בארץ

יו"ר ועדת הבחירות עצר את התשדיר בעניין צמצום מספר התלמידים בכיתות

השופט חנן מלצר הורה שלא לשדר את התשדיר של משרד החינוך ולהסיר ממנו את הכיתובים "תוכנית בנט" ו"מתווה בנט". מלצר: "התשדיר לא שיקף נאמנה את מצב צפיפות כיתות הלימוד בישראל"

צבי זרחיה 19:0520.01.19

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר הורה שלא לשדר בשנית את התשדיר של משרד החינוך בראשותו של השר נפתלי בנט המתהדר בצמצום מספר התלמידים בכיתות.

 

 

 

התשדיר שלווה בסיסמה "דברים זזים בחינוך" שודר במשך כמה שבועות בערוצי הטלוויזיה השונים, וכן ברדיו ובאינטרנט. במסגרת הדיונים הובהר לוועדת הבחירות כי התשדיר אינו משודר עוד, בין היתר בהתחשב בהערות שהועלו על ידי השופט מלצר במהלך הדיונים, "אך עדיין ניתן לאתרו ברשת האינטרנט".

 

התשדיר של משרד החינוך -

 

 

 

השופט מלצר קיבל את עתירתו בעניין של עו"ד שחר בן מאיר וקבע כי "התשדיר לא ישודר שנית וגם יוסר מכל אתר אינטרנט הנמצא בשליטת שר החינוך ומשרד החינוך בתוך שבוע ימים".

 

עוד קבע השופט כי "המשיבים - שר החינוך ומשרד החינוך יסירו את הכיתוב 'תוכנית בנט' או 'מתווה בנט' מכל פירסום באינטרנט שבשליטת משרד החינוך, בתוך שבוע ימים, שכן מסתבר שלמרות שהם הודיעו שיעשו כן, טרם הושלם הדבר".

 

השופט מלצר לא השית הוצאות כספיות על השר בנט, אבל חייב את משרד החינוך בהוצאות העותר בסך של עשרת אלפים שקל.

 

השופט מלצר הוסיף עוד כי "לאחר בחינת מכלול טענות הצדדים שפורטו לעיל, מסקנתי היא כי הפרסום שבמוקד העתירה לא שיקף נאמנה ובמדויק את מצב צפיפות כיתות הלימוד בישראל, והשינויים שחלו לגביו, ודאי שלא באופן המניח את הדעת, ככל שמדובר בפרסום ממשלתי, הכפוף לאמות המידה שנמנו לעיל.

 

"יתר על כן, הפרסום הובא טרם גיבושו הסופי ואישורו לשידור – לעיון שר החינוך, מה שמלמד שלכאורה כי לא רק שיקולים מקצועיים עמדו בבסיסו, אף שהיוזמה להכנתו באה, על-פי הנטען, מהדרג המקצועי. זאת ועוד – חרף אי-הדיוקים שנפלו בפרסום והספקות שהוא היה אמור לעורר, במיוחד נוכח נוסח ההפניות – איש לא מצא לנכון להציג את הדברים בפני היועצת המשפטית של המשרד, בניגוד להנחיות שחלות לגבי פרסומים שכאלה".

 

השופט מלצר הדגיש את "הזהירות הרבה שיש לנקוט לאור החשש מפני חדשות וידיעות כזב, מצדיקה לטעמי חידוד של ההנחיות וההוראות הנוגעות לפרסומים ממשלתיים, באופן שיהיה בו כדי לצמצמם את האפשרות להפצתם של פרסומי תעמולה מוטים בידי הרשות, וזאת על מנת להבטיח כי הרשות המוסמכת תמלא את תפקידה רק במסגרת סמכותה ולא תכשיל עובדי ציבור בפעילות אסורה".

 

בעתירה נטען כי "התשדיר וההפניות, כמכלול, מהווים "התפארות גרידא" בהישגי בנט ומשרד החינוך, וכי בחלקו של התשדיר מוצגים נתונים, אשר לשיטת העותר, הנסמכת על חוות דעת מומחה מטעמו - ד"ר גיל גרטל -  אינם משקפים כהוויתם את השינויים שחלו בנושא הצפיפות בכיתות הלימוד בישראל. לגישת העותר, מסירת המידע הנ"ל באופן בו הוצג בתשדיר ובהפניות, על רקע מכלול הנסיבות והמאפיינים העולים מאופי הפרסום, מעלה כי התשדיר וההפניות מהווים תעמולת בחירות במימון נכסי ציבור, האסורה לפי סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x