$
מחירים ומסלולים

בלעדי לכלכליסט

ביהמ"ש אישר הגשת ייצוגית נגד רמי לוי תקשורת בנושא עדכון סיום הטבה

זאת לאחר שקבע כי החברה הפרה לכאורה את החובה לתת לתובע הייצוגי ולחברי הקבוצה האחרים הודעה כדין על מועד סיומה של תקופת ההטבה שסיפקה ללקוח; השופטת: המשך התקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום העסקה הקצובה, מותנה ביידוע הצרכן מראש

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום (א') הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת. זאת לאחר שקבע כי החברה הפרה לכאורה את החובה לתת לתובע הייצוגי ולחברי הקבוצה האחרים הודעה כדין על מועד סיומה של תקופת ההטבה שסיפקה ללקוח.

 

 

 

עניינה של התביעה שהוגשה בשנת 2016 בטענה לאי-מתן הודעה מראש ללקוח על השינוי הצפוי במחיר עבור השירות שהוא מקבל מהחברה בעסקה לתקופה קצובה. חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת מספקת בין השאר, שירותי תקשורת לטלפון ניידים ללקוחותיה.

 

התובע טען, באמצעות עוה"ד תומר אפלדורף וזיו פרי ממשרד אפלדורף ושות', כי בחודש ספטמבר 2014 התקשר עם החברה בעסקה לאספקת שירותי תקשורת לטלפון נייד תמורת  של 39.90 שקל לחודש למשך 12 החודשים הראשונים (תקופת ההטבה). הוסכם, כי לאחר תום תקופת ההטבה ישולם  89 שקל לחודש עבור השירות, אלא אם כן יודיע המבקש על רצונו לסיים את ההתקשרות.

 

 

רמי לוי רמי לוי צילום: אוראל כהן

 

התובע טוען כי בחלוף שנה ממועד תחילת ההטבה, התברר לו בדיעבד כי חויב ע"י החברה בסכום של 89 שקל, וזאת מבלי שניתנה לו לטענתו הודעה מקדימה על העלאת מחיר השירות כנדרש בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

המבקש ציין כי לא זכר את תאריך סיום תקופת ההטבה, ורק לאחר שעיין בחשבונית שהונפקה לו לאחר סיום תקופת ההטבה, גילה הודעה בנוסח הבא: "לקוח יקר, לבקשתך בתאריך 01/09/2015 בוטל שירות הטבה לשנה במחיר מוזל" וכי מחיר השירות עלה, ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 

עו"ד תומר אפלדורף עו"ד תומר אפלדורף צילום: גיל דור

 

עוד טען התובע כי לאורך כל תקופת ההתקשרות לא קיבל מהחברה שום הודעה על השינוי הצפוי בעלות החבילות המנויים שבבעלותו, ולא היה ער להעלאת המחיר בפועל עם סיום התקופה הקצובה. בחלוף חודש מתום התקופה הקצובה, גילה לטענתו, על עליית המחיר ואז פנה טלפונית לחברה כדי לקבל הבהרות וזיכוי על הסכום, אשר לשיטתו, נגבה ממנו ביתר ובניגוד לדין.

 

בשיחה שנערכה עם נציגת השירות של החברה נמסר לתובע לטענתו, כי מכיוון שמדובר בהטבה לתקופה בת שנה, החברה לא מעדכנת מראש על העלייה הצפויה במחיר וכי באחריות הלקוחות לזכור מתי תקופת ההטבה מסתיימת.

 

"אינה מחויבת למסור הודעה בכתב מראש"

 

בתגובה לבית המשפט החברה הנתבעת כי יש לדחות את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. לטענתה, המבקש התקשר בעסקאות שסוכם באופן מפורש כי ההטבה ניתנת אך לתקופה בת 12 חודשים ולאחריה יחויב בסכום גבוה יותר. על כן לא ניתן לקבל את הטענה כי המבקש לא היה ער להעלאת המחיר בסיום תקופת ההטבה.

 

עוד טענה כי על פי פרשנותה להוראות בחוק הגנת הצרכן, היא אינה מחויבת למסור הודעה בכתב מראש. לשיטתה, מדובר בעסקה מתמשכת שהוזלה על ידי העוסק לתקופה מוגבלת במהלך עסקה, וללא כל תנאי. לפיכך, אין מדובר בעסקה לתקופה קצובה, המחייבת שליחת הודעה בכתב טרם העלאת המחיר. החברה טענה כי היא שולחת הודעות על מועד סיום ההטבה לכל לקוחותיה בכתב במסרון ובחשבוניות הגם שלא מוטלת עליה החובה לעשות כן בעסקה כדוגמת זו.

 

השופטת: "לא ניתן להגדיר את המחיר הנמוך כהוזלה"

 

השופטת צילה צפת החליטה לאשר התביעה כייצוגית וקבע כי הנתבעת לא הוזילה את מחיר השירותים ב"מהלכה" של העסקה, אלא בעת ההתקשרות תוך כוונה לתמרץ את הלקוח להצטרף לקבל את השירות ממנה.

 

השופטת צילה צפת השופטת צילה צפת צילום: אוראל כהן

 

עוד קבעה כי לא ניתן להגדיר את המחיר הנמוך באופן יחסי ששילם המבקש במהלך 12 החודשים הראשונים כהוזלה, אלא כמחיר ההתחלתי עליו סוכם עם הלקוח בעת

ההתקשרות. "מכאן, כדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום העסקה הקצובה, מוטלת עליו החובה ליידע את הצרכן מראש על סיום תקופת ההטבה ועל העלויות שיידרש לשאת בהן לאחר תום אותה התקופה, אגב פירוט תנאי העסקה. זאת גם אם היה ידוע לצרכן מראש כי בתום התקופה הקצובה השירות יתייקר... המחוקק עמד על כך שרוב הצרכנים אינם מנהלים מעקב אחר מועד סיום תקופת ההטבה. מטעם זה נקבעה חובת מתן ההודעה לצרכן שתזכיר לו כי התאריך מתקרב, על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו... בענייננו אין מחלוקת על כך שהעוסק הודיע לצרכן במעמד ההתקשרות על פרטי ההטבה ומועד סיומה. ואולם לא הודיע למבקש על תום התקופה הקצובה לפני סיומה ובמהלך תקופת ההודעה, לא בחשבוניות ולא בכל דרך אחרת. משום כך דומה כי המשיבה לא הייתה רשאית להעלות את המחיר כפי שהעלתה".

 

השופטת קבעה כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה היא: "כל לקוח של המשיבה, אשר המשיבה התקשרה עמו בהסכם לתקופה קצובה ואשר בחלוף התקופה הקצובה גבתה ממנו מחיר גבוה יותר עבור השירותים המסופקים לו על פי ההסכם, וזאת מבלי שקיבל על כך הודעה מראש ובכתב, וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה".

 

קדם משפט נקבע לחודש נובמבר.  

x