סגור

בלעדי לכלכליסט
נחשפו הסכמי ניגוד עניינים של בכירים בממשלה החדשה

מזכיר הממשלה שלום שלמה, מנכ"ל משרד רה"מ יאיר פינס ומנכ"לית משרד רה"מ החלופי נעמה שולץ הם הראשונים שחתמו על הסדרים למניעת ניגודי עניינים. שלמה לא יטפל בעניינים הקשורים ללקוחות של פובליסיס, פינס יוגבל בטיפול בביטוח לאומי

יומיים לאחר שהממשלה אישרה את מינוים, נחשפו ההסדרים למניעת ניגודי העניינים של מזכיר הממשלה שלום שלמה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה יאיר פינס ומנכ"לית משרד ראש הממשלה החלופי נעמה שולץ. השלושה הם נושאי המשרה הראשונים בממשלה החדשה שמיהרו לחתום על הסכמים למניעת ניגודי עניינים.
שלום שלמה: ייעוץ וחקלאות
שלום שלמה, שהיה בעבר יועצו של בנימין נתניהו כיו"ר האופוזיציה ואחר כך היה ראש הלשכה של נפתלי בנט כשר הכלכלה, ויועץ ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד, למפלגת כחול לבן ובאחרונה לבנט, הוא אחד האנשים החזקים בממשלת בנט־לפיד. כמזכיר הממשלה הוא ינווט בין השרים שישחרו לפתחו.
בהסכם, שהגיע לידי "כלכליסט", ציין כי מ־2015 ועד לכניסתו לתפקיד החדש עסק בייעוץ אסטרטגי, תקשורתי ופרסומי, בשיתוף פעולה עם קבוצת פובליסיס. שלמה צירף את רשימת הלקוחות שלהם נתן ייעוץ בשנה האחרונה, אבל אלה לא הופיעו במסמך שנחשף.
ב־23 ביוני 2021 הודיע שלמה לקבוצת פובליסיס על סיום הקשר העסקי עמה, ועל סיום הטיפול בכל הלקוחות שבהם טיפל בשיתוף פעולה עמה.
שלמה הצהיר כי הוא הבעלים והדירקטור היחיד של חברת שלום ואסנת בע"מ, והשירותים שניתנו על ידיו, נעשו במסגרת החברה. בת זוגו אסנת שלמה עוסקת בניהול המשרד של החברה ובניהול החשבונות ואין לחברה עובדים נוספים.
שלמה התחייב להעביר עד 6 ביולי 2021 את כל מניותיו בחברה לבת זוגו וכן התחייב שבכל תקופת כהונתו לא יהיה מעורב בפעילות כלשהי של החברה ולא ימלא בה תפקיד. עד סוף אוגוסט החברה תפעל לגבות את כל החובות המגיעים לה באמצעות אסנת שלמה שתמשיך לנהל את הכספים שבידי החברה ותמשיך לקבל משכורת מהחברה.
שלמה התחייב כי השקעת כספי החברה, בניהולה של בת זוגו, תהיה רק בדרך של השקעה בחברות ציבוריות שלא כבעל עניין. ככל שהחברה תהיה מעוניינת לבצע השקעות אחרות, לרבות השקעות בחברות פרטיות, או בנכסים אחרים מכל סוג אחר או ליצור שותפויות עסקיות אחרות, התחייב שלמה לפנות מראש אל היועצת המשפטית של משרד רה"מ שלומית ברנע פרגו לקבלת הנחיותיה. הוא התחייב שיפעל להעברת אחזקותיה של בת זוגו לידי נאמן שזהותו תאושר על ידי ברנע פרגו, ובהתאם להסכם נאמנות שינוסח על ידיה. אם החברה תבקש להמשיך לפעול בתקופת כהונתו, מעבר לגביית הכספים, השקעתם וניהולם, הוא התחייב להודיע על כך לברנע פרגו, ולפעול לפי הנחיותיה. כמו כן, התחייב לעדכנה מראש על כל שינוי בבעלי העניין בחברה.
במהלך הבחירות לכנסת ה־24 שימש שלמה כיועץ אסטרטגי וצוות המו"מ מטעם ימינה. הוא סיים את מתן השירותים למפלגה ב־11 ביוני 2021 וקיבל את מלוא התמורה ממנה בטרם כניסתו לתפקיד. במערכות בחירות קודמות שימש כיועץ אסטרטגי ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד ולמפלגת כחול לבן. גם שירותים אלה הסתיימו והתמורה עבורם שולמה.
שלמה הצהיר כי הוא מתגורר במושב בלפוריה, ומשנת 2019 מכהן כחבר בוועד המושב. בשבוע שעבר התפטר מחברותו בוועד המושב ונשאר חבר אגודה בלבד. כמו כן הוא הבעלים של משק חקלאי בבלפוריה, הכולל גידול שקדים, כאשר הניהול השוטף בפועל של המשק נעשה על ידי חמיו. הוא התחייב שבתקופת כהונתו כמזכיר הממשלה, לא יפעל בניהולו השוטף של המשק, למעט בעניין קבלת החלטות משמעותיות, הנוגעות למשק (צמצום המשק, הרחבתו, השקעה משמעותית בתשתיות ועוד). במקרים אלה התחייב להעביר בהקדם לברנע פרגו דיווח שבו יפורטו נסיבות העניין וההחלטה שהתקבלה.
עוד הצהיר כי הוריו הם בעלי משק חקלאי במושב מיטב, וכן בעלי תחנת דלק ושטחי מסחר בסמוך למושב. במשק של הוריו יש לולים ופרדסים. אביו אבנר שלמה משמש כחבר המועצה לענף הלול מטעם הסוכנות היהודית, עד יולי 2021. חמיו וחמותו הם בעלי משק חקלאי במושב בלפוריה.
שלמה התחייב שלא לטפל בכל עניין שיש לו השפעה על מושב מיטב (בו מתגוררים הוריו) ועל החברים והתושבים בו, וכן בכל עניין שיש בו השפעה על מועצת ענף הלול, כל עוד אביו מכהן כחבר מליאה.
כמו כן התחייב להימנע מלקבל החלטות או לטפל בנושאים שעלולים להעמידו במצב של חשש לניגודי עניינים בענייניו האישיים, בענייני קרובי המשפחה, בענייני אדם אחר שיש לו זיקה אישית פוליטית, כלכלית או עסקית אליו, ובכל עניין שבו עסק באופן אישי טרם מינויו כמו כן התחייב שלא יטפל בכל עניין הקשור לחברת פובליסיס העוסקת בשיווק ופרסום. בין לקוחותיה: גולן טלקום, ההסתדרות, קופ"ח כללית, קופ"ח מאוחדת, סופר־פארם, אמריקן אקספרס, ישראכרט, סלקום, קבוצת עזריאלי, הראל ועוד. הרגולציה הממשלתית משפיעה כמובן על החברות הללו.
הוא גם התחייב שלא לטפל בכל עניין שיש לו השפעה על מושב בלפוריה, החברים, והתושבים, ובכל עניין שיש לו השפעה ישירה על המשק שבבעלותו ועל הענף החקלאי, שבו הוא עוסק.

יאיר פינס: מהשיכון לרה"מ

יאיר פינס, המנכ"ל החדש של משרד ראש הממשלה, שימש קודם לכן מיוני 2020 ועד עתה כמנכ"ל משרד השיכון וקודם לכן כמשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה העסקית של רשות מקרקעי ישראל.
פינס הכריז כי אימו עובדת ברשות המסים, כראש ענף ביחידת פקיד שומה בפתח תקווה ובת זוגו כחוקרת באגף המחקר במוסד לביטוח לאומי.
הוא התחייב שלא לקבל החלטות להשתתף או לטפל בכל צורה שהיא במישרין או בעקיפין, בענייניו האישיים, עניינם של קרובי משפחתו, ובהם עניינים הנוגעים במישרין לאימו, לרבות עניינים המטופלים על ידה, בעל עניין הנוגע במישרין, לעיסוקיה של בת זוגו בביטוח הלאומי, וכן למחלקה שבה היא מועסקת.

נעמה שולץ: ממקימי יש עתיד

נעמה שולץ, מנכ"לית משרד ראש הממשלה החילופי, נמנית עם מקימי מפלגת יש עתיד ונחשבת לאחת הדמויות הקרובות והמשפיעות ביותר על יאיר לפיד. משנת 2015 ועד לאחרונה שימשה במספר תפקידים במפלגה ובהם מנהלת הקמפיין, לוגיסטיקה ויום הבחירות. בשנים 2015–2018 שימשה כדירקטורית בקק"ל מטעם יש עתיד, ומשנת 2020 עד לשבוע שעבר שימשה כסגנית היו"ר וכיו"ר ועדת הכספים. היא התפטרה באחרונה מקק"ל.
משנת 2020 ועד כניסתה לתפקיד כיהנה בחברת FCS מערכות עתידיות 2020, מטעם בעל השליטה נתן הובן. החברה עוסקת בשירות לרשתות שיווק, ושולץ הודיעה על סיום כהונתה.
כמו כן, משנת 2020 ועד לאחרונה שימשה כראש שבט משותף "אביב" בתנועת הצופים, תפקיד ממנו התפטרה באחרונה. בכוונתה עם זאת להמשיך ולהתנדב בצופים. אביה של שולץ משמש כמנהל שיווק בחברת ג. קמינסקי ושות' העוסקת ביבוא מזון. היא לא מחזיקה במניות בחברות כבעלת עניין.
שולץ התחייבה שלא לעסוק בנושאים שעלולים להעמיד אותה במצב של ניגוד עניינים בענייניה האישיים, בענייני קרובי המשפחה, אדם אחר שיש לה זיקה אישית פוליטית, כלכלית או עסקית אליו, בכל עניין שבו עסקה בעבר, בטרם מינוייה למעט מה שאושר על ידי היועצת המשפטית ברנע פרגו.
ההתחייבות כוללת הימנעות מקבלת החלטות למשך שנה שיש בהן כדי להשפיע על קק"ל, ולהימנע לטפל במשך שנה וחצי במי שהיו לקוחות מהותיים של החברות שבשליטתה עד לכניסתה לתפקיד וכן בעניינים הקשורים באופן ישיר בחברת קמינסקי ובשבט אביב.