סגור

"NSO שמה רגליים להליך השיקום של חברה מהקבוצה"

הנאמן של שלוש חברות מקבוצת NSO העוסקות בסייבר הגנתי, עו"ד אורי גאון, טען בבית המשפט בנוגע להליך השיקום: "רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור לאינטרסים הסותרים של NSO"

עו"ד אורי גאון, הנאמן של שלוש חברות מקבוצת NSO העוסקות בפיתוח מוצרי סייבר הגנתי ובהן חברת Convexum, טוען כי הוא אינו "עוין" או מגלה יחס עוין כלפי NSO. לטענתו, "מי שהקשתה ומקשה על הליכי שיקום קונווקסום, מי שניסתה 'לשים רגליים' להליך השיקום, ההתנתקות ועצמאות החברה היא קבוצת NSO". תגובת הנאמן ניתנה לאחר שבחודש שעבר הגישה קבוצת NSO לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להורות לנאמן להגיש דו"ח מפורט על סטטוס הליכי השיקום של חברת קונווקסום והליך מכירתה. NSO טענה כי היא נושה מהותית בקונווקסום וכי היא הובילה את פיתוחה ועסקיה. עוד טענה כי לנאמן יחס עוין כלפי NSO שלא בצדק.
המחוזי בתל אביב הוציא בפברואר צו פתיחת הליכים לשיקומן של שלוש חברות מקבוצת NSO. מלבד קונווקסום מדובר גם בחברות גאוטילב ו־Way Out. במסגרת הדיון בפברואר נודע כי קבוצת NSO מסכימה להעמיד מימון להפעלת חברת קונווקסום (העוסקת במחקר ופיתוח טכנולוגיה של שכבת הגנה מפני חדירת רחפנים עוינים) בהיקף של 1.5 מיליון דולר, והסכום אכן שולם.
בניגוד לשלוש החברות שמונה להן הנאמן, העוסקות בפיתוח מוצרי סייבר הגנתי, חברות אחרות באשכול, הידוע כקבוצת NSO, עוסקות בפיתוח ובשיווק מוצרי סייבר התקפי. אשכול החברות כולל עשרות חברות, שהשליטה בהן נתונה בידי חברת אחזקות זרה, טריאנגל הולדינגס. הבעלות בטריאנגל (בשרשור) נחלקת בין קרן זרה בשם Noal SCSp (המוחזקת על ידי הקרן האמריקאית BRG), שמחזיקה 70.33% ממניותיה של טריאנגל, לבין קבוצה בראשותו של שלו חוליו (קבוצת ההנהלה) שמחזיקה ביתרת מניותיה של טריאנגל (29.67%) .
במסגרת הבקשה שהגישו שלוש החברות לבית המשפט בינואר הן טענו באמצעות עוה"ד שלמה נס ושי גליקמן כי יש להפריד בינן לבין החברות העוסקות בסייבר התקפי. הבקשה חשפה חילוקי דעות בין קרן Noal לבין הקבוצה בראשות שלו חוליו.
לפני כמה חודשים הודיעה קרן Noal SCSp, בעלת השליטה בחברות גאוטילב, קונווקסום ו־Way Out, באמצעות עו"ד אהוד גינדס, כי היא מציעה לרכוש את השליטה בחברות על דרך של הסדר חובות הנושים במלואם והעמדת מימון מלא לתפעול החברות בסכום כולל של 28 מיליון דולר. מנגד, קבוצת NSO טענה שיש לדחות את הניסיון לכפות מכר של חברת קונווקסום שהיא חלק אינטגרלי מ־NSO על דרך של מחטף. השופט חגי ברנר הסמיך את נאמן החברות לפנות למתעניינים להגיש הצעות לרכישת קונווקסום.
שלשום הגיש הנאמן תגובה לבית המשפט ובה ציין כי ההתנתקות של קונווקסום מקבוצת NSO היתה ידועה מראש. "ככל שההתנתקות קרמה עור וגידים, כך 'קשתה ידה' של NSO על החברה, על הנאמן וצוותו... רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור לאינטרסים הסותרים של קבוצת NSO אשר מצד אחד מבקשת 'כי הליך השיקום של קונווקסום יזכה להצלחה וינוהל באופן ראוי', ומצד שני היא מבקשת מהנאמן וצוותו להתוות את הליכי השיקום בדרכה שלה כמו להיענות למציע מטעמה...".
כמו כן הנאמן ציין כי NSO מלינה, בין היתר, על כך שהוא "קיבל הצעה מצד שלישי אותה בחר לדחות על הסף מבלי לחשוף את פרטיה". בהקשר זה טען הנאמן ש"ראשית, טענה זו עומדת בסתירה לטענת NSO שלפיה אין לה מידע על המתרחש במסגרת הליך השיקום. שנית, אין NSO מגלה כי אותה 'הצעה' (שפרטיה ידועים לה) הוצעה על ידי מי שיש לו קשר הדוק עם קבוצת NSO (ומדובר באותם מציעים, ש־NSO הורו לאחד מעובדי החברה להיפגש עמם מאחורי גבו וללא ידיעתו של הנאמן, שבסופו של יום פוטר על ידי הנאמן מעבודתו בחברה). בית המשפט התיר לנאמן לנהל את הליך שיקום החברה כפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, וכך פועל הנאמן".
הנאמן הוסיף שכל הפעולות שבוצעו עד כה על ידיו, "שהניבו הצלחה והביאו לשיקום החברה, יפורטו בדו"ח מפורט שיוגש לבית משפט בתוך כ־14 ימים. וזאת לרבות הליכי השיקום, פעולות הנאמן וצוותו והמכר הצפוי של החברה". לדבריו, "נראה שניסיונות NSO למנוע ממני לנתק את חיבוק הדוב שלה מהחברה – לא צלחו, וכישלונה ואכזבתה מכך מתבטאים בבקשה ובמכתבים המתובלים בסגנון משתלח שהופנו אליי ולצוותי". עו"ד רענן קליר, דובר NSO, בחר שלא להגיב.
את ההתגובה הגיש הנאמן באמצעות עו"ד חן גבאי ממשרד לוינבוק.