$
בארץ

בנק ישראל: "צמיחת האשראי הצרכני עקפה את צמיחת המשכנתאות, חוב מסוכן יותר ליציבות המשק"

עפ"י דו"ח בנק ישראל, עד מחצית 2016 העמידו הבנקים וחברות כרטיסי האשראי 11 מיליארד שקל אשראי לרכישת רכבים – 6% מהאשראי הצרכני. הבנק מזהיר מכך שאשראי צרכני ניתן לתקופות קצרות יותר ולכן חשוף לסיכון מימון מחדש מצד הלווה בריביות גבוהות יותר ולרוב ללא בטוחה

רחלי בינדמן ורעות שפיגלמן 11:3229.03.17

צמיחת האשראי הצרכני בשלוש השנים האחרוות הייתה מהירה מצמיחת האשראי לדיור – כך עולה מדו"ח בנק ישראל.

 

הדו"ח מפרט כיצד מאז שנת 2011 התמתן קצב גידולו של האשראי לדיור. סך האשראי למשקי בית צמח ב-2016 ב-6% בדומה לקצב של השנים האחרונות. אלא שהעוד שעליית היקף החוב לדיור הסתכם ב-5.5%, החוב שאינו לדיור עלה ב-7.6%. היקף המשכנתאות החדשות שנלקחו ב-2016 היה נמוך ב-8% מ-2015 וזאת ברקע המשך העלייה של הריבית הממוצעת של המשכנתאות החדשות, מגמה שהחלה כבר באמצע 2015. עלייתה של הריבית על המשכנתאות וריסון ההיצע של אשראי זה נובעים, כך לפי כלכלני בנק ישראל מהתייקרות מקורות ההון של הבנקים על רקע הדרישות הרגולטוריות להגדלת ההון העצמי שלהם.

 צילום: shutterstock

 

בבנק ישראל מציינים אמנם כי סך האשראי למשקי הבית (דיור ושאינו לדיור) אמנם נמוך בהשוואה בין לאומית אך זאת אך ורק בגלל רמתו הנמוכה של האשראי לדיור. זאת שכן, לפי דו"ח בנק ישראל, האשראי למשקי בית שלא לדיור – אשראי צרכני, אינו נמוך. הבנק מזהיר כי דווקא חוב שאינו לדיור עשוי להיות מסוכן יותר ליציבות המשק כי הוא ניתן לתקופות קצרות יותר ולכן חשוף לסיכון מימון מחדש מצד הלווה, בדרךך כלל בריביות גבוהות יותר, בפרט אם אינו מגובה בבטוחה כדירה.

 

הדו"ח מצביע על כך כי אחד השימושים הבולטים של האשראי הצרכני ב-2016 היה לרכישת כלי רכב וזאת על רקע שיעורי צמיחה גבוהים ביבוא ובמכירה של כלי רכב חדשים. לפי הבנק קשה לאמוד את היקף האשראי הכולל ששימש לרכישת כלי רכב, כיוון שאשראי זה מגיע ממספר מקורות. חלק מהאשראי ניתן על ידי הבנקים ללקוחות פרטיים. נכון לאמצע 2016 נתנו הבנקים 9.2 מיליארד שקל אשראי כנגד שעבוד כלי רכב לבנק – זהו נתון שנאסף לראשונה על ידי הבנק ולכן לא ידוע מה קצב הצמיחה של אשראי זה בשנים האחרונות. על כך ניתן להוסיף עוד 1.8 מיליארד שקל אשראי שכלי רכב משמשים לו בטוחה אשר נתנו באופן עצמאי חברות כרטיסי האשראי. יחד מדובר על כ-6% מהיקף האשראי הצרכני.

 

עם זאת, הבנק מציין כי מדובר בהערכת חסר של האשראי הצרכני שנטלו משקי הבית למימון כלי רכב כי באפשרותו של הציבור גם לקחת אשראי לכל מטרה ולהשתמש בו לרכישת כלי רכב או אשראי לרכישת רכב ללא שיעבוד. בנוסף, אפיק מימון נוסף לרכישת כלי רכב הוא דרך חברות השכרה או יבואן הרכב. משנת 2008 עלה שיעור רכישות רכב חדש על ידי לקוחות פרטיים על חשבון שיעור הרכישה של תאגידים וחברות השכרה – מה שהביא להסטה של מימון פעילות זו מאשראי עסקי למשקי בית. 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x