$
חדשות נדל"ן

בלעדי לכלכליסט

עיריית בת ים משהה את ההגבלות על תמ"א 38

היזמים בבת ים הגישו עתירה נגד ההחלטה לצמצם זכויות בנייה במיזמים שכבר הגישו בקשה להיתרי בנייה, ובתגובה העירייה דחתה את המדיניות המגבילה באופן שתחול רק על בקשות שיוגשו החל מ־1 בינואר 2021

שלומית צור 07:5610.12.20

עיריית בת ים לוקחת צעד אחורה: משהה את מדיניות ההגבלות על תמ”א 38. ביולי הודיעה העירייה כי היא מאמצת מדיניות שמפחיתה לאלתר היתכנות כלכלית לפרויקטים של תמ"א 38, גם כאלה שכבר הגישו בקשות להיתר. אלא שבעקבות עתירה שהגישו יזמים נגד ההחלטה, הודיעה כעת העירייה כי המדיניות החדשה תחול רק על פרויקטים שבקשות להיתרים עבורם יוגשו לה החל מינואר 2021.

 

 

 

באוקטובר עתר ארגון היזמים בת ים, המאגד עשרות יזמים הפועלים בעיר, לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר, בדרישה שיורה על ביטולו של מסמך מדיניות שאושר על ידי הוועדה המקומית בחודש יולי, שלטענת היזמים צפוי לחסל כמעט לחלוטין כל אפשרות ריאלית להמשיך ולקדם פרויקטים מסוג תמ"א 38 ברחבי העיר במסלול חיזוק. לטענת העותרים, מסמך המדיניות אושר שלא כחוק על ידי הוועדה, והוא כולל שורה של סעיפים לא חוקיים העומדים בסתירה לשורה של תוכניות מאושרות.

 

בניין שצפוי לתמ”א 38 בבת ים. המדיניות החדשה מפחיתה כדאיות כלכלית ליזמים בניין שצפוי לתמ”א 38 בבת ים. המדיניות החדשה מפחיתה כדאיות כלכלית ליזמים צילום: אוראל כהן

 

ב־2 ביולי החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים לאשר מדיניות חדשה שמצמצמת מאוד את הכדאיות הכלכלית של מיזמי תמ”א 38. בין היתר נקבע במסמך מדיניות שאישרה הוועדה המקומית כי זכויות הבנייה שיינתנו יהיו רק על פי תמ"א 38, ללא תוספת זכויות בנייה קודמות שאושרו לבניינים. אף שמסמך המדיניות אושר ביולי, החליטה הוועדה להחיל את המדיניות החדשה באופן רטרואקטיבי על בקשות שהוגשו כבר מ־1 בינואר 2020.

 

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד מיכה גדרון, נטען כי מסמך המדיניות הכניס שינויים דרמטיים באפשרות מימוש תמ"א 38 בבת ים, והוא אושר בחופזה ובלי שהוצג כלל בפני חברי ועדת התכנון והבנייה קודם לישיבה. עוד נטען בעתירה כי חלק ניכר מסעיפי נייר המדיניות החדש אינם חוקיים מפני שהם מבקשים לבטל תוכניות תקפות, שאושרו בשנים 2017-2013 במטרה לאפשר ולעודד מימוש פרויקטים של תמ"א 38. אותן תוכניות הוסיפו זכויות בנייה על בסיס בדיקה כלכלית אשר בדקה את ערכי הקרקע באזורים השונים בעיר. זכויות אלה בוטלו על ידי מסמך המדיניות שאושר ביולי.

 

עו”ד מיכה גדרון, מייצג את העותרים. “שינויים מהותיים במשטר התכנוני, ללא כל דיון ציבורי“ עו”ד מיכה גדרון, מייצג את העותרים. “שינויים מהותיים במשטר התכנוני, ללא כל דיון ציבורי“ צילום: בני אדם

 

בהודעה עדכון דחופה ששיגרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעקבות עתירת היזמים נגדה, הודיעה הוועדה כי המדיניות החדשה תחול על בקשות להיתר שיוגשו רק החל מ־1 בינואר 2021. החלטה זו, טוענת הוועדה, מייתרת את מרבית הטענות בעתירה, שלפיהן אין לשנות מדיניות לגבי בקשות להיתרים שהוגשו לפני שפורסמה המדיניות החדשה ושהסתמכו על מדיניות קיימת.

 

"ההחלטה המעודכנת היא פרי ניסיון להביא לשקיפות מרבית את הקווים המנחים להפעלת שיקול דעתה של הוועדה המקומית במסגרת דיון בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 שכלל אינן זכויות מוקנות", ציינה הוועדה המקומית בהודעה לבית המשפט. "זאת לאחר בחינה ושקילה של הניסיון המצטבר מטיפול בבקשות לפי תמ"א 38 בשנים האחרונות, ותוך כדי איזון בין צורכי התכנון העירוניים לבין שימוש מתאים בתמריצים שיאפשרו מימוש פרויקטים מכוח תמ"א 38". הוועדה המקומית ביקשה מבית המשפט לבחון את העתירה לאור מצב הדברים החדש. דיון בעתירה אמור להתקיים ב־23 לחודש.

 

עו"ד מיכה גדרון, המייצג את העותרים: "אנו שמחים על כך שהוועדה המקומית ביטלה את ההחלה הרטרואקטיבית של התוכנית, אך איננו מסתפקים בהעברת תאריך החלת המדיניות לתחילת השנה הבאה. נבקש מבית המשפט לקבוע כי הוועדה המקומית תוכל להחיל רק מסמכי מדיניות שמופיעים בתיק המידע שיצא לפרויקט. הדבר יעניק ודאות תכנונית וימנע הפתעות מהיזמים והקבלנים במהלך קידום היתרי בנייה.

 

"הוועדות המקומיות מרבות לאחרונה לאשר מסמכי מדיניות, ובמיוחד בתחום ההתחדשות העירונית והתמ"א. מסמכים אלה מכניסים במקרים רבים שינויים מהותיים במשטר התכנוני הקיים, ללא כל דיון ציבורי ושיתוף של מי שעלול להיפגע מאותה מדיניות. כך במקרה הנדון הוועדה המקומית אישרה מדיניות חדשה בתחום מימוש זכויות תמ"א בבת ים שמבטלת במחי יד עשרות פרויקטים, ועוד באופן רטרואקטיבי. הגיע הזמן שמינהל התכנון יוציא הנחיות מחייבות לעניין אופן אישור מסמכי מדיניות, כדי שייעשה שימוש מושכל והוגן בכלי זה".

x