$
חדשות נדל

שוכרי דיור בר השגה בפרויקט מידטאון דורשים להיכנס בחינם לבריכה ולחדר כושר

בתביעה שהגיש זוג המתגורר בשכירות מפוקחת במגדל היוקרתי בת"א, נטען כי בניגוד להסכמי השכירות, חברת הניהול דורשת מהם תשלום נוסף עבור מתקני הבריכה וחדר הכושר; חברת הניהול של המגדל: "מדובר בתביעה חסרת בסיס"

שלומית צור 15:0622.11.20

השילוב של דיור בר השגה בתוך פרויקטים יוקרתיים מבורך, אך גם יוצר מתחים וטענות ליצירת מעמדות בין הדיירים השונים. בתביעה שהגישו לאחרונה זוג דיירים המתגוררים במגדל "מידטאון" בדרך בגין בתל אביב, בדירה השייכת לחלק הדיור בר השגה של הפרויקט, הם טוענים כי עשרות דיירי הדיור בר השגה מופלים לרעה על ידי הנהלת המגדל ביחס לשאר הדיירים במגדל.

 

 

 

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נגד אריאל נכסים - חברת הניהול של המגדל, נציגות הבית המשותף, וחברת מגוריט שמשכירה להם את הדירה במסלול השכרה ארוכת טווח, טוען הזוג כי נדרשים ממנו ומכלל דיירי הדיור המוזל תשלומים נוספים על שימוש במתקני המגדל - בריכת השחיה וחדר הכושר, וזאת בניגוד להסכמים הכתובים.

 

במגדל מידטאון 34 דירות בקומות 11-6 המוגדרות לשכירות ברת השגה, אשר נרכשו על ידי חברת מגוריט. בנובמבר 2018 שכרו התובעים דירה במגדל, לאחר הגרלה שערכה עיריית תל אביב המאפשרת לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו לשכור דירה ל-5 שנים בשכר דירה מפוקח וידוע מראש (כ-5,000 שקל בחודש עבור דירת 3 חדרים). מלבד דמי השכירות, משלמים התובעים דמי ניהול מותאמים בסך 434 שקל לחודש עבור השירותים במגדל.

 

לטענת התובעים במסגרת התחייבות הקבלן כלפי העירייה, דיירי השכירות המפוקחת ישלמו דמי ניהול שלא יעלו על סכום של 10% מדמי השכירות המשולמים בגין הדירה. כאשר התחייבות זו היתה תנאי לקבלת היתר בנייה וטופס אכלוס לפרויקט.

 

בהסכם השכירות צוין במפורש כי "השוכר מתחייב לשאת ולשלם את כל התשלומים החלים על פי הסכם הניהול. למען הסר ספק יובהר כי שירותי ספא ובריכה לא ייכללו בשירותי הניהול המסופקים למושכר והשוכר יוכל לרכוש שירותים אלה בנפרד".

 

 

מגדל מידטאון בתל אביב מגדל מידטאון בתל אביב צילום: עמית שעל

 

יחד עם זאת, לטענת התובעים, למרות המצוין בחוזה, חברת הניהול ונציגות הבניין כבר הודיעו כי הבריכה תהיה פתוחה לכל דיירי המגדל, לרבות דיירי מגוריט. זאת, לאחר שהשכילו להבין כי "מניעת הכניסה לבריכה של דיירי מגוריט מצטיירת בעיני כל צופה מהצד כהפליה פסולה היוצרת מעמדות של ממש בתוך המגדל על בסיס רקע סוציואקונומי אשר עלול להכתים את שמו של המגדל".

 

תוספת תשלום של 226 שקל בחודש

 

במשך עונת הרחצה 2020-2019 התובעים נכנסו לבריכה מבלי לשלם כל תוספת תשלום. אלא שבמהלך החודשים האחרונים, הם מציינים כי חברת הניהול החלה לדרוש מדיירי מגוריט תוספת תשלום בסך 226 שקל בחודש, על השימוש בבריכה.

 

כמו כן, ביולי 2020 נפתח חדר כושר בקומה השלישית של המגדל אשר לטענת התובעים נועד לשמש את כל דיירי המגדל בתמורה לדמי הניהול החודשיים. בטרם פתיחת חדר הכושר, הפיץ ועד הבית של המגדל הודעה לדיירים ובו דרישה לתוספת תשלום בסך 226 שקל לחודש מדיירי מגוריט על שימוש בחדר הכושר. דרישה אותה מגדירים התובעים "תנאי מפלה פסול ומנוגד לכל דין והסכם, וזאת כחלק ממגמה מתמשכת ופסולה במסגרתה נעשית הבחנה והפלייה בין המגורים בקומות 11-6 לבין שאר דיירי המגדל.  מדובר ביחס מפלה הגורם עוגמת נפש ופגיעה בזכות היסוד של התובעים ושל דיירי מגוריט לכבוד".

 

לטענת התובעים ההסכם מתייחס מפורשות ל"שירותי ספא ובריכה ככל שקיימים", ואין כל איזכור לחדר כושר. בניגוד לבריכה, הם טוענים, חדר כושר כלל לא היה בתכנון בראשית תכנון המגדל, ועל כן הסכם השכירות התייחס מפורשות ל"בריכה וספא" כפי שהיו מתוכננים באותו מתחם במגדל, ולא לחדר כושר. הפרשנות לספא, לשיטת התובעים, היא מלתחות, מתקני שיזוף וחדר טיפולים הנמצאים במתחם הבריכה. "בוודאי שלמונח 'ספא' אין כל קשר וגם לא יכול להיות קשר כלשהו לחדר כושר".

 

"הפליה אסורה בהתאם להוראות חוק"

 

לטענת התובעים, כאשר פנו לקבל הבהרה בעניין דרישת התשלום, השיב נציג החברה כי מדובר בדרישה לגיטימית המסתמכת על הוראות הסכם השכירות, וכי אין בכוונתה לסגת מהתנאי.

 

בתביעה טוענים תובעים כי תוספת התשלום הנדרשת בסך 226 שקל בחודש על שימוש בחדר הכושר, מנוגדת להסכם ולדין ואף מהווה "הפליה אסורה בהתאם להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, שירותים בכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים". על כן הם טוענים כי יש לבטל את דרישת תוספת התשלום ואף לפצותם על ההפליה בסך 50 אלף שקל כל אחד בלי הוכחת נזק, ולפרסם הודעת התנצלות המופנית לתובעים ולדיירי מגוריט.

 

"בהתנהלות פסולה זו הנתבעות מבקשות להדיר את רגלי התובעים משטחי משותפים או שירותים להם זכאים ללא הגבלה במגדל אשר כלולים בתשלום דמי הניהול כפי שנקבעו להם בהסכם השכירות בסך 434 שקל", מציינים התובעים. "הנתבעות מבקשות להבחין בין דיירים רגילים לבין דיירי מגוריט ומפרשות את תנאי השכירות באופן שגוי ובמכוון, והכל כחלק ממגמה לא ראויה ומעוותת מיסודה היוצרת באופן משפיל ופוסל 'מעמדות' בין הדיירים השונים במגדל וזאת על רקע מגורים מגורים בתוך המגדל ואף על רקע סוציואקונומי. התנהלות זו יתבקש בית המשפט לבלום ולמגר ויפה שעה אחת קודם".

 

עו"ד גלעד כצמן ממשרד GK, המייצג את נציגות הדיירים, מסר בתגובה: "מרשתי מצרה על הגשת התביעה שאין בה דבר. נציגות הדיירים מייצגת נאמנה את כל דיירי המגדל ללא כל אפליה, נהפוך הוא. שוכרי הדירות במסגרת דיור בר השגה נהנים מתשלום דמי ניהול מופחתים ובהתאם נהנים משרותי ניהול מצומצמים. הדברים מצויינים בפירוש בהסכם השכירות עליו הם חתומים. יזמי הפרויקט מימנו מכיסם תקופה מסוימת את ההפרש. מרשתי אמונה על כללי ההתנהגות במתחם ולא תנקוט במדיניות מפלה, דהיינו, כל דייר שמשלם את מלוא דמי הניהול יוכל לעשות שימוש מלא בשרותי הניהול לרבות בריכה וחדר הכושר".

 

עו"ד לורה הרשמן מרדכי ממשרד נתן מאיר המייצגת את נכסי אריאל מסרה בתגובה: "מדובר בתביעה חסרת בסיס אשר הוגשה שלא בתום לב. שוכרי הדירות במסגרת דיור בר השגה נהנים מהטבות משמעותיות בנושא דמי הניהול ולמעשה נהנים משירותים משמעותיים ללא כל תשלום, זאת בהתאם להסכמות שבין יזמי הבניין לעיריית תל אביב. הסכמים אלו קובעים גם כי מאחר ודיירים אלו משלמים דמי ניהול נמוכים מאד, אזי השירותים שיסופקו להם לא יכללו שימוש במתקני הספא והבריכה במגדל, אלא בכפוף לתשלום נוסף ולמיטב ידיעתנו נושא זה עוגן במפורש בחוזי השכירות של הדיירים. חברת הניהול פועלת בהתאם להסכמות אלו ואינה יכולה לאפשר לדיירים שימוש במתקני הספא והבריכה ללא תשלום. שוכרי הדירות בדיור בר השגה מוזמנים לעשות שימוש במתקני הספא והבריכה, אולם עליהם לשלם עבור כך כמו כל יתר דיירי המגדל, והדבר הובהר פעמים רבות".

 

ממגוריט נמסר בתגובה: "שוכרי הדירות במסגרת דיור בר השגה נהנים מהטבות מפליגות, לרבות תשלום דמי ניהול מופחתים בשיעור נמוך משמעותית, שהנו כשליש בלבד מתשלומי דמי הניהול החלים על יתר בעלי הדירות במגדל. בין ההטבות הניתנות בהתאם להסכם ההקמה שנחתם עם עיריית תל אביב, נקבע כי שוכרי הדירות בדיור בר השגה ייהנו מהנחה משמעותית בדמי הניהול. באותו הסכם עליו הדיירים חתמו, נקבע כי הם ייהנו משירותי ניהול מצומצמים יותר ולא יהיו רשאים להשתמש במתקני הספא והבריכה, אלא בכפוף לתשלום נוסף.

 

"התובעים היו מודעים לכך ואף טרחו לציין את הסעיף בכתב התביעה עצמו, כך שאין כל בסיס לטענתם. יתרה מכך, יזמי הפרויקט אף החליטו, לפנים משורת הדין לאפשר לדיירים אלו שימוש בספא ובבריכה בבניין במשך יותר משנה, ללא כל תשלום נוסף. לכל דייר במגדל, כולל שוכרי הדירות בדיור בר השגה עומדת הזכות לעשות שימוש במתקני הספא והבריכה, אולם השירות כרוך בתשלום. למרבה הצער התביעה הוגשה שלא בתום לב ובנסיבות הללו, ישנו טעם לפגם בטענות התובעים, אשר מבקשים כי ציבור דיירי המגדל יממן עבורם הלכה למעשה, שירותים אלו".

x