$
בארץ

מחקר חדש של האוצר מגלה: פערי שכר בין גברים לנשים - בעיקר בעשירונים העליונים

ממצאים מפתיעים במחקר שמפרסם היום אגף הכלכלן הראשי - ענף הפיננסים הוא המוביל בפערי שכר בעמדות בכירות, דווקא בענפים בהם הרוב נשי הן מרוויחות פחות וענף החינוך הוא הענף בו נמדדו הפערים המגדריים הנמוכים ביותר

אדריאן פילוט 18:2906.11.17

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר שופך אור על אחת התופעות המרתקות והחשובות ביותר בשיח הכלכלי: פערי השכר מגדריים, קרי הפערים בין גברים ונשים, והממצאים מפתיעים. כלכלני האוצר גילו, באמצעות מחקר שבודק את השכר לפי ענף ולפי חברה, כי פערי השכר המגדריים ככלל, מוסברים בפערי השכר בעשירונים העליונים - בקרב שיאני השכר.

 

לפי המחקר, פער השכר המגדרי בעשירון העליון, שמגיע כמעט לפער של 40% הוא כפול לעומת פער השכר המגדרי בעשירון התחתון. לפי המחקר, פער השכר החציוני עומד על 26% בלבד. כלומר, תופעת אי שוויון בשכר בין נשים וגברים היא חריפה יותר ככל שההכנסה עולה והיא מגיעה לשיאה בעשירון העליון.

 

המחקר גם מגלה כי "חגיגת השכר" בקרב גברים היא "נדיבה" יותר מבקרב הנשים. לפי הממצאים, פער השכר בין עשירונים 9-10 לבין עשירונים 1-8 בקרב גברים עומד על 180% וזאת לעומת אותו פער בקרב נשים שעומד על 140% בלבד.

 

 

 

כלכלני האוצר גם בחנו את פערי השכר המגדרי בעשירון העליון, שם מתרכזת תופעת אי השוויון בשכר כאמור, לפי ענפים. מהבדיקה עולה כי דווקא בענפים כמו היי-טק פער השכר המגדרי בקרב בכירי הענף הוא נמוך מהממוצע העומד על 39% והוא נמוך משמעותית מאותו פער מגדרי בקרב שיאני השכר בענפים כגון קמוענאות ופיננסים- שם הפערים מגיעים לכ-50% כמעט. לפי המחקר, בענף הפיננסים, בקרב מקבלי שכר הגבוה, נשים בכירות מקבלות כמחצית מבכירי הענף הפיננסים. הפער הנמוך ביותר, נמדד בענף החינוך.

 

דווקא כשרוב המועסקים בחברה הן נשים פערי השכר מעמיקים

 

אחד מהממצאים המפתיעים ביותר הוא כי בקרב ענפים כלכליים בהם הנשים הן הרוב פער השכר בקרב שיאני השכר הוא גבוה משמעותית בהשוואה לענפים בהם רוב העובדים הם גברים. לפי המחקר, נשים העובדות בחברות בהן הן מהוות רוב מרוויחות בממוצע כמחצית (52%) ממה שגברים מרוויחים באותן החברות. לעומת זאת, נשים העובדות בחברות בהן רוב המועסקים הם גברים מרוויחות בממוצע 67% משכר הגברים.

 

 

המחקר מספק עדות נוספת למתאם החיובי בין שיעור הנשים בענף לפער המגדרי בשכר: ענף התעשייה הוא הענף עם אחוז הנשים הנמוך ביותר, אולם גם פערי השכר בו הם הנמוכים ביותר. מנגד, נשים המועסקות בתחום הבריאות, הרווחה והסעד מרוויחות רק 57% מההכנסה של הגברים והן מהוות כמעט שלוש רבעי מהמועסקים בענף. ענף החינוך יוצא דופן, כאשר על אף השיעור הגבוה של נשים פערי השכר בין גברים לנשים הם מהנמוכים ביותר.

 

 

 

עוד מעלה המחקר כי חברות קטנות (מבחינת היקף המכירות) הן כר פורה יותר לפערי שכר מגדריים, בהשוואה לחברות גדולות, אם כי ההבדל אינו משמעותי, כך שגודל החברה מתברר, אינו מהווה משתנה חשוב מסביר פערי שכר מגדריים בקרב מקבלי שכר גבוה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x