$
בארץ

החובות של הישראלים מקנסות קורונה - 297 מיליון שקל

לפי רשות האכיפה והגבייה, עד כה חולקו קנסות קורונה בסכום כולל של 317 מיליון שקל ושולמו 76 מיליון שקל מתוכם. החובות כוללים ריביות. מתוך 540 אלף קנסות - 120 אלף חולקו בינואר. העבירה שבגינה ניתנו הכי הרבה קנסות היא אי עטיית מסכה - 283 אלף דוחות במרץ-דצמבר

ישראלים שהפרו את הנחיות הקורונה קיבלו קנסות בסכום כולל של 317,750,598 שקל - כך עולה מנתוני רשות האכיפה והגבייה. לפי הנתונים, התקבולים עד כה מתשלום דוחות קורונה עומדים 76,526,995 שקל וסך החוב שטרם שולם כולל ריביות עומד על 297,054,439 שקל.

 

רשות האכיפה והגבייה מדווחת עוד, כי עד היום (ד') נקלטו ברשות 540,492 קנסות קורונה. מתוכם כ-120 אלף בחודש ינואר בלבד, שטרם הסתיים. לפי נתוני הרשות, עד היום שולמו 151,810 קנסות. למקבל הקנס ניתנים עד 90 ימים לשלמו, ועל כן במרבית הקנסות שחולקו בחודשים נובמבר-ינואר לא תמה תקופת התשלום.

 

  

 

מנתוני הרשות (ראו טבלה למטה) עולה עוד כי העבירה שבגינה ניתנו הכי הרבה דוחות קורונה היא אי עטיית מסכה: ממרץ ועד דצמבר ניתנו כ-283 אלף קנסות קורונה בהקשר זה. מהנתונים עולה כי באפריל 2020, חודש לאחר התפרצות הקורונה, ניתנו רק 234 קנסות בגין אי עטיית מסכה, במאי - 4,427. ביוני -כ-29 אלף קנסות בגין אי עטיית מסכה, ביולי -כ-47 אלף קנסות. בסך הכול ניתנו כ-432 אלף קנסות ממרץ ועד דצמבר על כל העבירות.

*סכום כולל* - הכוונה לסך הקנסות שחולקו, ולא לסכום כסף. נתונים: רשות האכיפה והגבייה *סכום כולל* - הכוונה לסך הקנסות שחולקו, ולא לסכום כסף. נתונים: רשות האכיפה והגבייה

 

 

במקום השני במספר הקנסות ניצבת העבירה של יציאה למרחב ציבורי בניגוד לתקנות. במקרה הזה ניתנו מפרוץ הקורונה עד דצמבר כ-130 אלף דוחות. במקום השלישי ניצבת עבירת הפעלת עסק בניגוד לתקנות. ממרץ ועד דצמבר ניתנו 8,789 קנסות. במקום הרביעי נמצאת עבירת הפרת בידוד עם 5,454. במקום החמישי נמצאת עבירת סירוב לדרישות שוטר לפיזור התקהלות עם 2,203 קנסות.

 

כמו כן, 634 קנסות ניתנו בגין קיום תפילה בניגוד לתקנות. 617 קנסות ניתנו בגין שהייה של אדם בסוכה יחד עם אדם אחר. 235 קנסות ניתנו בגין קיום אירוע אסור על ידי מחזיק מקום שאינו ציבורי או עסקי ו-322 קנסות ניתנו בגין איסור חתונה במרחב הציבורי.

x