$
בארץ

נחשף בכלכליסט

המלצות הוועדה לא לייקר את ההיטל על יבוא המלט הועברה להחלטת השר פרץ

כפי שפורסם לראשונה בכלכליסט, הוועדה המייעצת לשר דחתה את המלצת הממונה על ההיטלים לעלות את ההיטל על המלט המיובא מיוון וטורקיה בעד 30% והמליצה להשאירו על כנו ברמה של 0.25%

נווית זומר 20:4304.06.20

כפי שפורסם לראשונה בכלכליסט, הוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה לעניין היטל היצף מלט, דחתה את המלצת הממונה על ההיטלים דני טל לעלות את ההיטל על המלט המיובא מיוון וטורקיה בעד 30% ולהשאירו על כנו בשיעור של 0.25%. כעת הועברה המלצת הוועדה לשר עמיר פרץ, ועומדים לו 15 יום לקבלת החלטה.

 

 

תפקידה של היחידה להיטלי סחר במשרד הכלכלה הוא לחקור האם מתקיים יבוא בהיצף והאם הוא גורם נזק משמעותי לתעשייה הישראלית. מטרת החקירה, המתבצעת מול הגורמים הרלוונטיים בארץ ומחוץ לארץ, היא להגן על המשק הישראלי מפני סחר לא הוגן העלול לפגוע באופן משמעותי בתעשייה הישראלית ובטווח הארוך גם בתחרות ובמחירים.

 

שקי מלט, מפעל נשר שקי מלט, מפעל נשר צילום: דנה קופל

  

כפי שפורסם בכלכליסט, הוועדה לא מצאה קשר סיבתי בין מצבן של היצרניות המקומיות לבין היבוא בהיצף. בהמלצת הוועדה נאמר כי יש אמנם החמרה בנזקי התעשייה המקומית, אולם היא התקשתה ליחס את הנזק המוכח לתעשייה המקומית ליבוא בהיצף.

 

במסגרת דיוני הוועדה, שהתכנסה לשלוש ישיבות, שמעו חברי וחברות הוועדה את הצדדים להליך ובהם נציגי התעשייה המקומית, יבואנים, יצרנים זרים ונציגים של ממשלות טורקיה ויוון. עוד שמעה הוועדה את הממונה על היטלי הסחר במשרד הכלכלה והתעשייה, הממונה על התחרות ואיגודים עסקיים.

 

את ההחלטה האם לאמץ או לדחות את המלצת הוועדה יקבלו שר האוצר ישראל כץ ושר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ ולא בהכרח דעתם תהיה זהה.

 

x