$
בארץ

חזקיהו: "כשאני רואה עלייה דו-ספרתית במחירים תוך זמן קצר – אני מתחיל לדאוג"

המפקח על הבנקים מקשיח את התנאים למשכנתאות בריבית משתנה. ההנחיות החדשות יחייבו את הבנקים להקצות הון נוסף על ההלוואות - למקרה שהמשך עליית הריבית תביא לעלייה במקרים של משקי בית שאינם עומדים בהחזרי המשכנתה. דש ברוקראז': הטיפול הנקודתי, בו בחר בנק ישראל מוצדק

גיל קליאן 19:3925.10.10

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, פירסם היום (ב') טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור (משכנתאות). ההנחיות קובעות דרישה להקצאת הון גבוהה יותר מצד הבנקים בגין הלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון גבוה ובריבית משתנה. ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שניתנו בסכומים נמוכים או לזכאים.

 

"אנחנו עדיין לא נמצאים במשבר בשוק הנדל"ן", אמר חזקיהו הערב, "אלא נוקטים בצעדי מניעה ומנסים למתן את עליות המחירים בשוק. כשאני רואה עלייה דו-ספרתית במחירים תוך זמן קצר – במקרה הזה במחירי הדירות – אני מתחיל לדאוג. בנק ישראל פועל בכלים שיש לו על מנת להשפיע על צד הביקוש בשוק הנדל"ן, אבל כמובן שהצעדים האלה לא מספיקים. על הממשלה לטפל בצד ההיצע בשוק הנדל"ן: להגדיל את היצע הקרקעות ולקצר את לוחות הזמנים לבנייה. טיפול במקביל בצד ההיצע ובצד הביקוש ייתן את הפיתרון לעליות המחירים בשוק הנדל"ן".

  

לדברי חזקיהו, "ההוראה הנוכחית מתמקדת בנושא של הריבית המשתנה. מי שחשב שהוא ייקח משכנתה ולאורך זמן ישלם עליה ריבית של 2% - לא עשה שיעורי בית נכונים. אנחנו מצפים שבעקבות ההוראה הנוכחית, לקוחות שעומדים לקחת משכנתה יחשבו יותר ובמקביל הביקוש יתמתן במידה מסוימת".

 

ההוראה הנוכחית של חזקיהו באה ארבעה חודשים אחרי יישום הוראה קודמת שנועדה לצנן את הביקוש בשוק המשכנתאות דרך הגדלת חובת ההפרשה לחובות מסופקים מהבנקים על משכנתאות שניתנות ביחס מימון שגבוה מ-60%.

  

בתשובה לשאלה אם ההנחיות החדשות מוכיחות כי ההנחיה הקודמת בעניין שוק המשכנתאות לא הועילה, אמר חזקיהו כי "אלמלא הצעדים שבהם נקטנו, המצב היה גרוע יותר. הגדלת ההפרשה לחובות מסופקים וגם הגדלת הקצאת ההון על אשראי לקבוצות רכישה הביאו לירידה מסוימת במשכנתאות הניתנות לצורך רכישת דירות להשקעה – מ-30% לרמה של 24% כיום".

 

גידול מתמשך

 

ההנחיות החדשות נקבעו על רקע עליית מחירי הדירות והתרחבות האשראי לדיור בחודשים האחרונים - מעבר לעלייה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית, וכהמשך לצעדים קודמים שנקט בנק ישראל ל"צינון" שוק הנדל"ן.

 

לפי בנק ישראל, ההתפתחויות בשוק הדיור הובילו לגידול מתמשך בתיק האשראי לדיור ובעיקר בשיעור האשראי הניתן בריבית משתנה ולעלייה בגובה ההלוואה הממוצעת. כתוצאה מכך, מודאגים בבנק המרכזי מאפשרות לגידול בשיעור ההחזר החודשי של הלווים במצב של עליית ריבית.

 

במסגרת ההנחיות החדשות, נדרשים הבנקים להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור בריבית משתנה שייאושרו החל ממחר (26 באוקטובר), אשר שיעור המימון בהן (היחס שבין החוב לבין שווי הדירה) גבוה מ-60%, והיחס בין חלק ההלוואה לדיור שהועמד בריבית משתנה לבין סך ההלוואה שווה ל-25%, או יותר. הלוואות העומדות בתנאים אלו ואשר שוקללו ב-35% או ב-75% ישוקללו לצרכי דרישות הקצאת הון החל ממועד זה ב-100%.

 

ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שבעת העמדתן עמדו על סך נמוך מ-800 אלף שקל. נוסף על כך, הן לא יחולו על הלוואות לדיור שנלקחו על ידי מי שזכאי להטבה בלקיחת משכנתה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. 

 

דש ברוקראז': הצעד מוצדק

 

אלכס ז'בז'ינסקי, כלכלן ראשי דש ברוקראז': "הטיפול הנקודתי בו בחר בנק ישראל כדי לעצור את העלייה במחירי הדיור במקום לבצע שינוי בריבית - שהשפעתו המתפשטת פוגעת גם בענפים אשר מתמודדים עם המצב הכלכלי הלא פשוט בעולם בישראל - מוצדק, לאור העובדה שבמדדי המחירים שהתפרסמו לאחרונה לא היו ניכרים לחצי האינפלציה נרחבים.

 

"עליות מחירים שנרשמו התמקדו בסעיפים ספציפיים ובראשם סעיף הדיור. בהתחשב בנחישות שמפגין בנק ישראל והפעולות שננקטות ע"י משרדי הממשלה אחרים שהשפעתן תורגש בטווח יותר ארוך, מחירי הדיור צפויים לבלום את עלייתם כבר בחודשים הקרובים. נראה שהזהירות בה נוקט בנק ישראל בצעדי העלאת הריבית מוצדקת נוכח המצב הכלכלי הלא יציב בגושים הכלכליים הגדולים בעולם, ולאור צעדי מדיניות מקלה המתוכננים בארה"ב, אנגליה ויפן".

 

מזרחי טפחות: הצלחת הצעדים תמתן את העלאות הריבית

 

רונן מנחם, מנהל יחידת השקעות ואסטרטגיה, בנק מזרחי טפחות: "בנק ישראל קושר בין מדיניות הריבית העתידית לבין המגבלות החדשות שהטיל על שוק הדיור והאשראי לרכישת דירות. זו תהייה המשוואה שתלווה אותנו בחודשים הבאים - הצלחה של הצעדים תמתן את העלאות הריבית ולהיפך".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x