$
בארץ

הושג הסכם בנושא הבטיחות באתרי בנייה - השביתה במשק בוטלה

שעות לפני תחילת השביתה שהייתה אמורה להקיף חלקים ניכרים במשק הגיעו ההסתדרות והאוצר להסכמות בעניין תאונות הבנייה. כחלון: "רגישים לחיי פועלי הבניין ומצד שני לשגרת החיים של האזרחים". ראובן בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "ניסנקורן וההסתדרות ניכנעו לקבלנים ובעלי ההון"

בילי פרנקל ודרור ליבה 20:1106.11.18

בוטלה השביתה במשק: לאחר מו"מ אינטנסיבי בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ, ושר הבינוי והשיכון יואב גלנט, הגיעו הערב (ג') הצדדים להסכמות להסדרת נושא הבטיחות במקומות העבודה ובענף הבנייה בפרט.

 

 

עיקרי ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים

 

פיגומים ועבודה בגובה: התקן האירופאי לפיגומים יהפוך למחייב לגבי קבלנים באתרי הבנייה, תוך הגדרת לוח זמנים להשלמת ההטמעה. תוך שישה חודשים ייושם התקן האירופאי על כל הפיגומים בגובה של 6 מטר ומעלה, ותוך 18 חודשים ייושם התקן על פיגומים בגובה שנמוך מ-6 מטר. פיגומים בגובה 20 מטר ומעלה יחייבו אישור מתכנן.

 

 

בנוגע לרשתות מגן לעבודה בגובה, יוקם צוות מקצועי בהובלת מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה ובהשתתפות נציגי ההסתדרות ומשרד הבינוי והשיכון. המלצות הצוות לגבי התקנת רשתות מגן מתאימות באתרי בנייה, תוגשנה תוך 3 חודשים.

 

 

הגברת האכיפה: מספר תקני המפקחים במינהל הבטיחות בעבודה יוגדל במאות אחוזים. כמו כן תחל אכיפה מוגברת על תקרת שעות העבודה – במטרה לצמצם את מקרי התאונה המתרחשים עקב עייפות עובדים. משרד העבודה יקיים מבצע אכיפה מוגברת להבטחת ההקפדה על תקרת שעות העבודה המותרות לפי דין באתרי הבנייה, לרבות של מנופאים.

 

 

מנופים: תקודם הצעת חוק להעסקת מנופאים על ידי חברות ייעודיות על מנת לתרום להסדרת השוק ולמנוע שימוש ברישיונות מזויפים. יוסדר נושא הרישיון המנופאי – תקודם הדפסת רישיונות קשים לזיוף והוספת תמונה למאגר בעלי הרישיון, על מנת להקשות על שימוש ברישיון מזויף.

 

 

משרד העבודה והרווחה יפעל להסדרה על פי חוק של האחריות לכלל היבטי תחזוקת המנוף, תקינותו, תחזוקתו השוטפת והעמדתו באתר באופן בטיחותי. לשם הגברת הבטיחות בתחום, תוך שלושה חודשים ייקבעו קריטריונים חדשים להרחבת מספר בודקי המנופים המוסמכים בישראל. אתתים – כמענה לאתתים בעלי הכשרה בלתי מספקת באתרי הבנייה, יוגבר הפיקוח להבטחת אתתים מוסמכים כדין.

 

 

רשם הקבלנים: משרד הבינוי והשיכון יפעל לקדם תיקון לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, באופן שרשם הקבלנים יהיה מוסמך לפסול, לא לחדש, להתלות ולהפעיל את סמכויותיו הנוספות שבחוק, על בסיס ליקויי בטיחות, בהתאם להמלצת מנהל הבטיחות במשרד העבודה, וכן סמכות התליית רישיון מיידית בנסיבות חמורות, והכל במטרה כי החקיקה תושלם עד לתום המושב הנוכחי של כנסת ישראל.

 

עוזרי בטיחות: תקודם הצעת חוק להכנסת עוזרי בטיחות לאתרי הבנייה, הקובעת כי בכל אתר של בנייה רוויה ימנה הקבלן עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באכיפת ענייני הבטיחות באתר. 

 

ממוני בטיחות: קבלנים בסיווג ג5 (הדרגה הגבוהה ביותר בסיווג ההיקף הכספי שמותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום) יחויבו במינוי ממונה בטיחות במשרה מלאה.

  

מכרזים ציבוריים: יוכנס מפרט בטיחות למכרזי החשב הכללי – החשב הכללי במשרד האוצר יפרסם בחודש הקרוב הוראה שתחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, להכליל מפרט בטיחות במכרזי בינוי ותשתית של הממשלה, לרבות חובת התקנת רשתות מגן לעבודה בגובה. חובת הבטיחות תוחל תוך 30 יום על כל מכרז חדש של בינוי ותשתית של הממשלה.מעמד "קבלן מוכר" – החשב הכללי בהיוועצות עם מנהל הבטיחות במשרד העבודה יגבשו תנאים להכרה בקבלן מוכר לעבודות בנייה עבור הממשלה על בסיס הפרות קודמות של הקבלן. קבלנים בעלי היסטוריית בטיחות בעייתית לא יוכלו לגשת למכרזי החשב הכללי.

  

חיים כץ, משה כחלון, אבי ניסנקורן חיים כץ, משה כחלון, אבי ניסנקורן צילום: דוברות ההסתדרות

הגברת המודעות הציבורית לנושא הבטיחות: בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, יועלה קמפיין להעלאת מודעות ציבורית בנושא חשיבות כללי הבטיחות. במהלך הפרסומי, שימומן במשותף על ידי משרד העבודה וההסתדרות, יינתן דגש מיוחד על כללי העבודה בגובה, ועל שימוש ברתמות ובציוד מגן.הקמת קו חם –משרד העבודה יקים קו חם טלפוני ואינטרנטי, במינהל הבטיחות על מנת לאפשר דיווח על הפרות של כללי בטיחות באתרי הבנייה. הקו יוקם עד יוני 2019.

  

אחריות מזמין העבודה: שר העבודה יקדם תיקון של תקנות הבטיחות בבנייה לשינוי המצב הקיים כיום שבו מנהל העבודה הוא האחראי הבלעדי לבעיות הבטיחות באתרי בנייה. השינוי יבוצע באמצעות קביעת מדרג אחריות הכולל, בין היתר, את מזמין עבודת הבנייה.

 

 

השתלמות בסיסית בתחום הבטיחות: מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה יגבש ויאכוף חובת השתלמות בטיחות לכל עובד באתרי הבנייה. ההשתלמויות תהיינה במימון המעסיקים ובאחריותם, תוך הגדרת הגופים המורשים לבצע את ההשתלמות.

  

ניסנקורן אמר ל-ynet בעקבות ההסכם: "קיבלנו את כל מה שרצינו, פיגומים בתקן אירופאי, 60 תקנים למפקחי בטיחות החל מינואר 2019, קורס בטיחות בסיסי וכל שאר הדרישות. חלק מהדברים ייושמו באופן מידי וחלק בחקיקה שתארך כמה חודשים. בכוונתי לקלוט בן אדם ייעודי שיעקוב אחר הנושא.

  

"אני מאוד שמח שהושג פתרון. המבחן הוא ביישום. אני משוכנע שאם כל הנושאים הללו ייושומו נראה ירידה במספר ההרוגים והפצועים בענף, ונדאג שהם ייושמו. אני שמח שבסוף יש מתווה של הסכמות. מה שחשוב זו התוצאה, שבסוף כולם נרתמים ובאים בטוב. אנחנו רוצים לשנות ושמח שנרתמו".

 

ניסנקורן אמר עוד כי "מדובר בדבר הנכון והמוסרי שהיה צריך להיעשות כבר מזמן. אני מברך על כך שבסופו של דבר המדינה הכירה בחובתה ובאחריותה להסדיר את הנושא. בזכות המאבק הצלחנו להביא פתרונות אמיתיים לשיפור הבטיחות בעבודה ובענף הבנייה בפרט, וזאת ללא יום אחד של שביתה במשק. ההסכמות הן רק תחילת התהליך בדרך לשינוי המציאות. יודגש כי לאחריות הרבה שנלווית לשמירת הבטיחות בענף הבנייה, שותפים גם הקבלנים והעובדים שממלאים תפקיד מרכזי בהקפדה על סטנדרט הבטיחות הנדרש".

 

 השר כחלון אמר: "רצינו למנוע את השביתה והחיים יחזרו למסלולם ומחר השגרה תחזור. היה חשוב להכריע הערב כדי שהמשפחות והעובדים ילכו לישון בתחושה שמחר לא נפגעת שגרת חייהם. אנחנו רגישים לחיי העובדים האלה, רגישים לחיי פועלי הבניין, ולצערי בתקופה האחרונה יש הרבה מאוד תאונות והרוגים. המסקנה היא שצריכים לתת אמצעים, להוסיף תקנים, לשנות חקיקה, לעשות רגולציה. כל מה שדרוש.

  

"מצד שני, אנחנו גם רגישים לחיי האזרחים, היומיום, לשגרה שלהם. יש אנשים שצריכים לקחת את הילד לגן, מהמעון, לנסוע לחוץ-לארץ. אני שמח מאוד שאחרי הרבה מאוד מאמצים... אני חושב שהגענו פה לאיזון - גם חיי אדם וגם השגרה של אזרחי מדינת ישראל".

  

השר כץ הוסיף: "לפני שנתיים הכנסנו את הידיים לבוץ וניסינו לשנות במשרד תרבות עבודה של שבעים שנה. תרבות של זלזול בחיי אדם, אי התייחסות לבטיחות. לצערי השנה נהרגו כבר 37 אנשים ונפצעו 138 ונשארו נכים. המהלך הראשון של היום, אני מקווה, שאנשים יעבדו, יתפרנסו בכבוד ויחזרו הביתה בשלום. נשקיע ואני מקווה שהבטיחות תהייה המוטו המוביל של הקבלנים במדינת ישראל".  

  

 

הבוקר: פועלים נפגעו מקריסת פיגומים

 

בעוד ההסתדרות נערכה הבוקר לשביתה, שגרת תאונות העבודה המשיכה גם הבוקר, עם קריסת פיגום ונפילת 4 עובדים מגובה רב באתר בנייה בפתח תקווה.

  

ההסכם הערב עורר ביקורת חריפה מצדו של ראובן בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה. בן שמעון מסר בתגובה: "ניסנקורן וההסתדרות החדשה ניכנעו לקבלנים ובעלי ההון. דילים פוליטיים נסגרו על חשבון הפועלים השקופים שימשיכו ליפול אל מותם. מירב הדרישות שהוצגו כתנאי הסף לביטול השביתה לא התקבלו, ועתה מתברר שההסתדרות הונתה את הציבור ואת הפועלים הכי חלשים בחברה הישראלית".

  

בן שמעון הוסיף כי "ניסנקורן היה יכול להיזכר כאיש שהציל פועלי בניין, אבל במקום זאת ייזכר ככזה שהפקיר את פועלי הבניין ונכנע ללחצים".

 

 

 

 

הפגנה הבוקר בעניין פועלי בניין הסתדרות הפגנה הבוקר בעניין פועלי בניין הסתדרות צילום: דובר ההסתדרות

 

עו"ד ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה, הפועל כבר שנים ארוכות בתחום, התראיין הבוקר לאולפן ynet והביע אף הוא חששות ממאבק ההסתדרות. "המאבק הזה למניעת תאונות העבודה נמשך כבר כמה שנים", אמר, "למה רק אחרי כל כך הרבה זמן של מאבק, פתאום ההסתדרות נזכרה להיכנס ולהשבית את המשק?

  

עו"ד אסל הוסיף: "יש לנו קצת תחושה, בפורום לתאונות עבודה, שאולי יש פה איזשהו ניסיון לעשות ספין על פועלי הבניין. הנושא הזה מאוד מאוד חם בתקשורת ועכשיו, אחרי שנתיים כשאנחנו דוחפים ועושים ולוחצים, פתאום אנחנו רואים את ההסתדרות מצטרפת".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x