$
משפטיפ

האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

להסכם גירושין מאפיין ייחודי, המפריד אותו מיתר החוזים: הוא מצריך את אישורו של בית המשפט ורק לאחר שקיבל תוקף של פסק דין, הוא יהיה תקף ומחייב

בשיתוף משפטיפ - עו"ד אמיר זבולון 10:2131.03.16

רבים מהזוגות הפונים להליך גירושין, מקבלים החלטה לערוך הסכם גירושין, במסגרתו יגיעו בני הזוג להסכמות בנושאים השונים ויימנעו מניהול ההליך בערכאות. ומה בדבר ביטול הסכם גירושין? אמנם, הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר ועניין, אולם יש לו מאפיין מיוחד, שהופך את סוגיית ביטול ההסכם למורכבת יותר, כפי שיוסבר בהרחבה במאמר זה.

 

הסכם גירושין – מהו בעצם?

 

טרם נדון בסוגייה של ביטול הסכם גירושין, יש להבין מהו הסכם זה. ההחלטה להתגרש מעלה את הצורך להסדיר נושאים שונים הנוגעים לפרידה, כגון משמורת ילדים, חלוקת רכוש ומזונות. בני זוג המבקשים לנהל את הליך הגירושין בהסכמה ולא במאבק משפטי, מגיעים להסכמה בכל עניין העומד על הפרק ומעגנים את כל ההסכמות שהושגו במסגרת הסכם גירושין.

 

ניהול הליך הגירושין באופן הזה מיטיב מאוד עם הצדדים. ראשית, בני הזוג חוסכים זמן יקר ועלויות, היות שהם אינם נדרשים להגיש תביעות שונות לבית המשפט. שנית, ניהול ההליך בהסכמה, בשונה מניהול הגירושין בערכאות, אינו מסלים את המשבר הרגשי שחווים בני הזוג בעקבות הפרידה. לעיתים קרובות ההפך הוא הנכון וניהול משא ומתן לקראת חתימה על הסכם גירושין, מרכך את הכעס, מסייע לבני הזוג להתמודד עם הפרידה ולהמשיך לתפקד כהורים לילדיהם.

 

הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר ועניין. הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר ועניין. צילום: bigstock

 

ביטול הסכם גירושין

 

הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר ועניין ודיני החוזים חלים עליו באופן מלא. אולם, להסכם זה מאפיין ייחודי, המפריד אותו מיתר החוזים: הסכם גירושין מצריך את אישורו של בית המשפט ורק לאחר שקיבל תוקף של פסק דין, הוא יהיה תקף ומחייב. זאת בשונה מחוזה רגיל, שיהיה תקף ומחייב עם חתימת הצדדים עליו. למאפיין ייחוד זה, ישנה השלכה ישירה על הסוגייה של ביטול הסכם גירושין. בעוד שחוזה רגיל ניתן לביטול עם הוכחת קיומה של אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים, הרי שבמקרה של ביטול הסכם גירושין, יש צורך בהצדקה נוספת. נוכל לקרוא לה הצדקה דיונית לביטולו של הסכם, זאת משום מעמדו המיוחד של ההסכם, שקיבל תוקף של פסק דין.

 

במה דברים אמורים? בתי המשפט רואים בהסכם גירושין כסוג של הסכם פשרה. פירושו של דבר הוא כי בעיני בית המשפט, משחתמו בני הזוג על הסכם גירושין, הביעו את רצונם להביא את הסכסוך ביניהם לסיומו. על כן, לא בנקל ניתן יהיה לבטל הסכם שכזה. בנוסף לזאת, היות שבית המשפט דן בהסכם ונתן את אישורו לו, הרי שפתיחת הדיון מחדש פוגעת באינטרס של סופיות הדיון ופגיעה באינטרס זה, תיעשה רק במקרים בהם יש הצדקה אמיתית לכך.

 

פגם בהסכם או בהליך האישור

 

אנו למדים כי בתי המשפט אינם נעתרים בקלות לתביעה של ביטול הסכם גירושין, אולם, אין פירוש הדבר כי לא ניתן לבטל הסכם זה בשום מקרה. הלכה למעשה, ביטול הסכם גירושין יתאפשר אם המבקש הוכיח כי נפל פגם בהסכם עצמו (למשל עקב הטעייה), או אם נפל פגם בהליך אישור ההסכם בבית המשפט. יש להדגיש, כי נטל ההוכחה על כתפי המבקש הוא כבד יותר, לאור המשמעות הדיונית של ביטול הסכם גירושין, כפי שפורט לעיל.

 

עו"ד אמיר זבולון עוסק בתחום דיני המשפחה והירושה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x