מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
74,920.0
-2.0%-1,490
39,720.0
-2.4%-990
2,993.0
-3.9%-121
1,795.0
-0.4%-7
1,493.0
-0.5%-7