סגור

נדחתה הייצוגית בעניין מחירי הגז הטבעי: לא הוכח ששותפות תמר גבתה מחיר מופרז

מדובר באחת התביעות הייצוגיות הגדולות שהתבררו בשנים האחרונות בבתי המשפט. השופטת אסתר שטמר החליטה שלא לחייב את העותרת בהוצאות כלשהן, זאת לאור החשיבות הרבה של ההליך. לדבריה, "ראוי לעודד תביעות מסוג זה"

פסק דין דרמטי ניתן היום בבית המשפט המחוזי מרכז: השופטת אסתר שטמר דחתה את הבקשה לאישור תביעה יצוגית בעניין מחירי הגז הטבעי, וקבעה כי לא הוכחה עילת התביעה לפיה המחיר שחברת החשמל שילמה לשותפות הגז הטבעי תמר היה מופרז, וכי בכך נגרמו לציבור בישראל נזקים בסך עשרות מיליארדי שקלים.
מדובר באחת התביעות הייצוגיות הגדולות שהתבררו בשנים האחרונות בבית המשפט, והתיק התנהל במשך 7 שנים. השופטת שטמר קבעה בפסק דין המשתרע על פני 62 עמודים כי עילת התביעה לא הוכחה אף לא לכאורה, במובן שאין ראייה לכך שמחירו של הגז הטבעי בחוזה מול חברת החשמל הוא בלתי הוגן, ובנוסף קבעה כי תביעה ייצוגית איננה הדרך היעילה להכריע במחלוקת – תנאי שהוא הכרחי בשביל לאשר תביעה כזו.
למרות ההפסד הצורב למגישי התביעה השופטת מבהירה בפסק הדין כי החליטה שלא לחייב את המבקשת בהוצאות כלשהן וזאת לאור החשיבות הרבה של ההליך. היא קבעה כי המבקשים "השתמשו בכלי של התובענה הייצוגית וניסו להביא לשינוי עמדה של המאסדרים (הרגולטורים) ולהפחתת המחיר שישלם כל תושב בישראל עבור החשמל שהוא צורך. בסיס התביעה בטענה שמחיר הגז מופרז לפי אמת המידה המקובלת של בחינת עלויות ורווח, והיא התבססה על חוות דעת של מומחה בעל שם בתחום. דרכם אומנם לא צלחה, אך אין לומר שלכתחילה לא היה ראוי להגיש את בקשת האישור", קבעה השופטת והוסיפה כי היא סבורה כי "ראוי לעודד תביעות מסוג זה".
1 צפייה בגלריה
קידוח תמר גז טבעי
קידוח תמר גז טבעי
קידוח תמר
(מיטל טנדלר)
בפסק הדין כתבה השופטת: "אני סבורה שהאיסור שחל על מונופול לגבות מחיר בלתי הוגן כולל גם מחיר גבוה בלתי הוגן. עם זאת, בענייננו המבקשת לא עמדה בנטל להראות שהיא אוחזת בעילת תביעה ראויה, שכן המומחה מטעמה כשל בהוכחת עמדתו לפי מבחן הרווחיות ואילו מבחן ההשוואה אינו רלוונטי מסיבות שונות".
את ההליך הגיש משה נזרי ז"ל, אך לאחר שמיעת עדי התביעה הוא נפטר ואלמנתו נטלה על עצמה את ייצוג הקבוצה. התביעה הוגשה נגד נובל אנרג'י, דלק קידוחים, ישראמקו ותמר פטרוליום, המחזיקות במאגר הגז תמר.
הגז הטבעי הוא מקור אנרגיה המשמש לייצור חשמל וב-2012 נחתם הסכם בין תמר לבין חברת חשמל בו נקבע מחיר לגז טבעי שיהיה בתוקף למשך 15 שנים מתחילת אספקת הגז. בתביעה הייצוגית טען המבקש כי השותפות גבתה מחיר בלתי הוגן עבור הגז הטבעי וכי יש לחייבה לגבות מחיר הוגן ולהשיב לצרכנים את ההפרש, כשהמחיר ההוגן נטען עומד על פחות מחצי.
השאלה שהונחה לפני בית המשפט היתה האם המחיר שגבתה השותפות תמר מחברת החשמל עבור גז טבעי הוא מחיר מופרז בלתי הוגן שמפר את חוק התחרות הכלכלית. ככל שכך, התבקש בית המשפט להורות על השבת סכום של עשרות מיליארדי שקלים לצרכנים ששילמו עבור החשמל, תושבי מדינת ישראל.
בפן המשפטי כלכלי הוחלט כי מונופול שגובה מחיר מופרז בלתי הוגן עובר בכך על הוראות חוק התחרות הכלכלית בדבר איסור גביית מחיר בלתי הוגן. עם זאת נקבע כי המבקשת נכשלה בהפעלת המבחנים שנקבעו בפסיקה להוכחת מחיר מופרז. המומחה מטעמה שגה בהצבת נתונים בנוסחה שהציב, והדבר אינו מאפשר לקבל את חוות דעתו. למרות זאת נבחנו מבחנים נוספים שנקבעו בפסיקה לקביעת מחיר מופרז, בהם מבחן הרווחיות ומבחן ההשוואה. הוחלט שבשוק זה, למרות אינדיקציות לכך שמחיר הגז גבוה יחסית, אין אפשרות לקבוע שהמחיר מופרז.
בפן המשפטי מנהלי, נושא מחיר הגז הטבעי העסיק רבות את הרגולטורים השונים וכל אחד נדרש לו מכיוון ספציפי עליו הוא מופקד. בסופו של דבר כל אחד מהם אישר את החוזה שבין חברת החשמל לבין תמר. נקבע בפסק הדין כי אישור ההסכם ע"י רשות החשמל ורשות התחרות, אינו מונע דיון בשאלת המחיר המופרז. כך גם לגבי הפיקוח על המחירים והחלטת ההמשלה במתווה הגז.
בפסק הדין נקבע עוד כי תנאי חשוב ביותר לאישור תובענה ייצוגית הוא שזוהי הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת, אולם בקשת האישור לא עומדת בתנאי זה: האסדרה המקיפה ע"י כל המשרדים המעורבים בדבר, ששקלו שיקולים מתחום התחרות הכלכלית אך גם מתחום מדיניות החוץ ובטחון מדינת ישראל, נעשתה מתוך ראיית האינטרסים הכלכליים של הציבור במדינת ישראל. לכן, נקבע, אין מקום להוציא את שאלת המחיר ולדון בה בנפרד.
"תביעה זו יוצאת דופן לא רק בהיקפה האדיר, אלא גם במידת המעורבות הרבה של כל המאסדרים, ויש חשיבות רבה להעדפת המימד הכללי של הסכם הגז ומתווה הגז על פני המימד של המחיר בלבד", נקבע. עוד הובהר בפסק הדין כי הוא מתייחס לחוזה ולהסדרים נכון לזמן עריכתם, ולא עוסק בשאלה אם השיגו את מטרותיהם או אם ניתן היה להשיג מחיר נמוך יותר בהתנהלות אחרת.
דלק קידוחים יוצגה באמצעות עוה"ד רובי בכר, טל אייל בוגר וברק גליקמן; תמר פטרוליום יוצגה בידי עוה"ד ניר כהן, אמיר בן ארצי ואופיר חוגרי. את התובע הייצוגי ייצגו עוה"ד גלעד ברנע ויצחק יערי.
את נובל אנרג'י ייצגו בהליך עורכי הדין צבי אגמון, יונתן קהת וחנן סידור. עו"ד קהת מסר בתגובה: "לאחר שבע שנים שבהן נוהל ההליך, בית המשפט דחה היום באופן נחרץ את התובענה וקבע כי חוות-הדעת הכלכלית שעליה מבוססת התובענה פגומה מיסודה, מבוססת על עובדות שגויות לחלוטין, כי לא הוכח ולו לכאורה שמחיר הגז מופרז ובלתי הוגן וכי הרווח של מאגר תמר אינו עולה על המקובל בפרויקטים דומים בעולם. בית המשפט הוסיף וקבע כי מעורבותם הרבה של המאסדרים בתחום מונעת אף היא את ניהול התובענה. אנחנו מברכים על פסק-הדין שמהווה אך חיזוק לכך שפעילות חברות הגז הטבעי מחזקת את כלכלת ישראל, תורמת לעצמאותה האנרגטית ומבססת את מעמדה האסטרטגי באזור".
באי כוח התובעת היצוגית, עוה"ד גלעד ברנע ויצחק יערי, מסרו: "בית המשפט פסק שאין לאשר את התביעה כייצוגית, על אף שראוי היה להגיש אותה ועל אף שראוי לעודד תביעות מסוג זה. אנו סבורים כי נפלו בפסק הדין כמה שגיאות מהותיות, וכי בהחלט הוכח כי המחיר שגובה שותפות תמר בגין הגז הטבעי שבבעלות הציבור הוא מופרז. אנו שוקלים הגשת ערעור לבית המשפט העליון".