תגיות קשורות

כלל ביטוח

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ היא קבוצת הביטוח, פנסיה והפיננסים הגדולה בישראל. ניירות ערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לקבוצה נתח שוק של כ-24% משוק הביטוח בישראל והיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומד על 75 מיליארד שקלים.
מקור: ויקיפדיה