$
בארץ

הכנסות המשפחות העשירות גדולות פי 9.4 מהכנסות העניות

עפ"י הלמ"ס, המשפחות בעשירון העליון נטלו בשנה שעברה 23.6% מסך ההכנסה נטו של משקי הבית, ואילו המשפחות בעשירון התחתון נאלצו להסתפק בנתח מצומק של 2.5% בלבד; ההכנסה הכספית נטו למשק בית הסכמה ב-13,829 שקל

אמנון אטד 14:4929.10.13

בעשור וחצי האחרונים חל שינוי לרעה בחלוקת עוגת ההכנסות במשק, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחלוקת ההכנסות בין המשפחות שנמצאות בשני קצות סקלת העושר.  

מממצאי סקר ההכנסות וההוצאות לשנת 2012 שמפרסמת היום (ג') הלמ"ס מתברר, כי בשנת 2012 היו ההכנסות של המשפחות העשירות בישראל גדולות פי 9.4 מאלה של המשפחות העניות, לעומת יחס של 8.6 בשנה הקודמת ושל 8.5 בשנת 1999.

 

המשפחות בעשירון העליון נטלו בשנה שעברה 23.6% מסך ההכנסה נטו של משקי הבית, ואילו המשפחות בעשירון התחתון נאלצו להסתפק בנתח מצומק של 2.5% בלבד מסך ההכנסות נטו של כלל המשפחות.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

 

ההכנסה שאליה מתייחס סקר הלמ"ס היא ההכנסה הכספית הממוצעת לחודש למשק בית מכל מקורות ההכנסה - עבודה שכירה ועצמאית, הכנסות הון מריבית ומדיבידנדים, תמיכות וקצבאות. השנה מפרסמת הלמ"ס לראשונה את סקר ההכנסות של משקי הבית יחד עם סקר ההוצאות שלהן, בסקר מקיף אחד.

 

התפלגות ההכנסות הלא שוויונית במשק הישראלי באה לידי ביטוי גם ב"מדד ג'יני" למדידת אי השוויון בין משקי הבית לפי הכנסה נטו. מדד ג'יני הוא המדד המקובל בעולם למדידת אי השוויון בחלוקת ההכנסות. ערכיו נעים בין 0, המבטא שוויון מלא, לבין 1, המבטא אי שוויון מלא. בשנה שעברה נותר מדד ג'יני ללא שינוי בהשוואה לשנה הקודמת והסתכם ב- 0.377 נקודות.

 

מסקר הלמ"ס עולה כי ההכנסה הכספית החודשית הממוצעת ברוטו למשק בית הסתכמה בשנת 2012 ב-16,577 שקל, עלייה ריאלית של 3.8% בהשוואה לשנת 2011. בניכוי תשלומי החובה העיקריים, כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, הסתכמה בשנה שעברה ההכנסה הכספית נטו למשק בית ב-13,829 שקל.

 

ההכנסה החודשית נטו לנפש סטנדרטית, שהוא נתון המנכה את ההשפעה של גודל המשפחה, הסתכמה בשנת 2012 ב-5,096 שקל. 77.4% מההכנסות הכספיות של משקי הבית בישראל מקורן בהכנסה מעבודה, ו-11.9% מההכנסות מקורן בקצבאות ותמיכות.

 

עוד מתברר מנתוני הלמ"ס כי ההוצאה הכספית הממוצעת לתצרוכת הסתכמה בשנה שעברה ב- 14,272 שקל. ההוצאה הכספית הממוצעת לחודש, שאינה כוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור ומכוניות שבבעלות משקי הבית, הסתכמה ב- 10,751 שקל והיוותה 64.8% מההכנסה הכספית הממוצעת. על פי נתוני הלמ"ס, מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד בשנה שעברה על 3.3, ומספר המפרנסים למשק בית היה 1.4.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x