על יחסים כלשהם או כוונה ליצור יחסים כלשהם, בין החברות שבבעלותו ולפעול בהתאם להנחיותיו.