$
בורסת ת"א

דליה אנרגיה בדרך לבורסה: מתכננת הנפקה לפי שווי של 5 מיליארד שקל

בין בעלי המניות העיקריים המחזיקים באחת מתחנות הכוח הגדולות בישראל - משקי הקיבוצים (40.7%) וקרן תשתיות ישראל (20%); בחודש שעבר ביצעה החברה גיוס סדרת אג"ח בהיקף של 1.15 מיליארד שקל, שנסחרות בין המוסדיים; עם השלמת הנפקת המניות יוכל גם הציבור לסחור באג"ח

חזי שטרנליכט 17:3719.02.21

חברת דליה אנרגיה המחזיקה בתחנת הכוח הפרטית שהינה אחת מהגדולות בארץ (ליד כפר מנחם שבשפלה), האחראית בפועל ל-8.4% מסך ייצור החשמל במשק, בדרך לבורסה. דליה הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לרשות לני"ע היום (ו') ובכוונתה להנפיק 17% מאחזקותיה באמצעות הצעת מכר יחד עם הנפקה של מניות, לפי שווי של 5 מיליארד שקל (לפני הכסף).

 

בין בעלי המניות העיקריים של דליה אנרגיה נמצאים משקי הקיבוצים (40.7%) וקרן תשתיות ישראל (20%). בחודש שעבר ביצעה החברה גיוס ענק של סדרת אג"ח בהיקף של 1.15 מיליארד שקל, דרך מערכת "רצף מוסדיים".

 

 

אג"ח הוב שהנפיקה דליה עבור המוסדיים יונגשו גם לציבור עם הנפקת המניות אג"ח הוב שהנפיקה דליה עבור המוסדיים יונגשו גם לציבור עם הנפקת המניות צילום: בלומברג

 

כספי הגיוס ישמשו את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין (הלוואות שניתנות מעל חוב בכיר ללא ביטחונות) ושטרי ההון שגוייסו עם תחילת הקמת התחנה בשנת 2012. מהלך זה צפוי להביא לחיסכון בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים של החברה.

 

עם השלמת הנפקת המניות, אגרות החוב יירשמו ברשימה הראשית של הבורסה והציבור הרחב יוכל לסחור בהן. אגרות החוב הללו, שנסחרות כאמור בין המוסדיים, חתמו ביום חמישי בתשואה של 1.01% ובמח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.86 שנים.

 

לדליה אנרגיה יש תוכניות התרחבות, כשבין היתר היא בוחנת הגשת מועמדות להשתתפות במכרז של חברת החשמל לרכישת תחנת הכח חגית. כמו כן, היא מתכננת להתרחב לתחום אגירת האנרגיה ואנרגיה מתחדשת. לשם כך היא נמצאת בשלבים מתקדמים לבחירת ספק להקמה של מתקן אגירה בהיקף של 16MW.

 

לדליה יש גם תכנית תשתית לאומית מאושרת המאפשרת את הרחבת תחנת הכח הקיימת. בכוונת החברה להשתתף במכרזי החשב הכללי ורשות החשמל על מנת להקים מתקן נוסף בצמוד לתחנה הקיימת.

 

לחברה היקף הכנסות שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 בכ-1.21 מיליארד שקל, ירידה של 8.6% ביחס לתקופה המקבילה שנה קודם לכן.

 

הרווח מהפעלת תחנת הכח נשחק ב-3.8% והסתכם ב-223 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 80.79 מיליון שקל, עלייה של 10.6% ביחס לתקופה המקבילה.

x