Dun

מביאים את הסירה לחוף מבטחים

תומר ואורן צליח, מנכ"לים משותפים בצליח רוטשילד, מספרים על הדמיון בין הפלגות לבין בנייה

מוגש מטעם Dun's 100 16:3703.03.21