$
מעסיקים

עובדים מהבית, האם מותר למעסיק לעקוב אחריכם? להתקין מצלמה?

קו דק עובר בין בקרה על עובדים לבין מעקב וחדירה לפרטיותם. הגבול מיטשטש עוד יותר כאשר העבודה מתבצעת מבית העובד; האם מותר למעסיק לדעת לאילו אתרים ואפליקציות נכנס העובד, לנטר את מיקומו של רכב העבודה או למדוד תנועות עכבר וקצב הקלדה - מדריך

עו"ד נעמה שבתאי בכר 11:3931.08.20

משבר הקורונה העביר עשרות אלפי עובדים לעבודה מהבית. המציאות החדשה שינתה באופן משמעותי את יכולת המעסיקים לבצע בקרה אחר עבודתו של כל עובד. באילו כלי בקרה דיגיטליים מותר למעסיקים להשתמש, ומהם גבולות החוק בתחום הגנת הפרטיות - האם מותר למעסיק לדעת לאילו אתרים ואפליקציות נכנס העובד? להתקין מצלמה בביתו? לנטר את מיקומו של רכב העבודה? למדוד תנועות עכבר וקצב הקלדה? לעיין בתיבת הדואר האישית?

 

האם למעסיק מותר לבצע מעקב אחר עבודתם של עובדים שעובדים מהבית?

השימוש במינוח "מעקב" מייצר מיידית קונוטציה שלילית ובלתי הוגנת ביחסי עבודה, ולכן המינוח הנכון הוא "בקרה". למעסיק מותר לבצע בקרה אחר עבודתו של כל עובד – ללא כל קשר למיקום ביצוע העבודה – במשרד, בשטח, או אפילו בביתו, כל עוד הוא עושה זאת בגבולות החוק ופסיקת בית הדין לעבודה.

 

מה כוללת הבקרה מצידו של מעסיק כלפי עובדיו?

הבקרה מצד המעסיק יכולה להתמקד במספר מישורים: ראשית, תפוקות ותוצרים, הן בהיבט של כמות והן בהיבט של איכות העבודה; שנית, היקף שעות עבודה; שלישית, אבטחת מידע ושמירה על סודות מסחריים.

 

כיצד המעסיק יכול לבצע בקרה אחר התפוקות והתוצרים של העובד?

במהלך העבודה מהבית, המעסיק בהחלט רשאי להגביר את מידת המעורבות שלו בעבודת העובד, ולמשל להיות מכותב יותר למיילים ששולח העובד במסגרת עבודתו. יש לשים לב שלא חוצים את גבול המעורבות יתר על המידה, כי אז הדבר יכול להתפרש כ"הצרת צעדים" או "הקטנת העובד", באופן שעשוי לייצר תחושה של התנכלות מצד המעסיק.

 

עבודה מהבית, האם למעסיק מותר לקרוא את המיילים הפרטיים שלכם? עבודה מהבית, האם למעסיק מותר לקרוא את המיילים הפרטיים שלכם? צילום: שאטרסטוק

 

 

כיצד המעסיק יכול לבצע מעקב אחר שעות העבודה?

בהיבט הלוגיסטי, המעסיק רשאי לדרוש מן העובד לדווח על כל הפסקה שהוא נוטל במהלך יום העבודה, כולל הפסקות לארוחות או לעניינים פרטיים אחרים. בהיבט המהותי, המעסיק רשאי לבדוק אם תוצרי העבודה תואמים להיקף השעות שהעובד מדווח. בנוסף לכך, העבודה מהבית מתבצעת לרוב באמצעות "חיבור מרחוק" למחשב העבודה, כך שחלים לגביה כל הכללים החלים במקום העבודה לגבי ניטור הגלישה באינטרנט ועיון בתיבת הדואר האלקטרוני. לכן, אם המעסיק הגדיר מראש שתיבת המייל היא מקצועית בלבד (כלומר לא תשמש לעניינים אישיים), והבהיר מראש לעובד שהוא עשוי לעיין בתכתובת המיילים, וכן לנטר את הגלישה באינטרנט, אז הוא רשאי לעשות כך גם בעת שהעובד מבצע את עבודתו מהבית, ובדרך זו להתחקות ולבצע בקרה גם אחר שעות העבודה של העובד. אם בימי שגרה המעסיק לא הסדיר אל מול העובד את זכותו לעיין בתכתובת דוא"ל וגלישה באינטרנט, מומלץ להסדיר זאת כעת כתנאי לביצוע עבודה מהבית.

 

כיצד המעסיק יכול לפקח על כמות השעות הנוספות?

כדי למנוע מחלוקות בעניין, מומלץ לסכם עם העובד מראש את כמות השעות שהוא רשאי לבצע מהבית, תוך הבהרה שחריגה מאותה כמות לא תזכה את העובד בתמורה נוספת.

 

האם המעסיק רשאי למדוד תנועות עכבר וקצב הקלדה?

זה תלוי בתכלית אשר לשמה מבוצעת המדידה. אם למשל מדובר במשרה שתחולתה היא הקלדת נתונים, והמדידה מתבצעת לשם תגמול העובד ובדיקת איכות עבודתו, אין מניעה לעשות זאת. ככל שהמדידה מבוצעת לשם בקרה אחר היקף שעות העבודה של העובד – צריך יהיה לבחון פרמטרים נוספים כדי לקבוע את מידת החוקיות של אמצעי זה.

 

האם המעסיק רשאי לבדוק את נתוני האיתוראן על תזוזת הרכב?

אם העובד נדרש לבצע את העבודה בביתו (ולא משום מקום אחר), המעסיק יכול לקבל התראה על תזוזת הרכב בשעות העבודה. ככל שלמעסיק יש כוונה להשתמש בהתראות אלו, רצוי שיביא זאת לידיעת העובד, וכן ידרוש ממנו לדווח על כל אותם ימים שבהם הוא נדרש לעזוב את ביתו. יידוע העובד בצירוף דרישה לדיווח בעת נסיעה, יגבירו את מידת הלגיטימיות של שימוש בהתראות, וימנעו חילוקי דעות מיותרים בין העובד למעסיק.

 

האם המעסיק רשאי להתקין מצלמה בחלל הבית המוקצה לעבודה?

מדובר בדרישה מרחיקת לכת, החורגת מן המקובל בחוק. גם במקום העבודה עצמו, אם העובד מועסק בחלל פרטי (בשונה מחלל משותף) אין הצדקה להתקין מצלמות, על אחת כמה וכמה כשמדובר בביתו של העובד. מכל מקום, אם שני הצדדים יסכימו להתקין מצלמה בביתו של העובד (למשל כשצרכי העבודה מחייבים זאת), הרי שיש להגביל את השימוש במצלמה לשעות העבודה בלבד.

 

האם המעסיק רשאי לעיין ביומן העבודה של העובד?

במעבר לעבודה מהבית הסמכות הניהולית אינה משתנה, ולכן המעסיק רשאי להמשיך ולעיין ביומנו של העובד כחלק מן הבקרה שהוא מבצע אחר עבודתו. עם זאת, על המעסיק להודיע לעובד שבכוונתו להנגיש את המידע ביומנו לכל מנהליו, וזאת כדי שהעובד ימנע מלכלול ביומן עניינים פרטיים (אלא אם אין לעובד התנגדות שהמעסיק ייחשף גם לעניינים אלו).

 

כיצד המעסיק יכול לשמור על אבטחת המידע?

המעסיק צריך להבהיר לעובד שתיבת המייל היא מקצועית בלבד (כלומר לא תשמש לעניינים אישיים), וכן לציין בפניו שהוא עשוי לעיין בתכתובת המיילים, וכן לנטר את הגלישה באינטרנט. בנוסף, המעסיק רשאי להחתים את העובד על כתב שמירת סודיות נוסף המסדיר את כל חובותיו של העובד בעת עבודה מהבית, ואף רשאי להשתמש בכל האמצעים (כולל התקנת תוכנות ייעודיות) כדי לוודא שהעובד אינו "מוריד" קבצים או שולח מידע שלא אמור להישלח.

 

האם המעסיק רשאי לעיין בתיבת הדואר האישית של העובד, או לנטר גלישה במחשבו הפרטי?

ת: לא. תיבת הדואר האישית של העובד (מסוג gmail, walla וכו') היא אישית ופרטית, ואין למעסיק שום זכות לעיין בה. כך גם לגבי גלישה שמבצע העובד במחשבו הפרטי (שלא באמצעות חיבור מרחוק למחשב העבודה). המעסיק צריך להבחין בין המחשב של העובד במקום העבודה (באמצעות חיבור מרחוק) ובין המחשב הפרטי של העובד בביתו. לגבי מחשב העבודה, כשם שהמעסיק רשאי להיכנס למשרד (אחר דפיקה בדלת), כך הוא רשאי להיכנס למחשב, לאחר הבהרה מפורשת לעובד שכך בדעתו לעשות. לעומת זאת, המחשב הפרטי של העובד הוא קניינו האישי (בדומה לביתו), וכשם שהמעסיק לא יופיע בביתו של העובד (אלא אם הוזמן לשם בנסיבות לגיטימיות), כך גם בנוגע למחשבו הפרטי.

 

עו"ד נעמה שבתאי בכר היא ראשת מחלקת דיני עבודה במשרד בכר שבתאי עורכי דין, ומומחית בייצוג מעסיקים בדיני עבודה.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x