מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
43,430.0
0.9%370
3,940.0
-2.7%-110
67,770.0
-0.9%-630
2,039.0
-2.0%-41
19,100.0
-0.9%-180