• תפריט
בארץ

חברה בת של בזק תובעת ממנה 53 מיליון שקל: בזק גרמה לקריסתנו

קבוצת אדאנת טוענת כי בזק התנערה מהתחייבויותיה לממן את פעילותה השוטפת כשכל מטרתה לפרק את אדאנת ולטעון כי היא איננה מחוייבת לרכוש מניות של חברה בפירוק

מארק שון 16:1807.12.09

קבוצת אדאנת לעסקים, חברה בת של בזק הנמצאת בפירוק, מבקשת מבית המשפט לחייב את בזק ושלושה דירקטורים מטעמה לשלם למפרק, רו"ח אלי שפלר, סכום של 53.5 מיליון שקל, בטענה שגרמו במכוון לקריסתה. באמצעות קבוצת אדאנת עסקה בזק בהקמה ובשירות לרשתות ולציוד מחשבים. אדאנת טוענת, כי בזק התנערה מההתחייבות לממן את פעילותה השוטפת, יצרה במכוון חובות ובכך הביאה לקריסתה.

 

מה דעתך על מניית בזק:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
81% 13% 6%

באמצעות עוה"ד שאול ברגרזון ואמיר דולב, נטען בבקשה כי בזק, אשר החזיקה 50% ממניות קבוצת אדאנת, התחייבה לממן את פעילותה השוטפת ובהסתמך על התחייבות זו פעלה אדאנת באופן גרעוני, תוך יצירת התחייבויות כלפי נושיה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. אולם בזק התנערה מהתחייבותה, הפסיקה להזרים כספים לחברה ובכך גרמה לקריסתה, תוך הסתרת התחייבותה הן מבית המשפט והן מהנאמן שמונה לחברה.

 

מהבקשה עולה, כי בזק רכשה את השליטה באדאנת בשנת 2001. העסקה הוצגה אז כרכישה של 50% מהחברה בשלב ראשון, כאשר את היתרה התחייבה בזק לרכוש, באמצעות "אופציות מוכר וקונה" במחירים שסוכמו מראש עם המוכרים, ובכך נמנעה מהטלת מגבלות על החברה כ"חברת בת ממשלתית".

 

על פי התחייבותה, היתה בזק אמורה לשלם במועד מימוש האופציה סך של כ-5.6 מיליון דולר. מאז רכישת השליטה בחברה מינתה בזק מטעמה שלושה עובדים בכירים כדירקטורים באדאנת - פאול וייסבאך, רז הייפרמן ודני עוז. באמצעות השלושה התוותה בזק את פעילות החברה, הנחתה אותם כיצד לבצע את תפקידם בחברה, אישרה את תוכניותיה העיסקיות והתחייבה לממן את פעילותה השוטפת

 

במהלך שנת 2002 הזרימה בזק לחברה כספים בהיקפים ניכרים ואף אישרה תוכנית עסקית אשר כללה גירעון נוסף צפוי של מיליוני דולרים. נוכח תוצאות החברה לשנת 2002, נטען בבקשה, ראו רואי החשבון של החברה הכרח לכלול בדוחות הכספיים הערת עסק חי, על מנת למנוע זאת התחייבה בזק לממן את פעילותה השוטפת של אדאנת לתקופה של 12 חודשים. על סמך אותה התחייבות נחתמו הדוחות הכספיים של החברה ללא הערת עסק חי.

 

במהלך 2003, לאחר שבזק כבר אישרה לאדאנת תקציב עם גירעון צפוי של כ-3.6 מיליון דולר, היא שינתה את עמדתה וביקשה להתנער מהתחייבויותיה למימון שוטף וכן לרכישת יתרת המניות בעלות של כ-5.6 מיליון דולר. עוה"ד ברגרזון ודולב טוענים, כי עמדת בזק הייתה לפרק את אדאנת ולטעון כי היא איננה מחויבת לרכוש מניות של חברה בפירוק. בזק, נטען, הכשירה את הקרקע לקריסת אדאנת, באופן שייראה כאילו הדבר לא קרה ביוזמתה.

 

ואכן, אדאנת נכנסה להקפאת הליכים, ובזק ניסתה להתנער מחובתה על פי הסכם האופציה בעזרת חוות דעת שקיבלה, שטענה כי אין עליה חובה לרכוש את יתרת ממניות בחברה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x