$
בארץ

המעסיקים נגד המדינה: מי ישלם על הבידוד לעובדים

בעתירה לבג"ץ נטען כי על המדינה לשאת בעלות ימי הבידוד מאחר שהיא "מחויבת להבטחת ביטחונו ושלומו של הציבור בעיתות משבר וחירום"; משרד הבריאות: נגיב בבית המשפט

מי ישלם על ימי הבידוד של העובדים בגלל הקורונה? "סל שירותי סיעוד", שותפות העוסקת במתן שירותי סיעוד ושירותי רפואה, עתרה אתמול לבג"ץ נגד מדינת ישראל ואחרים במטרה לבטל את חובת המעסיקים לשלם מכיסם עבור ימי הבידוד בהם מחויבים לשהות עובדיהם בשל הנחיות המדינה. במקביל, התבקשה המדינה לשאת בעלות זו.

 

 

העותרת, באמצעות משרד MEILAW ומשרד עו"ד א. קנולר ושות', טענה שההנחיה הוצאה בחוסר סמכות ודינה בטלות.
בידוד בשיבא בידוד בשיבא צילום: בית החולים שיבא

 

עוד נטען כי מדובר בעתירה חשובה אשר מעבר לנטל הכספי אותו תשחרר מהמעסיקים היא בעלת חשיבות ציבורית, "ועם קבלתה העובדים והמעסיקים יקיימו את הוראות הבידוד בצורה קפדנית יותר ויישמר הסדר הציבורי".

 

בעתירה נטען כי ישראל אחראית לאזרחיה ובכלל זה לביטחונם, לשלומם ולבריאותם. "נגיף הקורונה מהווה סיכון בריאות גלובלי ואינו שונה מאסון טבע שיכול לפקוד את ישראל. המדינה מחויבת להבטחת ביטחונו ושלומו של הציבור בעיתות משבר וחירום ואינה יכולה להתנער מאחריות זו. בעיתות חירום פועלת המדינה להעניק פיצוי לפרטים שנפגעו תוך תמיכה כלכלית במשק ובמעסיקים".

 

עוד נטען כי "חיוב העותרת ומעסיקים אחרים בתשלום דמי מחלה משמעו התפרקות המדינה מהמחויבות שלה והעברת הנטל לכתפי המעסיקים במשק. יש בכך כדי לפגוע במעסיקים. צו שהוצא על ידי רשות מנהלית מחייב כל מעסיק בישראל לשלם לעובדיו שיימצאו בבידוד בעקבות נגיף הקורונה תשלום על ימי מחלה בגין תקופת הבידוד. זאת, בסתירה מוחלטת לחקיקה ראשית של הכנסת, בהיעדר סמכות תוך העברת הנטל הכלכלי כתוצאה מהתפשטות הקורונה מהמדינה למעסיקים פרטיים".

 

בעתירה מבקשת העותרת לבטל את צו משרד הבריאות בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד, וכי תחולת צו תעודת מחלה גורפת תוגבל רק למי שמוגדר לפי צו בידוד קורונה כחולה, ולא למי שהיה במגע הדוק עם חולה. העליון הורה למדינה לענות לעתירה בתוך 12 ימים.

 

משרד הבריאות: "נגיב בביהמ"ש".
x