$
חדשות נדל"ן

קנס בסך 1.7 מיליון שקל הוטל על מארגנות קבוצת רכישה ביהוד

משרד השיכון הטיל קנס על קבוצת גולדשטיין יזמות ונועם מרכזים מסחריים, שארגנו קבוצת רכישה, להקמת הפרויקט המסחרי "סקיי סנטר". הממונה על חוק המכר מצא כי למארגנות היו מאפיינים יזמיים, ולמרות זאת לא העניקו בטוחות לרוכשי המשרדים ובכך עברו על חוק המכר

שלומית צור 12:3106.01.21

הממונה על חוק המכר במשרד השיכון עמית גריידי ממשיך לפעול כנגד שחקנים בשוק הנדל"ן, שמתנהלים כיזמים בכסות של מארגני קבוצות רכישה, ומתחמקים מהחובה לעמוד בחוק המכר. בתום הליך מינהלי שניהל הממונה כנגד מארגנות קבוצת הרכישה "סקיי סנטר" ביהוד, נמצא כי התנהלותן כללה מאפיינים יזמיים רבים, ובהתאם לכך, נקבע כי הפרו את חוק המכר והוטל עליהם עיצום כספי בסך 1.7 מיליון שקל.

 

 

עמית גריידי עמית גריידי

 

 

עמדת הממונה, אשר אמון על אכיפת חוק המכר ובחן בשנים האחרונות את התנהלותם של מארגני קבוצות רכישה בכמה פרויקטים, היא כי לא כל פרויקט אשר מציג עצמו כקבוצת רכישה, הוא אכן כזה. בעוד מארגני קבוצות רכישה לא כפופים להוראות החוק שבא להגן על כספי הרוכשים, יזמים מחויבים לעמוד בהוראות החוק. הממונה מצא כי חלק ממארגני קבוצות הרכישה מתנהלים בפועל כיזמים, ולמרות זאת פוטרים עצמם מלעמוד בהוראות חוק המכר. הממונה מבהיר כי המבחן לעניין זה הוא לא אופן הצגת הקבוצה כפי שהמארגנים מציגים, אלא מערכת היחסים המשפטית בין הצדדים בפרויקט, וההסכמים שנחתמים ביניהם. בהתאם לכך, ישנם מקרים שבהם מארגן של קבוצת רכישה ייחשב כיזם המוכר דירות, ובמקרה זה חוק המכר יחול עליו. כדי לבחון האם הגורם המארגן הוא אכן מארגן או יזם, נבדקת בין היתר מידת שליטתו של המארגן בפרויקט אל מול חברי הקבוצה, שבאה לידי ביטוי גם בהסכמים שבבסיס הפרויקט, ואינה מצויה בידי חברי הקבוצה.

 

בספטמבר 2020 פתח הממונה בהליך מינהלי מול החברות קבוצת גולדשטיין יזמות ונכסים ונועם מרכזים מסחריים. ההליך נפתח לאחר שעלה חשד כי החברות הפרו את חוק המכר בכך שגבו כספים מרוכשי משרדים מבלי לספק להם בטוחות חוק מכר.

 

ההליך המינהלי ערך כארבעה חודשים והסתיים בתחילת ינואר. באגף חוק המכר מציינים כי תוצאות ההליך המינהלי העלו כי החברות פעלו כמארגנות קבוצת רכישה, והחשד התמקד במאפיינים היזמיים שלהן בפרויקט. בנוסף, נמצא כי במערך ההסכמים הכולל מול הרוכשים נקבע כי המארגנות יהיו הגורם היחיד בנציגות הקבוצה וכל הסמכויות הרלבנטיות לקידום הפרויקט ניתנו להן. כך, לדוגמה, חתמו החברות על הסכם קבלן מבצע, קבעו את גורמי המקצוע המלווים ואף קבעו מחיר מקסימום לחברי קבוצת הרוכשים.

 

במשרד השיכון מציינים כי במסגרת ההליך המינהלי נעשו ניסיונות לתקן את הפרות החוק אך החברות לא עמדו בכך. לכן, ובהתאם לממצאים, הוחלט במשרד השיכון להטיל על החברות עיצום כספי בסך 1.7 מיליון שקל בגין הפרת חוק המכר.

x