$
בארץ

פרסום ראשון

יחימוביץ' למנדלבליט: "עצור הענקת פטור ממס לקרנות זרות עד גיבוש חו"ד משפטית"

לטענתה של יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, החוק קובע כי בסמכותה של רשות המסים רק להעניק החזר מס לקרנות במידה ונמצאו עומדות בתנאים מסוימים, ולא פטור ממס

עמרי מילמן 09:3205.12.17

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני), מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, לעצור את מתן הפטורים ממס לקרנות זרות ע"י רשות המסים, עד שיוציא חוות דעת בשאלת הסמכות של הרשות להעניק פטור ממס בעוד שהחוק קובע כי בסמכותה רק להעניק החזר מס לקרנות במידה ונמצאו עומדות בתנאים מסוימים.

 

 

הבקשה באה בעקבות דו"ח מבקר המדינה שמצא כי רשות המסים העניקה לקרן אייפקס פטור ממס בהיקף של מיליארד שקל במסגרת מכירת תנובה והדיבידנדים שמשכה ממנה. זאת כאמור, בעוד שהחוק מאפשר לה להעניק רק החזרי מס לאחר שהקרן משלמת את המס הנדרש ולאור בדיקה של עמידה בתנאים, מה שלא קרה בפועל.

 

לטענת יחימוביץ', בכך שרשות המסים מקדמת היום תיקון חקיקה שיבהיר כי בסמכותה להעניק פטורים ממס ולא רק להחזיר מס "מאשרת רשות המיסים את טענות המבקר, כי נטלה לעצמה סמכויות לא לה וכי השימוש הנוכחי שהיא עושה בסעיף 16א אינו עולה בקנה אחד עם לשון החוק".

 

 מנהל רשות המסים, משה אשר מנהל רשות המסים, משה אשר צילום: נמרוד גליקמן

לכן מבקשת יחימוביץ' מהיועמ"ש: "על פניו נראה אפוא כי נדרש לעצור את מתן הפטורים, כל זמן שאין לכך הסמכה מפורשת בחוק. בנוסף, מתעוררים ספקות כבדים בעניין תקפותם המשפטית של פטורי מס שכבר ניתנו לקרנות הון זרות בעבר".  יחימוביץ' מבקשת ממנדלבליט להורות לרשות המסים לחדול ממתן הפטורים עד שתגובש חוות דעתו בעניין. זאת כאשר ברקע פורסם כי קרן אייפקס שוקלת לרכוש שוב את בזק, כאשר לפי דו"ח מבקר המדינה בפעם הקודמת שרכשה ומכרה את החברה זכתה גם כן לפטורים נדיבים מבלי שהשקיעה בחברה.

 

במכתב ליועמ"ש ציינה יחימוביץ' כי "אני פונה אליך בבקשה כי תעצור לאלתר מתן פטורים ממס על פי סעיף 16א לפקודת מס הכנסה, עד למתן חוות דעת מטעמך בעניין

סמכותה של רשות המסים להעניק פטורי מס לקרנות הון זרות על בסיס סעיף זה. כמו כן אבקשך לבחון לעומק גם את תקפותם המשפטית של פטורים ממס שכבר ניתנו בעבר על יסוד פרשנות של סעיף זה."

 

עוד הוסיפה כי "לפי דו"ח מבקר המדינה, ומדיון שקיימתי בוועדה לענייני ביקורת המדינה בעניינו, עולה כי מתעוררים ספקות כבדים באשר לפרשנות הנרחבת באופן חריג שהעניקה רשות המסים לאותו סעיף עת שהעניקה פטור קבוע ממס לקרנות הון זרות".

 

"יתירה מזו", הוסיפה יחימוביץ' במכתבה, "מהדו"ח עולה, כי רשות המסים לא הקפידה על אותן הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה, והעניקה פטורים ממס לגורמים שונים אפילו כאשר לא עמדו בתנאי הסף שקבעה לכך היא עצמה. וחמור יותר – מאז החלה רשות המסים להשתמש בסעיף הנזכר כדי להעניק פטורים ממס לא התקיימה בדיקה של התועלת המשקית שצמחה מכך. עובדות אלה מחדדות ביתר שאת את הליקוי החמור בשימוש בסעיף 16א לפקודת מס הכנסה שלא למטרה לשמה נועד, בניגוד ללשון החוק ותוך נטילת סמכויות המחוקק בידי רשות מינהלית ללא הסמכה ומבלי שהנושא מובא לדיון ציבורי פומבי, שקוף ומאוזן".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x