$
חדשות נדל"ן

עובדים במשרד המשפטים נגד השמאי הראשי: "מתנהג בבריונות"

עובדים באגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים חתומים על מכתב ארוך ומפורט המעלה טענות קשות נגד התנהלות אוהד עיני - הן בפן האישי והן בפן המקצועי. בין יתר נטען כי החלטה שקיבל לאחרונה השמאי, שלא לבצע החלטה של מועצת מקרקעי ישראל, היא "פעולה בריונית". בצד האישי נטען כלפי עיני כי הוא מתעמר בעובדי לשכתו וגרם לעזיבתם של רבים מהם

דותן לוי 13:4023.04.20

אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים אשר בימים שבשגרה נחשב לאחת מהלשכות המנומנמות שבמשרדי הממשלה, מעורר לאחרונה סערה גדולה בקרב עובדי משרד המשפטים ורשות מקרקעי ישראל. שיאה של הסערה, המתרחשת מתחת לפני השטח, הוא מכתב בן 4 עמודים שנכתב ברובו בשפה מקצועית, ועליו חתומים "עובדים מודאגים באגף שומת מקרקעין". הדרישה העיקרית שעולה מהמכתב היא כי יש לבדוק את תפקודו של השמאי הממשלתי הראשי אוהד עיני ואת תפקוד האגף, וכן את הפגיעה שלו בעובדים באגף.

 

המכתב נשלח לכל צמרת משרד המשפטים, לבכירים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וכן לאגף החקירות, לנציב שירות המדינה, למבקר המדינה, לתנועה לאיכות השלטון וליו"ר לשכת השמאים חיים מסילתי. מהמכתב עולות טענות קשות נגד התנהלותו של עיני הן בפן המקצועי והן בפן האישי. ככל הנראה מה שהניע את אותם עובדים לשלוח את המכתב היתה החלטה שקיבל עיני לאחרונה, אשר נחשפה ב"כלכליסט", במסגרתה הודיע שלא יקיים את החלטת מועצת מקרקעי ישראל בנושא "ההשגות" - מעין ערר שמוגש על שומה. זאת מאחר שלטענתו היא "פגומה מיסודה".

 

השמאי הממשלתי הראשי אוהד עיני. טענות מקצועיות ואישיות השמאי הממשלתי הראשי אוהד עיני. טענות מקצועיות ואישיות צילום: משרד המשפטים

במכתב של עובדי האגף נטען, כי תגובתו של השמאי הממשלתי להחלטת המועצה היא "פעולה בריונית, מעשה של פקיד בכיר שאינו מכיר ויודע מה סמכויותיו וגבול פעולותיו". עוד עולה ממכתב העובדים חשש כי פעולותיו של עיני יכולות לגרום לפירוק של לשכת השמאי הממשלתי ולהפיכתה לבלתי רלבנטית. בהמשך נכתב, כי בעקבות החלטתו של עיני היתה צריכה צמרת משרד המשפטים לנזוף בו על "התנהגותו הבריונית, המבישה והלא אופיינית בשירות המדינה ובמיוחד במשרד המשפטים", לשון המכתב.

 

במכתב נטען בנוסף כי לאחר החלטתו של עיני שלא לקיים את החלטת מועצת מקרקעי ישראל, הוא גייס את התקשורת לטובתו ודאג לכתבות משמיצות ופוגעניות נגד רשות מקרקעי ישראל, וכן הסיט את השמאים הפרטיים ששותפים לפעילות שבגינה התקבלה ההחלטה.

 

נזכיר כי ההחלטות שעוררו את חמתו של עיני התקבלו ב-4 למרץ והתייחסו כאמור להשגות. בהתאם להחלטה אחת, רשות מקרקעי ישראל רשאית שלא לפעול בהתאם להחלטה בהשגה שניתנה שלא בהתאם לקבוע בהוראות. על סעיף זה טען עיני במכתב שהעביר לשר המשפטים, כי המשמעות היא שכל החלטה שמתקבלת לגבי השגה היא בגדר המלצה בלבד והרשות היא זו שתחליט האם לקיימה או לא.

 

החלטה נוספת שהתקבלה במועצת מקרקעי ישראל משנה את הרכב ועדות ההשגה. לפי עיני, לא הגיוני שהרשות, זו שעל השומות שלה מוגשות השגות, תהיה צד להליך קביעת הרכב הוועדה. כאמור, בעקבות ההחלטה הפיץ עיני מכתב שנחתם באמירה, "נראה שההחלטה פגומה מיסודה ודינה ביטול. מה גם שנוכח הסתירות והקשיים שבה היא אינה ניתנת לביצוע. לכן איני רואה חובה ואף איני יכול לפעול על פיה".

 

בהתייחס לתגובתו של עיני לרשות מקרקעי ישראל טענו העובדים במכתבם, כי עוד קודם לכן עיני נהג להתערב בהחלטות בהשגות באמצעות מנהלי המחוזות ובכך פגע בשיקול הדעת של השמאי המכריע בהשגה. "במילים פשוטות התערבות פסולה של השמאי הממשלתי הראשי בביצוע ההשגות של השמאים באגף האמורים לפעול באופן עצמאי ללא התערבות זרה", לשון המכתב. המסקנה שהודגשה במכתב היא כי אגף שומת מקרקעין אינו מבצע את תפקידו בהתאם להחלטת הממשלה שנקבעו ברפורמה בשנת 1999. עוד נכתב, "השמאי הממשלתי פועל היכן שנוח לו והיכן שהוא יכול לצבור כוח והשפעה שלא קיבל מהחלטת הממשלה".

 

לגבי הטיפול בשומות רמ"י נטען, כי הטיפול בהשגות אלה נמשך זמן רב, בין שנה לשנתיים, ופוגע בלקוחות רמ"י. במכתב נטען כי מה שהניע את עיני כנגד ההחלטה של מועצת מקרקעי ישראל היא נקמנות, מאחר ולטענתם עבד בעבר ברמ"י ופוטר בשל תפקוד לקוי. עובדי האגף מגדילים לעשות כשהם מייעצים לרמ"י ליזום החלטה במועצת מקרקעי ישראל שמדירה מהשמאי הממשלתי את הטיפול בהשגות על שומות רמ"י. כך שהשמאי הממשלתי ימשיך לעסוק רק בניהול מאגר השמאים ובבקרות ויבצע שומות גדולות ומורכבות בהתאם להחלטת הממשלה.

 

מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון. מחלוקת עם השמאי הראשי מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון. מחלוקת עם השמאי הראשי צילום: אוראל כהן

 

בפן האישי מגוללים העובדים במכתב את עברו המקצועי של עיני אשר עבד בתחילת דרכו בעיריית ירושלים כבודק תוכניות ולטענתם באמצעות קשרים התמנה להיות מנהל היטל השבחה בעירייה ובהמשך עוזרו של המנכ"ל. בהמשך הם כותבים, נבחר באמצעות קשרים לתפקיד השמאי הראשי של רמ"י אך סולק בשל תפקוד לקוי.

 

"השמאי הממשלתי אוהד עיני מטיל אימה על עובדי האגף, דואג לפטר עובדים שמביעים עמדה שונה משלו, עובדים בעלי ידע וניסיון רחב בשמאות מקרקעין. ממנה עובדים כמנהלים בעלי הכשרה ירודה על מנת שיצייתו לו ויבצעו ללא עוררין את דבריו", נכתב. כן נטען לגבי רמ"י כי בוועדת ההשגות הוא בא בחשבון עם השמאית של רמ"י – מירי רימון כדי להראות לרמ"י "מי בעל הבית בתחום השמאות".

 

לסיום כותבים העובדים, כי מאז היבחרו עזבו את האגף עובדים מקצועיים רבים, וכי שני עובדים במחוז חיפה פוטרו עקב התנגדותם להתערבות של עיני בשיקול דעתם בהשגות.

ממשרד המשפטים ומאוהד עיני טרם נמסרה תגובה.

 

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "יש לגנות תופעה שבה גורמים אנונימיים מבקשים להשתלח בעובדי ציבור באופן לא ענייני, תוך הטחת השמצות ומידע מסולף וחלקי ואין בכוונת המשרד להידרש למכתב אנונימי מעין זה. יחד עם זאת נציין, כי בכל הנוגע למחלוקת של השמאי הממשלתי עם רמ"י, הרי שהיא במישור המקצועי בלבד, וככל כשקיימים חילוקי דעות, הם נפתרים בדרכים המקובלות בשיח ענייני. מכתבו הנזכר אל רמ"י של השמאי הממשלתי יצא על דעת הנהלת המשרד ומשקף את עמדתה. חלק מהטענות שהועלו בפניה, לרבות אלה המבקשות לייחס מניעים לא ענייניים למינויו של מר עיני, הן טענות ממוחזרות שנטענו בעבר ונדחו בהיותן בלתי מבוססות. יתר הטענות אינן מוכרות לנו".

 

תגובת אוהד עיני, השמאי הממשלתי: "מדובר במסמך שמראשיתו ועד סופו מהווה עלילת כזב שקרית, מרושעת ונבזית. כל פרסום של הדברים ופגיעה בשמי הטוב תהיה באחריות המפרסם. יובהר בזאת, שכל האמור במסמך מהווה לשון הרע והוצאת דיבה. הכותב בעצמו אינו עומד מאחורי הדברים ומסתתר מתחת למעטה האנונימיות. ברור לי, ללא צל של ספק, שאין מדובר באף עובד נוכחי של האגף בראשו אני עומד".

x