מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
88,290.0
0.9%800
4,100.0
1.4%55
2,399.0
0.4%9
2,097.0
0.5%10
20,360.0
0.3%50