$
חדשות התקשורת

המחוזי ת"א: חברות התקשורת רשאיות להפלות במחיר בין לקוחות

השופטת מיכל אגמון גונן דחתה 10 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד חברות הסלולר, האינטרנט, הכבלים והלווין: "אין הצדקה עניינית לכך שמשרד התקשורת יאסור על חברות האינטרנט והסלולר לבצע אבחנת מחירים"

אביאור אבו 10:0809.12.19

אפליית מחירים לטובת לקוחות מתמקחים ולקוחות חדשים היא רצויה ותורמת לתחרות – כך קבע היום (ב') בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לשיטה הנהוגה בחברות התקשורת. השופטת, ד"ר מיכל אגמון גונן, דחתה בכך עשר בקשות שונות לאישור תובענות ייצוגיות נגד חברות הסלולר, האינטרנט, הכבלים והלוויין - סלקום, פלאפון (שתי תובענות), פרטנר, נטוויז'ן, סמייל, בזק בינלאומי, HOT ו-yes (שתי תובענות).

 

 

 

התובעים טענו כי כל החברות הנתבעות נותנות תעריף מוזל ללקוחות מתמקחים המאיימים להתנתק משירותי החברה וכן ללקוחות חדשים, וכי הדבר מהווה אפליית מחירים פסולה, על פי תנאי הרישיון של החברות, מכוחן הן פועלות. עוד נטען, כי הרישיון מחייב אותן לספק את השירותים ללא אפליה ובתנאים שוויוניים, ובכלל זה בתעריף אחיד לפי "סוג המנויים" שאליו שייך הלקוח.

 

אפשר להפלות מחיר בין לקוחות אפשר להפלות מחיר בין לקוחות צילום: שאטרסטוק

 

החברות מצידן טענו כי הן עונות על תנאי הרישיון, וכי מתן הנחות ללקוחות מתמקחים וללקוחות חדשים עונה על הגדרת סוג מנויים, ובנוסף מעודד את התחרות ומוזיל את המחירים לכלל הצרכנים בשוק הטלקום.

 

במסגרת ההליך הוגשו לבית המשפט עמדות הרגולטורים, לעניין פרשנות הוראות הרישיונות. עמדת משרד התקשורת היתה כי אכן מדובר בהפרת הרישיון וכי מדובר באפליית מחירים אסורה. מנגד, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, בהתבסס על עמדת הרשות לתחרות וארגוני צרכנים, היתה בדעה כי אין מדובר בהפרת הרישיון, וכי מתן הטבות ללקוחות מתמקחים וללקוחות חדשים מועילה לתחרות בשוק, ומביאה להוזלת השירותים לכלל הצרכנים.

 

השופטת אגמון גונן בחנה את הרישיונות השונים וקבעה כי מדובר ברישיונות דומים, ועל כן יש חשיבות לתת פרשנות אחידה לכל הרישיונות, ואין לקבל מצב בו הרגולטור מדבר בשני קולות: "הנה כי כן, הן על פי הגיונם של דברים והן על פי תכליתם, יש ליתן להוראות הרישיונות פרשנות זהה, וזאת חרף ההבדלים הניסוחיים הקלים הקיימים ביניהם. אף על פי כן, כאמור, ניתנו פרשנויות הפוכות וסותרות ע"י משרד התקשורת וע"י מועצת הכבלים והלוויין. סבורני כי מצב זה של פרשנויות סותרות של הרישיונות שניתנו לחברות השונות אינו יכול לעמוד".

 

השופטת אגמון גונן הוסיפה ואמרה: "בשנים האחרונות מציעים מפעילי התקשורת השונים תכניות משולבות של טלפון, שירותי אינטרנט ושירותי טלוויזיה רב ערוצית. בנסיבות אלה אין להטיל חובות שונות על החברות ביחס לשירותים השונים, שבבסיסם איסור על הפלייה והגברת התחרות. לא ניתן להצביע במצב זה על כל הצדקה עניינית לכך שמשרד התקשורת יאסור על חברות האינטרנט והסלולר לבצע אבחנת מחירים, שהתירה מועצת הכבלים והלווין כי תבוצע ע"י חברות הטלוויזיה הרב ערוצית".

 

לבסוף בחרה השופטת לאמץ את עמדת מועצת הכבלים והלוויין. השופטת קבעה, כי עמדת משרד התקשורת נקבעה ללא הליך תקין, ללא היוועצות ברשות לתחרות, והמשרד אף הביע עמדות שונות במועדים שונים ועל ידי גורמים שונים במשרד. כך, עמדת המשרד לפיה מדובר בהפרת הרישיון מנוגדת למכתבו של מנכ"ל משרד התקשורת דאז, שלמה פילבר, שעמד על כך כי הנושא אינו ברור וכי יש לבחון את השאלה, בין היתר לאור העובדה שכיום מוצעים שירותים משולבים, ויש חברות רבות בתחום, וכן כתב כי יש לפעול להאחדת המונחים והמדיניות בנוגע לכלל השירותים.

 

לאור זאת, נדחו כח הבקשות לאישור התובענות הייצוגיות. השופטת אגמון גונן נמנעה מפסיקת הוצאות כנגד המבקשים, לאור חשיבות הנושא שהעלו, ובעיקר כיוון שהעמדות השונות של משרד התקשורת אכן יצרו בלבלול באשר לאסור ולמותר בנוגע לאפליית מחירים.

 

את פרטנר ייצגו עורכי הדין ירון רייטר ואריאלה אבלוב ממשרד AYR - עמר רייטר ז׳אן שוכטוביץ ושות׳.

 

את Yes ייצגו עורכי הדין גיורא ארדינסט, הדס בקל, גיל לבקוביץ, אלמוג בראון ודר רג'ואן ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'.

x