$
בארץ

מה כוללים שטרי החזקה לכריש ותנין?

בסוף השבוע ניתנו שטרי הפקת הגז הקבועים לחברות האנרגיה דלק ונובל אנרג'י שמהווים את הצעד הראשון ליישום מתווה הגז. אלו הן הוראות ההפעלה העיקריות

ליאור גוטמן 08:2827.12.15
רישיון הפקת הגז יעשה עד אוגוסט 2044; הבעלים ישקיע 800 מיליון שקל ברכש מקומי; תכנית הפיתוח תוגש תוך 6 חודשים; חוזי הגז ייבחנו מראש כדי למנוע תרגילי מס; הבעלים של המאגרים יפקידו ערבות של 60 מיליון שקל למקרה של אירוע סביבתי וצה"ל יהיה אחראי על משטר ההפעלה ביחס לסיכונים - אלו עיקרי הוראות הפעלת מאגר הגז "כריש" ו"תנין" שהועברו ביום חמישי האחרון ממשרד האנרגיה לדלק ונובל אנרג'י, זאת במסגרת שטרי הפקת הגז הקבועים ("שטר חזקה").

 

שטרי החזקות ניתנו שעות ספורות אחר שבג"ץ דחה את הבקשות למתן צו ביניים שיעכב את ביצוע מתווה הגז הממשלתי והן מהוות את השלב האחרון בהכרזת מאגר גז כבר הפקה ובעל היתכנות כלכלית. מי שמחזיק את המאגרים הם דלק (כ-53%, באמצעות חלוקה שווה בין דלק קידוחים ואבנר) ונובל אנרג'י (47%). היקף הגז בשני המאגרים נע סביב 60 מיליארד מ"ק, שהם כחמישית מנפח הגז במאגר "תמר".

 

כזכור, מתווה הגז הממשלתי קבע שהמאגרים "כריש" ו"תנין" חייבים להימכר לצד ג' תוך 14 חודשים ובמידה ולא יימכרו - הם יעברו לנאמן שיקבל עוד 4 חודשים למכור אותם לכל המרבה במחיר. המכירה אמורה להגדיל את מספר הספקים למשק, כיוון שכלל מכסת הגז שם מיועדת רק לשוק המקומי. שווי המאגרים נאמד בכ-140 מיליון דולר, כאשר מי שינהל את המכירה היא רק דלק, זאת לאחר שנובל העבירה לידיה את זכויות המכירה בעבור כ-67 מיליון דולר, פעולה שתאושר סופית באסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של דלק ב-19 בינואר הקרוב.

 

תוכן מקומי ב-800 מיליון שקל, מיסוי יבחן בנפרד

 

לפי משרד האנרגיה, המפעיל במועד מתן שטר החזקה הוא נובל אנרג'י, כאשר בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא באישור הממונה, מראש ובכתב. המהלך נועד למנוע מכירת המאגרים לגופים שהמדינה לא רוצה בהם.

 

עוד מודיעה המדינה שלאחר מכירת המאגרים לשחקן חדש היא תתקן את זהות המפעיל, אולם אם עד 14 חודשים מהיום הם לא יימכרו, שטר החזקה יירשם לטובת נאמן בלתי תלוי. בכך המדינה מחזקת את ההבטחה במתווה הגז למכור את המאגרים לשחקן חדש ובכל מקרה.

 

קידוח גז קידוח גז צילום: איי אף פי

 

תקופת הפקת הגז היא ל-30 שנה, אולם היא נספרת מאוגוסט 2014, כלומר מהיום שבו המאגרים הוכרזו כתגלית. כדי למנוע משחקי ייצוא גז על חשבון השוק המקומי משרד האנרגיה קבע שהאספקה והמכירה של נפט וגז שהופק משדה כריש תיעשה אך ורק לצרכנים בישראל ולא לייצוא, כאשר בעל המאגר לא יסרב לספק גז או נפט (ככל שימצא בעתיד) לצרכנים בישראל.

 

ומה לגבי מיסוי הגז? כאן דורשת המדינה שבעל מאגרי הגז ינפק לה כל חוזה למכירת גז. במידה והמכירה היא לחברת בת, שאמורה למכור אותה אחר כך ללקוח סופי, המדינה מבקשת לדעת מי הלקוח הסופי וזאת כדי למנוע תרגילי מס שבהם חברה בת קונה בזול, מוכרת ללקוח סופי ביוקר, אבל המס נגזר מנקודת המכירה הראשונה בלבד (הזולה)

 

דגש על איכות הסביבה

עוד נקבע שבעל הרישיון יגיש תוכנית לפיתוח עצמאי תוך 6 חודשים, עם אפשרויות לחיבור למאגרים אחרים תחת היתר מיוחד ממשרד האנרגיה. וכך יוצא שמי שיקנה את המאגרים מקבל איתם תוכנית פיתוח מאושרת. איכות הסביבה מקבלת פה דגש מיוחד בשלושה אופנים. הראשון הוא שבעל המאגרים יכין תוכנית למוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית, וזאת על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. אם לא די בכך, בעת הפעלת המאגר הוא יפקיד ערבות של 60 מיליון שקל וימציא בנוסף ביטוח בחברה מוכרת למקרים של תקלות רכוש או אחרות (סביבה).

 

בהתייחס לרכש מקומי, סעיף שהוזנח בעבר, נקבע שבעל המאגרים יגיש תוכנית מפורטת, לרבות דרכי פעולה, יעדים, לוחות זמנים ואבני דרך, להעסקת עובדים ישראלים, עם יעד להגדיל מידי שנה את היקף ההעסקה של ישראלים. סך הרכש המקומי לא יפחת מ-800 מיליון שקל (200 מיליון דולר) עד שנת 2022.

 

הסעיף הביטחוני מכוסה על ידי צה"ל - משרד האנרגיה מחייב את בעל המאגרים להיות כפוף להנחיות אבטחה של צה"ל כמו גם רכישת אמצעי הגנה על מתקני הפקת הגז, ככל שידרשו. עוד נבקע שצה"ל יהיה רשאי, בתיאום משרד האנרגיה, לשנות את הנחיות הביטחון לגבי ההפקה לפי שיקולים שיקבעו על ידיו.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x