$
בארץ

רשות המסים דורשת ממקורות כמעט חצי מיליארד שקל

ביום חמישי הוציאה הרשות לחברת המים שומת מס ענקית של 458 מיליון שקל - כמעט שליש מהכנסות החברה ברבעון השלישי. מקור השומה בחוב משנת 2015 שנוצר מסיבות חשבונאיות. מקורות מתכוונת להיאבק בהחלטה וטוענת כי יש לה טענות הגנה טובות כנגד השומה

ליאור גוטמן 00:0303.01.21

חברת המים הלאומית מקורות מדווחת הלילה (שבת) כי קיבלה שומת מס חדשה בגין שנת 2015 על סך של כ-378 מיליון שקל. "השומה מתבססת בעיקרה על רישום הכנסות והוצאות בעיקר בגין הפרשי הצמדה על הרכוש קבוע, רישום התנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים וכן בעלויות שנזקפו לנכסים בהקמה", אומרים בחברה.

 

 

בתוספת הפרשי ריבית וההצמדה על סך 80 מיליון שקל, סך התשלום שרשות המיסים דורשת מהחברה מגיע לכ-458 מיליון שקל. לשם השוואה מדובר בכשליש מסך הכנסות החברה לרבעון השלישי של 2020, שהסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל.  

ברז ברז צילום: גטי אימג'ס

 

בחברה מתכוונת להיאבק בשומה וטוענים כי הם חולקים על עמדת רשות המיסים. מקורות מבהירה כי היא "חולקת על עמדת רשות המיסים וסבורה, לאחר בחינה ראשונית, בין היתר, בהתבסס על יועציה המקצועיים, כי קיימות לה טענות טובות כנגד עמדת רשות המיסים".

 

עוד אומרים במקורות שבכוונת החברה "להגיש השגה על השומה במועדים הקבועים לכך בדין, כאשר השורה התחתונה היא ש"ככל ויידרש לאחר מיצוי הליך ההשגה, לבחון פנייה לערכאות משפטיות" לביטול השומה שהוגשה לה.

x