$
חדשות נדל"ן

יד אליהו: עיריית ת"א תובעת עשרות דיירים על הרחבת דירות בלתי חוקית

בתביעות שהוגשו נגד חוכרים בבנייני רכבת ברחובות ווג'ווד ופטרסון, בהם מקודמת תוכנית פינוי בינוי, נטען כי החוכרים בקומות הקרקע והגג הרחיבו את דירותיהם בניגוד לדין. החוכרים טוענים מנגד כי העירייה "נזכרה" בטענות על ההרחבות שכבר התיישנו, במטרה לכפות עליהם לחתום על הסכם פינוי בינוי

שלומית צור 15:2020.12.20

הרחבות בלתי חוקיות של עשרות דירות ביד אליהו מסכלות פרויקטים של התחדשות עירונית: במהלך השנה האחרונה, הגישה החברה העירונית עזרה וביצרון שחוכרת קרקעות מעיריית תל אביב בשכונה, עשרות תביעות נגד חוכרים המחזיקים בדירות בבניינים ישנים בשכונה בגין בנייה בלתי חוקית.

 

 

 

בין הנתבעים, חוכרים המחזיקים בדירות בקומות הקרקע והקומות העליונות בבנייני רכבת ברחובות ווג'ווד ופטרסון, בו מקודם פרויקט פינוי בינוי על ידי חברות שיכון ובינוי והחברה להתחדשות אורבנית. זאת בטענה כי ביצעו הרחבות לא חוקיות בחצרות, ובקומות הגג. בתביעות דורשת החברה מהחוכרים להשיב את הדירות למצבן המקורי.

פינוי בינוי תקוע ביד אליהו תל אביב פינוי בינוי תקוע ביד אליהו תל אביב צילום: עמי

 

לטענת חוכרים במתחם, על הסכמה לביצוע הפרויקט חתמו מרבית החוכרים אך טרם הגיעו לרוב של 80%, בעוד מיעוט החוכרים שטרם חתמו על הסכמה לביצוע הפרויקט, מסרבים לחתום על ההסכם בשל ההרחבות שביצעו וטענותיהם לתמורות מוגדלות המגיעות להם. מחלוקת שמסכלת למעשה את מימוש הפרויקט במתחם. מנגד טוענים הנתבעים כי במשך שנים העלימה העירייה עין מהבינוי במקום, ולמרות שלא הזכירה בתביעות את העובדה שבמקום מקודם פרויקט פינוי, הרי שמטרתה האמיתית היא להפעיל לחץ על הנתבעים לחתום על הסכמתם לביצוע הפרויקט.

 

באחד מכתבי התביעה שהגישה עזרה וביצרון לבית משפט השלום בתל אביב נגד חוכרים במתחם, שהוגש נגד חוכרת דירה בקומת קרקע ברחוב פטרסון, נטען כי חברי נציגות הבית המשותף פנו לחברה והודיעו לה כי החוכרת השתלטה על שטח מהרכוש המשותף בבניין, פלשה לחצר הבניין וביצעה בו תוספות בנייה בלתי חוקיות, וזאת ללא הסכמתה של עזרה וביצרון ובניגוד לחוזה החכירה.

 

מהלך שמטרתו להפעיל לחץ על חוכרי הדירות

 

לטענת עזרה וביצרון, שטח הפלישה ותוספות הבנייה שהוקמו אינם מהווים חלק מהדירה והוקמו ללא הסמכתה או אישורה תוך שהנתבעת מנכסת לעצמה את שטחי הבית המשותף אשר נועדו לשמש את כל דיירי הבניין. על כן דורשת החברה כי בהתאם לחוזה החכירה שעליו חתומה הנתבעת, עליה להרוס את תוספות הבנייה ולהשיב את המצב לקדמותו, קרי, להשיב את הדירה למצבה נכון ליום החכרתה. עוד טוענת עזרה וביצרון כי תוספת הבנייה מהווה פלישה לשטח ציבורי, וזאת מבלי ששולמו דמי שימוש ראויים בגין השימוש בשטח הפלישה, תשלום לו עזרה וביצרון זכאית.

 

הנתבעים, דחו את טענות, ובכתבי ההגנה נטען כי "הולדתה של התביעה בחטא", מאחר והיא מוגשת כחלק ממהלך שמטרתו להפעיל לחץ על חוכרי הדירות לחתום על הסכם פינוי בינוי עם החברות היזמיות, עמן יש לחוכרים מחלוקת בנוגע לתמורות המגיעות להם. עוד טוענים הנתבעים כי הם מחזיקים בדירות שנים ארוכות, הרבה מעבר ל-7 שנים ועל כן עילת התביעה בנוגע להפרת הסכם החכירה - התיישנה, ויש לדחותה בשל שתיקת החברה על פני השנים. "שתיקה שיש לראות בה הסכמה לבנייה ולשימוש שנעשה בה". עוד טוענים הנתבעים כי במהלך השנים, על דרך של הסכמה פנימית בין החוכרים עצמם, הם חילקו ביניהם את החזקה בשטחים המשותפים והנתבעים הם שנשאו לאורך השנים בעבודות התחזוקה השיפוץ והתיקונים בדירות.

 

בכתב הגנה נוסף המתייחס לתביעה כנגד חוכרת בדירה בקומה עליונה ברחוב ווג'ווד בו טוענת עזרה וביצרון כי בוצעה הרחבה ללא היתר, טוענת החוכרת כי המניע האמיתי של החברה בתביעה שאינו אכיפת ההרחבות שבוצעו, אלא רצונה של עיריית תל אביב כי במקום תתבצע התחדשות עירונית וכניעה של החוכרים במחלוקת מול היזם לגבי התמורות המגיעות להם. לטענת החוכרת, ראיה לכך ניתן לראות בהסכמי פשרה שנחתמו במסגרת התביעות שהוגשו בין עזרה וביצרון לבין חלק מנתבעים, כי הנתבעים מצהירים שאין להם כל זכויות בשטח הפלישה ובתוספות הבנייה, ועזרה וביצרון לא תדרוש את סילוק ופינוי הפלישה היות והמתחם מצוי בתהליכי התחדשות עירונית.

 

מעיריית תל אביב נמסר: "הנושא נמצא בהליך משפטי, כך שלא נוכל להתייחס מעבר לכך".

x