$
בארץ

נחשף בכלכליסט

המדינה רוכשת את זיכיון הפעלת הרכבת הקלה בירושלים ב-1.62 מיליארד שקל

רכישת הפרויקט מביאה לסיומה תקופה של מעל 8 שנים שבהן הפעילה סיטיפס את הרכבת הקלה. אשטרום מחזיקה ב-50% מחברת סיטיפס, קרן תשתיות ישראל ב-30% והראל ב-20%

עמרי מילמן 16:1212.02.20

משרד האוצר הודיע היום (ד') על הסכם עם חברת סיטיפס לרכישת הקו האדום של הרכבת הקלה חזרה על ידי המדינה, כפי שנחשף הבוקר ב"כלכליסט".

 

 

 

ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למשרדי האוצר, התחבורה ועיריית ירושלים ובשיתוף צוות תוכנית אב לתחבורה, בראשו עומד סגן החשב הכללי נחמיה קינד, חתמה היום על ההסכם, זאת במטרה להעביר את הזיכיון לזוכה במכרז רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים - רשת ה-JNET, כפי שהוגדר במסמכי המכרז.

 

 

רכישת הפרויקט מביאה לסיומה תקופה של מעל 8 שנים שבהן הפעילה סיטיפס את הרכבת הקלה בירושלים והסיעה מידי יום כ-170 אלף נוסעים. במסגרת ההסכם תקבל החברה 1.62 מיליארד שקל.

 

המדינה תשלם לסיטיפס 1.62 מיליארד שקל

 

קבוצת אשטרום דיווחה היום לבורסה כי במסגרת הרכישה חזרה של זכיון הרכבת הקלה בירושלים על ידי המדינה, תשלם המדינה לסיטיפס 1.62 מיליארד שקל (אחרי מס) בתוספת מע"מ. אבני הדרך שסוכמו: בינואר 2021 (בכפוף לאישור תקציב המדינה והודעת ה-Buyback ולא יאחור ממועד ה-Buyback) סכום של 200 מיליון שקל, במועד ה-Buyback  סכום של 600 מיליון שקל והיתרה תשלום לאחר 9 חודשים.

 

11% ממניות החברה נרכשו ב-2016 מתש"י על ידי קרנות ההשתלמות של המורים והגננות בכ-70 מיליון שקל. עד היום התקבלו 19 מיליון ששקל דיבידנדים. וכיום כאמור, צפויים לקבל עוד כ- 180 מיליון שקל על ההשקעה. כלומר סך של כ- 200 מיליון שקל על ההשקעה. את הקרנות מנהל פסח לנדסברג.

מימין: מנכ"ל אשטרום גיל גירון והיו"ר רמי נוסבאום מימין: מנכ"ל אשטרום גיל גירון והיו"ר רמי נוסבאום צילום: ישראל הדרי

 

אשטרום מחזיקה 50% מחברת סיטיפס (29% אשטרום הקבוצה ו-21% אשטרום נכסים שהיא חברת בת), כאשר קרן תשתיות ישראל מחזיקה 30% והראל ביטוח 20%.

 

 

אשטרום תכניס מכל העיסקה בסביבות ה-645 מיליון שקל (לא כולל החלק של אשטרום נכסים שהוא בסביבות ה- 260 יליון שקל נוספים מכל העסקה), כאשר חלק הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הוא כ-430 מיליון שקל. חברת הבת אשטרום נכסים צפויה לרשום בעקבות ההסכם רווח נקי של 200 מיליון שקל.

 

במשרד האוצר ציינו כי "רכישת הקו חזרה לידי המדינה תעשה בהתאם להסכם הזיכיון שנחתם בין המדינה לבין סיטיפס בשנת 2004, כשהסכם שנחתם היום נועד להביא להסדרת כל הנושאים הפתוחים בין הצדדים וכך להביא להעברה חלקה ככל הניתן של הקו וצמצום הפגיעה בשירות לציבור למינימום האפשרי".

 

חברת הראל מסרה כי היא רואה בהשקעתה הישירה בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים ובכוונת רכישת הקו חזרה לידי המדינה, בהתאם להסכם הזיכיון שנחתם בין המדינה לבין סיטיפס ב-2004 - כהשקעה מוצלחת מאוד. לפי החברה, ההשקעה עמדה עבור עמיתי הקרן  על 25 מיליון שקל, השקעה זו הניבה הכנסות שוטפות של 46 מיליון שקל וחלקה של הראל מהמכירת הזיכיון צפוי לעמוד על כ-280 מיליון שקל.

 

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: "עסקת רכישת הקו האדום חזרה לידי המדינה היא חלק אינטגרלי מפרויקט ה-JNET, וחתימת ההסכם לגביה בשלב כה מוקדם, בייחוד בהתחשב בכך שזו הפעם הראשונה שעסקה מסוג זה מבוצעת בישראל, מסמנת את מחויבותה של המדינה לפרויקט ולשירות לציבור. ברצוני להודות לסיטיפס על הקמת קו הרכבת הקלה הראשון בישראל, והפעלתו במשך 8 השנים האחרונות"

 

מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר-אייל: "חתימה על ההסכם על רכישת הקו האדום על ידי המדינה, תאפשר למשרד התחבורה לשפר את השירות למשתמשי הקו הקיים, ובנוסף לקדם באופן מהיר יותר את הארכות ושלוחות הקו האדום ותוספת הקו החדש לרשת. כיום מבצעת הרכבת הקלה כ-300 נסיעות יומיות, ומסיעה כ-170 אלף נוסעים ביממה, המהווים כרבע מכלל הנסיעה בתחבורה הציבורית בירושלים".

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים: "אנו שמחים על חתימת ההסכם עם מדינת ישראל ועל שיתוף הפעולה לאורך 8 שנות ההפעלה של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. אנו גאים, כי פרויקט זה משרת כיום בהצלחה רבה למעלה מ-170 אלף נוסעים ביום, והפך לפרויקט תחבורה מוביל במדינת ישראל. קבוצת אשטרום רואה בפעילותה בתחום הזכיינות את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים שלה לשנים הבאות, ובכוונתנו להמשיך ולהשתתף במכרזים של המדינה להקמת פרויקטי תשתיות לאומיים שונים, התואמים את מגוון ההתמחויות המקצועיות הקיים בקבוצה".

 

11% ממניות החברה נרכשו ב-2016 מתש"י על ידי קרנות ההשתלמות של המורים והגננות בכ-70 מיליון שקל. עד היום התקבלו 19 מיליון ששקל דיבידנדים. וכיום כאמור, צפויים לקבל עוד כ- 180 מיליון שקל על ההשקעה. כלומר סך של כ- 200 מיליון שקל על ההשקעה. את הקרנות מנהל פסח לנדסברג.

x