$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

משרד הבריאות יתנה את ייצוא הקנאביס בקבלת 100 מיליון שקל מהאוצר

כך נודע לכלכליסט; הכסף נועד לסבסוד הקנאביס הרפואי עבור מטופלים בסכום כולל שיעמוד על 300 מיליון שקל - לאחר שהיתרה תושלם מהכנסות המדינה מהייצוא. ההתניה היא חלק ממהלך משלים שמוביל סגן שר הבריאות יואב קיש להסדרת שוק הקנאביס הרפואי והורדת המחירים למטופלים

צלי גרינברג 18:2104.08.20

סגן שר הבריאות יואב קיש, שנושא הקנאביס הרפואי נמצא תחת אחריותו, יתנה את ייצוא הקנאביס מישראל בקבלת 100 מיליון שקל ממשרד האוצר, שישמשו לסבסוד מחירי מוצרי הקנאביס עבור המטופלים בישראל; כך לפי מצגת שהגיעה לידי כלכליסט ואמורה להיות מוצגת על ידי סגן השר קיש בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת מחר (ד'). במסגרת המתווה שיציג קיש, כספי הסבסוד מהאוצר יעלו ל-300 מיליון שקל שיושלמו מהכנסות המיסים שהמדינה תקבל כתוצאה מהייצוא.

 

 

 צילום: אתר החברה

 

קיש דורש את הסבסוד כחלק מצעדים להורדת המחירים עבור מטופלי הקנאביס הרפואי, כפי שהתחייב להם עוד טרם כניסתו לתפקיד. על פי המתווה שקיש מציע קופות החולים עתידות להיכנס לתחום, ולראייתו, לנצל את כוח הקנייה שלהם כדי להוזיל את המחיר למטופלים החברים בקופה.

 

קיש גם מציע להוריד מספקיות הקנאביס הרפואי את החיוב למכור רק דרך בתי המרקחת ומציע לאפשר להן למכור למטופלים ישירות דרך בתי המסחר שלהן. כניסת קופות החולים והאפשרות למכור לצד בתי המרקחת עתידה, על פי קיש, להוריד את מחיר הקנאביס הרפואי בכ-20%-30%. והסבסוד אמור לחתוך כ-50% ממחיר זה.

 

בנוסף מציע קיש להקים ועדת ייצוא, שתקבע ותעדכן את תנאי הסף לייצוא בכל רבעון כדי לאפשר שחרור אישורים מהיר מחד, לצד בחינת עמידת מכירות החברות בביקוש המקומי מאידך, שייקבע מהממוצע שחושב לששת החודשים שקדמו לרבעון.

 

סגן שר הבריאות יואב קיש סגן שר הבריאות יואב קיש צילום: יואב דודקביץ

 

חברות הקנאביס משוועות לייצוא וחלקן אף מוכנות להבטיח מחירים נמוכים יותר לשוק המקומי לשם כך, אך לראייתן התניית הכסף מהאוצר תעצור שוב את המומנטום החיובי לאפשרות הייצוא. מאיר אריאל, מנכ"ל בזלת פארמה המפעילה את מפעל הקנאביס הגדול בישראל, אמר לכלכליסט כי "משרד הבריאות צריך לסיים את המלחמות שלו עם עצמו. הייצוא תקוע היום במשרד עצמו בשל מלחמות פנימיות בתוך המשרד. אם באמת היו רוצים לאפשר את הייצוא בפועל, מספיקה היתה חתימת האדם האחראי על רישיון הייצוא של החברות, ולא נדרש שום דבר מעבר לכך".

 

לפי נתוני משרד הבריאות האחרונים מחודש יוני, בישראל כ-68 אלף מטופלי קנאביס רפואי הרוכשים את המוצר במחירים הנעים בטווח של 750-2,000 שקל בממוצע לחודש, בהתאם לצריכה. העלייה במחירים נבעה מרפורמת הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות, בעוד שלפניה מחיר הקנאביס היה אחיד לכל כמות ועמד על 370 שקל.

 

במסגרת המתווה שיציע קיש לא יהיה צורך יותר ברישיון יק"ר (היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות) לקבלת טיפול בקנאביס רפואי - ויחליף אותו מרשם מרופא מומחה. כדי להגדיל את מספר הרופאים המוכשרים לעסוק בנושא, מציע קיש כי ההסתדרות הרפואית בישראל תקים מסגרת שתעסוק בכך במקום היק"ר.
x