$
בארץ

הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן נגד נתניהו בתיק 4000

לבקשת בית המשפט למחוק מכתב האישום ביטויים שמתייחסים ל"ראש הממשלה ומשפחתו", הגישה הפרקליטות נוסח מתוקן שבו פירטה מקרים שונים שבהם נתניהו היה מעורב בהטיית סיקור עבורו. לפי הפרקליטות, "קיימות אינדיקציות למעורבות רה"מ בכ-150 דרישות". נתניהו ובני הזוג אלוביץ' אמורים להגיש את המענה לאישום ב-11 בינואר

ynet 17:3703.01.21

כתב אישום מתוקן בתיק 4000 הוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים בידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. זאת בהתאם להנחיית השופטים - שקיבלו את בקשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' - והורו למחוק מכתב האישום את כל הביטויים המתייחסים ל"ראש הממשלה ומשפחתו", ולהתייחס לראש הממשלה בלבד. 

 

 

כתב האישום המתוקן כולל פירוט של 315 אירועים קונקרטיים שכוללים דרישות מאתר וואלה להיטיב את הסיקור של נתניהו ובני משפחתו. לטענת הפרקליטות, מבין כ-230 דרישות, קיימות אינדיקציות למעורבותו של ראש הממשלה בכ-150 דרישות עבורו ועבור בני משפחתו.

 

לפי כתב האישום המתוקן, הפניות כוללות דרישות להטיב את הסיקור התקשורתי של נתניהו ובני משפחתו, להגדלת זמן החשיפה של ידיעות חיוביות או מחיקה, דרדור או שינוי כותרות של ידיעות שליליות על נתניהו או בני משפחתו, דרישות לסיקור שלילי של יריבים פוליטיים, דרישה למנוע שידור ראיון שנערך עם נתניהו וכיוצא בזה.  

מימין שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו מימין שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו צילום: אוראל כהן, אלעד גרשגורן

 

הפרקליטות נדרשה לפרט בכתב האישום את ה"מתת" שנתניהו קיבל מאתר וואלה, וכך מובאות דוגמאות לבקשות של ראש הממשלה ורעייתו שרה להתערבות בפרסומים באתר סביב סיקורן של פרשות שבהן הם היו מעורבים: סיקור בדיקות שנעשו בקשר להוצאות הנאשם נתניהו ובני משפחתו במעון ראש הממשלה; תלונות של עובדי מעון ראש הממשלה כלפי שרה נתניהו ותביעות שהוגשו על ידי עובדי המעון; חקירות פליליות נגד הנאשם נתניהו או רעייתו; ומעורבות הנאשם נתניהו בפרשת רכש הצוללות מגרמניה.

 

הפרקליטות נדרשה לפרט את סוגי הבקשות של נתניהו עצמו אל הזוג אלוביץ', בניגוד לעמדתה - שטענה שאין צורך לפרט כל מקרה ומקרה מאחר שמדובר ב"שיטה" ו-"היענות חריגה" לבקשות נתניהו ומשפחתו.

 

כעת ארבעת הנאשמים - נתניהו, הזוג שאול ואיריס אלוביץ' ונוני מוזס - אמורים להגיש את המענה לכתב האישום ב-11 בינואר. הדיון עצמו יתקיים יומיים לאחר מכן, ב-13 בינואר, בנוכחות הנאשמים. 

 

נזכיר כי בהחלטה שניתנה לפני כשבועיים, כתבו שלושת שופטי ההרכב רבקה פרידמן-פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם, כי "יש לעשות הפרדה בכתב האישום בין נאשם 1 (נתניהו, י.פ) לבין בני משפחתו, שאינם נאשמים, הן בפירוט הדרישות המיוחסות לכל אחד מהם, והן בפירוט ה'מתן' שניתן, על פי הנטען, לכל אחד מהם. ככל שטענת המאשימה, בסעיפים השונים של כתב האישום, היא כי דרישות של בני המשפחה וקבלת טובות הנאה על ידיהם נעשו בידיעת הנאשם, עליה לציין זאת במפורש בכתב האישום".

 

הנחיה דומה ניתנה גם בנוגע לזוג אלוביץ' - בית המשפט הורה לפרט את טובות ההנאה שהתקבלו במסגרת היחסים בין הזוג לבין נתניהו ומשפחתו ולמחוק ביטויים 'כלליים'.

 

שופטי ההרכב כתבו: "על המאשימה למסור פירוט של טובות ההנאה שעל פי הנטען ניתנו ונלקחו כשוחד ופירוט הזמנים, ככל שהללו ידועים. כן יש לפרט, ככל שהדבר ידוע למאשימה, באמצעות מי פעלו הצדדים. בתוך כך, אין מקום להכללות והיעדר פירוט תחת ביטויים כ'בין היתר'; 'לרבות'; 'דרישות משמעותיות'; 'פרשות שונות'; 'עובדים אחרים ללא פירוט; 'גורמים שונים' ללא פירוט, 'גורמים מטעמו ללא פירוט, וכיו"ב".

 

מלבד הבקשות בנוגע לתיקון כתב האישום, קיימות עוד כמה סוגיות בנוגע לחומרי החקירה הנמצאות במחלוקת.

 

הפרקליטות צריכה להעביר לסנגורי נתניהו את אישורי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתיחת החקירות בתיקים 1000 ,2000 ו- 4000 בתוך שבעה ימים. כמו כן, הזוג אלוביץ' הגיש לבית המשפט העליון ערר על החלטת בית המשפט המחוזי, שדחה את בקשותיהם לקבל חומרי חקירה, מאחר שהם אינם רלוונטיים.

x