מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
48,800.0
-0.5%-250
3,444.0
-4%-146
2,720.0
-0.4%-11
2,412.0
-0.1%-3
26,700.0
-0.8%-210